Definieer de locatie van rekenonderdelen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Definieer de locatie van rekenonderdelen

U kunt de locatie van de berekeningsas van individuele onderdelen in een rekenmodel definiëren en wijzigen of u kunt de asinstellingen van het rekenmodel gebruiken die op alle onderdelen in het rekenmodel van toepassing zijn.

U kunt ook offsets voor rekenonderdelen definiëren en de handles gebruiken om rekenonderdelen te verplaatsen.

Als u een rekenonderdeelhandle verplaatst, kunt u de offsets in de volgende dialoogvensters weergeven:

  • Rekenmodel eigenschappen van staafpositie

  • Rekenmodel eigenschappen van oppervlaktepositie

  • Rekenmodel eigenschappen van oppervlakterand

Als u een fysiek onderdeel of een rekenonderdeel verplaatst, worden deze handle-offsets opnieuw ingesteld. Het commando Bewerking van geselecteerde onderdelen opnieuw instellen stelt ook de wijzigingen die u met de rekenonderdeelhandles hebt gemaakt opnieuw in.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende