De belaste lengte of het oppervlakte van een last wijzigen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

De belaste lengte of het oppervlakte van een last wijzigen

Als een lijnbelasting, oppervlaktebelasting of uniforme belasting van invloed is op een lengte of een oppervlakte dat moeilijk in het model te selecteren is, selecteert u een lengte of oppervlakte die daar vlakbij ligt. Definieer vervolgens verplaatsingen van de belasting vanaf de belastingsreferentiepunten om de lengte of de oppervlakte in te stellen. U kunt de belaste lengte inkorten, verlengen of onderverdelen en het belaste oppervlak vergroten of verkleinen. Verplaatsingen zijn alleen van toepassing op de buitenste randen van belastingen, niet op de openingen in uniforme belastingen.

U definieert verplaatsingen voor een belasting als volgt:

 1. Dubbelklik op een belasting om het eigenschappendialoogvenster te openen.
 2. Voer op het tabblad Verdeling de afstandswaarden in het vak Afstanden in:
  • Als u de lengte van een lijnbelasting wilt verkleinen of wilt onderverdelen, voert u positieve waarden in voor a en/of b.

  • Als u een lijnbelasting wilt verlengen, voert u negatieve waarden in voor a en/of b.

  • Voer een positieve waarde in voor a om een oppervlaktebelasting of een uniforme belasting te vergroten.

  • Voer een negatieve waarde in voor a om een oppervlaktebelasting of een uniforme belasting te verkleinen.

 3. Klik op Wijzig om de wijzigingen op te slaan.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende