Inhoud rekenmodel

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Inhoud rekenmodel

Naast het rekenmodelfilter kunt u definiëren welke objecten u in een rekenmodel wilt opnemen door een optie voor de instelling Inhoud rekenmodel te selecteren.

De beschikbare opties zijn:

Optie

Beschrijving

Geselecteerde onderdelen en lasten

Bevat alleen geselecteerde onderdelen en lasten, en onderdelen die door componenten zijn gemaakt wanneer ze met het rekenmodelfilter overeenkomen.

Gebruik de volgende knoppen in het dialoogvenster Rekenmodellen om in een later stadium onderdelen en lasten toe te voegen of te verwijderen:

  • Geselecteerde objecten toevoegen

  • Geselecteerde objecten verwijderen

Gehele model

Alle hoofdonderdelen en -lasten worden opgenomen, behalve de onderdelen waarvoor de berekeningsklasse op Negeren is ingesteld. Tekla Structures voegt automatisch fysieke objecten aan het rekenmodel toe wanneer ze worden gemaakt en wanneer ze met het rekenmodelfilter overeenkomen.

Venster op vloernivo van geselecteerde onderdelen en lasten

Bevat alleen geselecteerde kolommen, platen, vloerliggers en lasten wanneer ze met het rekenmodelfilter overeenkomen. Tekla Structures vervangt kolommen in het fysieke model door ondersteuningen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende