Een rekenmodel maken

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Een rekenmodel maken

Er zijn verschillende methoden om een rekenmodel in Tekla Structures te maken.

U kunt een rekenmodel maken dat alle onderdelen en lasten bevat die u in een fysiek model hebt of dat alleen de geselecteerde onderdelen en lasten bevat. U kunt ook een nieuw rekenmodel maken door een bestaande te kopiëren of u kunt een modaal rekenmodel maken.

We raden u aan eerst alleen kolommen in het rekenmodel op te nemen en te controleren of de kolommen worden uitgelijnd. Voeg vervolgens primaire liggers en andere onderdelen toe als dat nodig is.

Een rekenmodel voor alle of de geselecteerde objecten maken

 1. Klik op het tabblad Analysis & Design op A & D -modellen om het dialoogvenster Rekenmodellen te openen.
 2. Klik op Nieuw om het dialoogvenster Eigenschappen rekenmodel te openen.
 3. Selecteer op het tabblad Rekenmodel in de lijst Rekenapplicatie de rekenapplicatie die u wilt gebruiken.
 4. Voer een unieke naam voor het rekenmodel in.

  U kunt bijvoorbeeld een naam gebruiken die het deel van het fysieke model dat u wilt berekenen beschrijft.

 5. Als u het rekenmodel nauwkeuriger wilt maken, selecteert u een optie voor de volgende filters:
  • Filter rekenmodel
  • Filter windverbandonderdeel
  • Filter aansluitend onderdeel
 6. Selecteer een optie voor rekenmodelinhoud. Welke optie u ook kiest, u kunt later eenvoudig objecten toevoegen en verwijderen.
  • Geselecteerde onderdelen en lasten
  • Gehele model
  • Venster op vloernivo van geselecteerde onderdelen en lasten
 7. Als u Geselecteerde onderdelen en lasten of Venster op vloernivo van geselecteerde onderdelen en lasten hebt geselecteerd, selecteert u de onderdelen en lasten in het fysieke model.

  Als u de objecten wilt selecteren, kunt u bijvoorbeeld de categorieën van de Organisator gebruiken.

  Als u een rekenmodel voor geselecteerde objecten maakt en vervolgens een rekenmodelfilter gebruikt om meer objecten weg te laten, kunt u niet naar de oorspronkelijk geselecteerde objecten terugkeren, zelfs niet als u het filteren verwijdert.

 8. Definieer indien nodig andere rekenmodeleigenschappen.

  Als u bijvoorbeeld een niet-lineaire berekening moet uitvoeren, wijzigt u de berekeningsmethode op het tabblad Berekening.

 9. Klik op OK om het rekenmodel te maken.

Een modaal rekenmodel maken

U kunt modale rekenmodellen van Tekla Structures-modellen maken. In modale rekenmodellen worden resonante frequentie en het gekoppelde patroon van structurele vervorming die modusvormen worden genoemd, bepaald in plaats van het uitvoeren van een spanningsberekening.

 1. Als u een rekenmodel voor specifieke onderdelen wilt maken, selecteert u ze in het model.
 2. Klik op het tabblad Analysis & Design op A & D-modellen.
 3. Klik in het dialoogvenster Rekenmodellen op Nieuw.
 4. In het dialoogvenster Eigenschappen rekenmodel doet u het volgende:
  1. Definieer de elementaire rekenmodeleigenschappen.
  2. Op het tabblad Berekening selecteert u Ja in de lijst Resonantie model.
  3. Klik op OK.
 5. Indien nodig definieert u modale massa's voor het rekenmodel.

Een rekenmodel kopiëren

U kunt kopieën van bestaande rekenmodellen maken. U kunt de kopieën vervolgens bijvoorbeeld gebruiken om meerdere berekeningen met verschillende instellingen te maken.

 1. Klik op het tabblad Analysis & Design op A & D-modellen.
 2. In het dialoogvenster Rekenmodellen doet u het volgende:
  1. Selecteer het te kopiëren rekenmodel.
  2. Klik op Kopiëren.

   Tekla Structures voegt het nieuwe rekenmodel aan de lijst toe met de naam <oorspronkelijke modelnaam> - kopie.

 3. Wijzig indien nodig het rekenmodel of de rekenonderdelen of hun eigenschappen.

Een rekenmodel verwijderen

U kunt overbodige rekenmodellen verwijderen.

 1. Klik op het tabblad Analysis & Design op A & D-modellen.
 2. In het dialoogvenster Rekenmodellen doet u het volgende:
  1. Selecteer een rekenmodel.
  2. Klik op Verwijderen.
 3. Klik op Ja om te bevestigen.
Was this helpful?
Vorige
Volgende