Over eigenschappen rekenonderdelen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Over eigenschappen rekenonderdelen

U kunt eigenschappen van rekenonderdelen voor of na het maken van rekenmodellen weergeven, definiëren of wijzigen. U kunt eigenschappen van rekenonderdelen onafhankelijk van rekenmodellen definiëren of deze wijzigen volgens een rekenmodel. Rekenonderdelen kunnen meerdere eigenschappen in verschillende rekenmodellen hebben.

U kunt eigenschappen van rekenonderdelen definiëren voordat u rekenmodellen maakt. Tekla Structures past de eigenschappen van rekenonderdelen toe wanneer de onderdelen aan een rekenmodel worden toegevoegd. U kunt eigenschappen van rekenonderdelen ook na het maken van rekenmodellen wijzigen.

Als u de berekeningseigenschappen van een onderdeel weergeeft voordat u de eigenschappen hebt gewijzigd of een rekenmodel hebt gemaakt, geeft Tekla Structures de berekeningseigenschappen volgens het onderdeeltype weer.Alle stalen liggers hebben bijvoorbeeld eerst identieke berekeningseigenschappen.Deze instellingen heten huidige berekeningseigenschappen.

Als u de berekeningseigenschappen van een onderdeel wijzigt voordat u rekenmodellen maakt, slaat Tekla Structures de gewijzigde instellingen als de standaardberekeningseigenschappen van het onderdeel in het bestand AnalysisPartDefaults.db6 onder de huidige modelmap op.Deze standaardberekeningseigenschappen overschrijven de huidige berekeningseigenschappen en worden gebruikt als u het onderdeel aan een rekenmodel toevoegt.

Als u rekenmodellen maakt en vervolgens de berekeningseigenschappen van een onderdeel weergeeft, geeft Tekla Structures de eigenschappen weer volgens het geselecteerd rekenmodel. Als u geen rekenmodel in het dialoogvenster Rekenmodellen hebt geselecteerd, geeft Tekla Structures de huidige berekeningseigenschappen voor ongewijzigde onderdelen en de standaardberekeningseigenschappen voor gewijzigde onderdelen weer.

Was this helpful?
Vorige
Volgende