De aslocatie van een rekenmodelonderdeel definiëren of wijzigen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

De aslocatie van een rekenmodelonderdeel definiëren of wijzigen

U kunt de locatie van de rekenas van afzonderlijke onderdelen definiëren en wijzigen. De rekenas definieert de locatie van een rekenmodelonderdeel ten opzichte van het corresponderende fysieke onderdeel. Het rekenmodelonderdeel kan bijvoorbeeld op de neutrale as of de referentielijn van het fysieke onderdeel staan.

Voordat u begint:

 • Selecteer in het dialoogvenster Rekenmodellen het rekenmodel waarin u de eigenschappen van het rekenmodelonderdeel wilt wijzigen.

 • Voor het geselecteerde rekenmodel moet u ervoor zorgen dat de Positie van profielas is ingesteld op Gebruik model standaard in het dialoogvenster Eigenschappen rekenmodel.

 1. Selecteer een onderdeel in het fysieke model.
 2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen berekening.
 3. In het dialoogvenster met rekeneigenschappen van het onderdeel doet u het volgende:
  1. Ga naar het tabblad Positie.
  2. In de lijst As selecteert u een optie.
  3. Definieer in de lijst Aspositie behouden of de rekenas van het onderdeel kan worden verplaatst en in welke richting wanneer het onderdeel met andere onderdelen is verbonden.
  4. Gebruik indien nodig de selectievakjes Asaanpasser om te definiëren of de as is gekoppeld aan globale coördinaten, met de dichtstbijzijnde stramienlijn of geen van beide.
  5. Klik op Wijzigen.

U kunt de berekeningsaslocatie van onderdelen ook wijzigen met de sneltoetscombinaties, waarmee berekeningsonderdelen ten opzichte van de corresponderende fysieke onderdelen worden verplaatst. Selecteer eerst rekenonderdelen in het actieve rekenmodel en gebruik vervolgens de volgende sneltoetsen:

 • Druk op Alt + pijl omhoog om de rekenonderdelen naar boven te verplaatsen.

 • Druk op Alt + pijl omlaag om de rekenonderdelen naar beneden te verplaatsen.

 • Als u de rekenonderdelen naar links wilt verplaatsen, drukt u op Alt + pijl links.

 • Als u de rekenonderdelen naar de rechts wilt verplaatsen, drukt u op Alt + pijl rechts.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende