Tekla Model Sharing en multi-user voor beheerders

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Tekla Model Sharing en multi-user voor beheerders

U vindt here een tabel met de verschillen tussen Tekla Model Sharing en multi-user modellen.

Tekla Model Sharing

Met Tekla Model Sharing kunt u efficiënt wereldwijd samenwerken door binnen één Tekla Structures-model te modelleren. Tekla Model Sharing biedt gebruikers de vrijheid om met hetzelfde model tegelijkertijd in verschillende locaties en tijdzones te werken.

In Tekla Model Sharing heeft elke gebruiker een lokale versie van het model op de computer of op een netwerkstation en de modelgegevens worden via internet gedeeld en gesynchroniseerd met een Microsoft Azure-clouddeelservice. Als een model wordt gedeeld, wordt deze met de op de cloud gebaseerde deelservice verbonden. U kunt op elk moment de status van de service controleren.

Opmerking:

De gebruikers van hetzelfde gedeelde model moeten dezelfde Tekla Structures-versie hebben en bij voorkeur hetzelfde nieuwste Service Pack gebruiken.

Als een gebruiker een model gaat delen, krijgt de organisatie waartoe de gebruiker behoort het modeleigendom. In Tekla Model Sharing is een organisatie altijd de eigenaar van alle modellen die door de gebruikers in de organisatie worden gedeeld. Een gedeeld model is altijd eigendom van slechts één organisatie. U kunt alle gedeelde modellen beheren en bekijken waarvan uw organisatie eigenaar is met de op het web gebaseerde Beheerconsole voor Tekla Model Sharing. Inloggen vereist Trimble Identity-beheerdersrechten.

Tekla Model Sharing vereist een geldige Tekla Model Sharing-licentie en een Trimble Identity dat deel uitmaakt van een geldige organisatie. Op basis van de Trimble Identity-gegevens kunt u Tekla Model Sharing-licenties in de webgebaseerde Tekla Online Admin Tool toewijzen en beheren. Raadpleeg voor meer informatie Trimble Identities en Tekla Model Sharing-licenties beheren.

De status van de Tekla Model Sharing-clouddeelservice is publiekelijk beschikbaar op Tekla Model Sharing-status. Op deze website kunt u ook informatie over serviceonderbrekingen vinden.

Raadpleeg voor meer informatie over hoe Tekla Model Sharing werkt

Opmerking:

Tekla Model Sharing vereist een single-user model. Een model kan niet tegelijkertijd worden gedeeld en in de multi-user modus worden gebruikt. Als u de multi-user modus wilt gaan gebruiken om uw model in plaats van met Tekla Model Sharing te delen, moet u eerst uw lokale versie van het model van de deelservice uitsluiten en het vervolgens naar een multi-user model converteren.

Het uitgesloten model heeft geen koppeling naar het oorspronkelijke gedeelde model in de deelservice. Dit betekent dat als u uw lokale versie van het model voor de deelservice uitsluit en het in de multi-user modus gaat gebruiken, u het multi-user model niet later weer met het oorspronkelijke gedeelde model kunt samenvoegen.

Multi-user modellen

U kunt met de modellen in Tekla Structures zowel in de single-user modus als in de multi-user modus werken. Met de multi-user modus hebben meerdere gebruikers tegelijkertijd toegang tot hetzelfde model. Meerdere gebruikers kunnen aan hetzelfde project werken en zich bewust zijn van andermans voortgang, zodat het kopiëren en samenvoegen van modellen niet nodig is.

Het multi-user model bestaat uit één enkel hoofdmodel dat zich in overal in het netwerk kan bevinden. Elke gebruiker heeft toegang tot dit model en kan zijn eigen lokale versie van het model op een clientcomputer openen. Deze lokale versie wordt een werkmodel genoemd. Wijzigingen die een gebruiker in het werkmodel aanbrengt, zijn lokaal en niet zichtbaar voor andere gebruikers totdat het werkmodel in het hoofdmodel wordt opgeslagen.

Het multi-user model wordt tijdens het openen, opslaan en nummeren vergrendeld. Als een van de gebruikers een van deze bewerkingen uitvoert, kunnen andere gebruikers deze gedurende die periode niets uitvoeren. Raadpleeg voor meer informatie Hoe de multi-user modus werkt.

Opmerking:

Alle gebruikers van het multi-user model moeten dezelfde instellingen, dezelfde versie en hetzelfde Service Pack van Tekla Structures gebruiken.

De multi-user server van Tekla Structures wordt uitgevoerd als een service die automatisch wordt gestart als u de computer opstart. U hoeft niet bij de service in te loggen. We raden u aan de nieuwste beschikbare versie van de multi-user server te gebruiken, ongeacht welke Tekla Structures-versie u gebruikt.

Toegangsrechten tot een multi-user model instellen

U kunt gebruikersattributen beschermen met behulp van privileges. U kunt ook voorkomen dat uw model en tekeningen per ongeluk worden gewijzigd door het gebruikersattribuut (UDA) Vergrendeld te gebruiken. U kunt het UDA voor onderdelen (afzonderlijk voor liggers, kolommen, enzovoort), bouten, lassen, specifieke tekeningtypen, projecteigenschappen en fase-eigenschappen gebruiken.

Als u het UDA Vergrendeld en de privileges samen gebruikt, kunt u zelfs voorkomen dat bepaalde gebruikers of organisaties uw model wijzigen. Raadpleeg Toegangsrechten in de multi-user modus voor meer informatie over toegangsrechten.

De UDA die Vergrendeld is, heeft drie waarden: Ja, Nee en Organisatie. Wanneer u Ja hebt ingesteld, is het object vergrendeld en kunt u de eigenschappen niet wijzigen. U kunt van een object alleen gebruikersattributen wijzigen die geen invloed hebben op de nummering. Als u probeert een vergrendeld object te wijzigen of te verwijderen, geeft Tekla Structures de volgende waarschuwing:

Er zijn vergrendelde objecten, zie lijst. De bewerking kon niet worden uitgevoerd.

Als u het vergrendelingsattribuut aan de gebruikersinterface wilt toevoegen, moet u de volgende regel in de sectie van het object in het bestand objects.inp toevoegen:

 attribute("OBJECT_LOCKED", attribute("OBJECT_LOCKED", "Locked:", option,"%s", none, none, "0.0", "0.0") { value("No", 1) value("Yes", 0) value("Organization", 0) } 
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende