Een rekenonderdeel kopiëren

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Een rekenonderdeel kopiëren

U kunt kopieën van bestaande rekenonderdelen samen met de toegepaste eigenschappen en knooppuntoffsets maken.

U kunt bijvoorbeeld kopiëren gebruiken om berekeningsinstellingen toe te passen op meerdere herhaalde kaders. Pas eerst de juiste berekeningsinstellingen op één kader toe. Kopieer vervolgens de instellingen naar andere vergelijkbare kaders.

 1. Klik op het tabblad Analysis & Design op A & D-modellen.
 2. Selecteer in het dialoogvenster Rekenmodellen het rekenmodel dat het te kopiëren onderdeel met de eigenschappen van rekenonderdelen bevat die u wilt gebruiken.
 3. Selecteer een fysieke model het te kopiëren onderdeel.
 4. U doet dat als volgt:
  • Klik op het tabblad Bewerken op Kopiëren.
  • Klik op de rechtermuisknop en selecteer Kopieer.
 5. Wijs de oorsprong aan voor het kopiëren.
 6. Wijs een of meer bestemmingen aan.

  Als er een identiek fysiek onderdeel op een bestemming aanwezig is, maakt Tekla Structures een rekenonderdeel met instellingen die identiek zijn aan het origineel.

  Als er al een rekenonderdeel op een bestemming aanwezig was, wijzigt Tekla Structures het rekenonderdeel.

  Als een fysiek onderdeel op de bestemming nog niet in het rekenmodel is opgenomen, voegt Tekla Structures het onderdeel aan het rekenmodel toe.

 7. Als u het kopiëren wilt stoppen, doet u het volgende:
  • Druk op Esc.
  • Klik met de rechtermuisknop en selecteer Interrupt.
Was this helpful?
Vorige
Volgende