Toetsingseigenschappen voor rekenonderdelen definiëren

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Toetsingseigenschappen voor rekenonderdelen definiëren

U kunt toetsingseigenschappen voor afzonderlijke onderdelen definiëren. Toetsingseigenschappen zijn eigenschappen die kunnen variëren, afhankelijk van de toetsnorm en het materiaal van het onderdeel (bijvoorbeeld toetsingsinstellingen, factoren en limieten).

De eigenschappen die worden weergegeven wanneer u het dialoogvenster Toetsing de eerste keer opent, zijn de eigenschappen die van toepassing zijn op het gehele rekenmodel dat u hebt geselecteerd in het dialoogvenster Rekenmodellen.

U kunt de toetsingseigenschappen van bepaalde rekenonderdelen wijzigen met de juiste dialoogvensters met eigenschappen van rekenonderdelen. Als u een waarde wijzigt of een optie in de kolom Waarde selecteert, wordt het selectievakje in de kolom Gebruik default gewist om aan te geven dat de rekenmodeleigenschappen niet in gebruik zijn voor dit specifieke rekenonderdeel en deze toetsingseigenschap.

Voorbeeld

Als een rekenmodel onderdelen met verschillende materiaalkwaliteiten bevat, definieert u de meest algemene materiaalkwaliteit met behulp van de rekenmodeleigenschappen. Wijzig vervolgens de materiaalkwaliteit van specifieke onderdelen in de eigenschappen van de rekenonderdelen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende