Rekenmodelobjecten

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Rekenmodelobjecten

Rekenmodelobjecten zijn modelobjecten die door Tekla Structures uit fysieke modelobjecten of op basis van de verbindingen tussen rekenonderdelen worden gemaakt en die samen een rekenmodel vormen.

Object

Beschrijving

Rekenonderdeel

Een weergave van een fysiek onderdeel in een rekenmodel.

Een fysiek onderdeel wordt in verschillende rekenmodellen weergegeven door verschillende rekenonderdelen.

Rekenstaaf

Een rekenobject dat door Tekla Structures wordt gemaakt van een fysiek onderdeel (ligger, kolom of schoor) of van een onderdeelsegment.

Tekla Structures maakt meerdere rekenstaven van een fysiek onderdeel als:

 • Het onderdeel een polyprofiel is

 • De doorsnede van het onderdeel niet-lineair verandert

Een rekenstaaf bestaat uit een of meer rekenonderdelen.

Rekenonderdeel

Een rekenobject dat door Tekla Structures tussen twee knooppunten wordt gemaakt.

Tekla Structures maakt meerdere rekenonderdelen van een rekenstaaf als de staaf met andere staven snijdt en moet worden gesplitst.

Elk fysieke onderdeel dat u in een rekenmodel opneemt, produceert een of meer rekenonderdelen. Eén fysiek onderdeel produceert verschillende rekenonderdelen als het fysieke onderdeel snijdt met andere fysieke onderdelen. Tekla Structures splitst het fysieke onderdeel op het snijpunt van de rekenassen. Een fysieke modelligger die twee andere liggers ondersteunt, wordt bijvoorbeeld gesplitst in drie rekenonderdelen tussen de knooppunten.

Rekenoppervlakte

Een rekenobject dat een plaat of paneel in een rekenmodel vertegenwoordigt.

Rekenelement

Een rekenobject dat door de rekenapplicatie wordt gemaakt van een rekenoppervlakte.

De rekenapplicatie maakt een net van elementen dat verschillende rekenelementen bevat.

Knooppunt

Een rekenobject dat Tekla Structures op basis van de verbindingen tussen rekenonderdelen op een gedefinieerd punt in een rekenmodel maakt.

Tekla Structures maakt knooppunten:

 • Op de uiteinden van onderdelen

 • Op de snijpunten van rekenassen

 • Op de hoeken van elementen

U kunt ook handmatig rekenknooppunten toevoegen en ze samenvoegen.

Buigstijve verbinding

Een rekenobject dat twee rekenknooppunten verbindt, zodat ze niet ten opzichte van elkaar bewegen.

Buigstijve verbindingen hebben in rekenmodellen van Tekla Structures de volgende eigenschappen:

 • Profiel = PL300,0*300,0

 • Materiaal = RigidlinkMaterial

 • Dichtheid = 0,0

 • Elasticiteitsmodulus = 100*109 N/m2

 • Contractcoëfficiënt = 0,30

 • Thermische uitzettingscoëfficiënt = 0,0 1/K

De rekenapplicatie die u gebruikt, kan buigstijve verbindingen modelleren door middel van speciale buigstijve verbindingsobjecten.

U kunt ook handmatig buigstijve verbindingen toevoegen.

Stijfheidsdiagram

Een rekenobject dat meer dan twee rekenknooppunten verbindt die met exact dezelfde rotatie en verplaatsing bewegen.

Sommige rekenapplicaties kunnen voor rekenonderdelen worden gebruikt en andere voor berekeningsstaven. Dit is ook van invloed op de manier waarop rekenmodellen worden weergegeven in modelvensters van Tekla Structures. U ziet ofwel onderdeelnummers, of staafnummers.

De donkerblauwe cirkels dicht bij de uiteinden van de rekenonderdelen vertegenwoordigen vastgezette onderdeeluiteinden.

Was this helpful?
Vorige
Volgende