XS_​FIRM

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

XS_​FIRM

Categorie

Bestandslocaties

Opmerking:

Deze variabele is systeemspecifiek en alleen bedoeld voor beheerders.

Stel de variabelen XS_PROJECT en XS_FIRM samen met XS_SYSTEM in om te verwijzen naar de mappen waarin Tekla Structures naar eigenschappenbestanden zoekt. Tekla Structures slaat eigenschappen altijd in de huidige map model\attributes op. U kunt ze dan naar de XS_FIRM- of de XS_PROJECT-map kopiëren of verplaatsen als dezelfde instellingen in andere modellen nodig zijn. U kunt ook door de gebruiker gedefinieerde submappen onder de XS_FIRM- en de XS_PROJECT-mappen maken en eigenschappenbestanden uit de map model\attributes naar deze submappen kopiëren of verplaatsen.

Voor gedeelde modellen kunt u een submap in een Trimble Connect-project als de bedrijfsmap gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie Aanbevolen methoden in Tekla Model Sharing.

U kunt slechts één pad definiëren, niet een lijst met paden.

Attentie:

Het wijzigen van de waarde van een variabele in .ini-bestanden die zich buiten de modelmap bevinden, heeft geen invloed op de bestaande modellen. U kunt variabelen alleen bijwerken in het dialoogvenster Geavanceerde opties of in het bestand options.ini dat zich in de modelmap bevindt, niet vanuit een bestand options.ini dat zich in de mappen bevindt die voor de variabelen XS_FIRM of XS_PROJECT zijn gedefinieerd. De .ini-bestanden worden ook gelezen als u een bestaand model opent, maar alleen nieuwe variabelen die niet in options_model.db of options_drawings.db bestaan worden toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld opties die nog niet in het dialoogvenster Geavanceerde opties staan, maar in de software zijn toegevoegd.

Zie ook

Zoekvolgorde voor mappen

Project- en bedrijfsmappen maken

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende