Tekla Structures-installatie voor beheerders

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Tekla Structures-installatie voor beheerders

U kunt Tekla Structures met de standaard installatiepakketten op een werkstation installeren of door uw eigen gecentraliseerde installatie met MSI-pakketten te maken. U kunt Tekla Structures ook in een virtuele omgeving van Citrix uitvoeren.

Als u Tekla Structures wilt gebruiken, moet u ook een licentieserver installeren.

Installatievereisten

Trimble Identity

Tekla Online-services gebruiken Trimble Identity voor identificatie. U kunt uw Trimble Identity met andere Trimble-services zoals Trimble Connect en SketchUp 3D Warehouse gebruiken.

Elke organisatie heeft ten minste één accountbeheerder die verantwoordelijk is voor het beheren van de organisatiegroep die in Tekla Online-services wordt gebruikt. Verschillende personen in uw organisatie kunnen beheerder zijn. De eerste gebruiker wordt uitgenodigd door een Trimble-vertegenwoordiger en die persoon is vervolgens desgewenst verantwoordelijk voor het toevoegen van andere gebruikers en beheerders.

Als beheerder kunt u:

 • Nodig medewerkers bij de gebruikersgroep van uw organisatie uit of keur deze goed om hen gebruikerstoegang tot onderhoud in alle Tekla Online-services te verlenen.
 • Externe licentiegebruikers toevoegen.
 • Selecteren wie toegang heeft tot de online licenties van uw organisatie.
 • Personen uit de gebruikersgroep van uw organisatie verwijderen als ze niet meer tot uw organisatie behoren.

Raadpleeg voor meer informatie Trimble Identity voor Tekla Online services en Trimble Identities en Tekla Online-licenties.

Besturingssysteem en hardwareaanbevelingen

Tekla Structures kan op recente 64-bits Windows-besturingssystemen worden geïnstalleerd.

Als het besturingssysteem niet een van de ondersteunde versies van Windows is, wordt de installatie geannuleerd. De installatie vereist ook dat Microsoft .NET Framework 4.7.2 of nieuwer op de computer is geïnstalleerd. De installatie van .NET Framework 4.7.2 is in het Tekla Structures-installatiepakket opgenomen en wordt indien nodig uitgevoerd. Als u een aangepast installatiepakket maakt, moet u ervoor zorgen dat .NET Framework op de clientcomputers wordt geïnstalleerd. Raadpleeg ook Tekla Structures-installatievereisten.

Raadpleeg voor meer informatie over het aanbevolen besturingssysteem en de hardwarespecificaties Hardwareaanbevelingen Tekla Structures 2020.

Tekla Structures installeren

U kunt de software en omgevingen van Tekla Structures vanaf Tekla Downloads downloaden. Als u de nieuwste software in gebruik wilt hebben, raden we u aan het nieuwste Service Pack van Tekla Structures te installeren. Service Packs bevatten verbeteringen en oplossingen voor de nieuwste of een vorige hoofdversie of een vorig Service Pack van Tekla Structures. Service Packs zijn beschikbaar voor alle gebruikers met een geldig onderhoudscontract.

Opmerking:

U moet Tekla Structures installeren met beheerdersrechten.

Wanneer u een gecentraliseerde installatie uitvoert, hebben de eindgebruikers geen beheerdersrechten voor de installatie nodig.

Installatieprogramma's van Tekla Structures zijn .msi-installatieprogramma's. De .msi-installatieprogramma's van een omgeving bevatten sets met .tsep-installatieprogramma's die de werkelijke omgevingsbestanden en -instellingen bevatten. Als u een nieuwe versie van Tekla Structuresinstalleert, moet u eerst de software en vervolgens de omgevingen installeren. De .msi-installatieprogramma's worden vóór het openen van Tekla Structures op uw computer geïnstalleerd.

Wanneer u het .msi-installatieprogramma van een omgeving uitvoert, maakt het installatieprogramma de omgevingsmap en kopieert de .tsep-installatieprogramma's naar de map ..\Tekla Structures\<version>\Extensions\To be installed. Het installatieprogramma maakt ook de bestanden RemoveEnv.bat en ToBeRemoved.txt en plaatst deze in de map ..\Environments\<environment>. Deze bestanden worden gebruikt bij het verwijderen van een omgeving.

Bij het uitvoeren van het .msi-installatieprogramma van de omgeving kunt u in de installatiewizard selecteren dat de .tsep-installatiesoftware direct wordt uitgevoerd wanneer de installatiesoftware van de omgeving wordt uitgevoerd. Als u dit niet selecteert, wordt het .tsep-installatieprogramma uitgevoerd wanneer u Tekla Structures de eerste keer na de installatie opent. In dat geval opent Tekla Structures een dialoogvenster waarin de installatievoortgang van de .tsep-installatieprogramma's wordt weergegeven.

Het uitvoeren van de .tsep-installatieprogramma's vereist geen beheerdersrechten. De .tsep-installatieprogramma's installeren de omgevingsbestanden in de map ..\Tekla Structures\<version>\Environments\<environment>.

Als u meerdere omgevingen voor het eerst installeert, raden we u aan niet te selecteren dat u de .tsep-installatieprogramma's met het .msi-installatieprogramma uitvoert. Enkele van de .tsep-pakketten worden in meer dan één omgeving gebruikt en dezelfde versie van een .tsep-pakket wordt slechts eenmaal geïnstalleerd. Het voor het eerst na de installatie starten van Tekla Structures kan lang duren, vooral als u meerdere omgevingen hebt geïnstalleerd terwijl alle .tsep-installatieprogramma's worden uitgevoerd.

De Tekla Structures-installatiewizard bevat gedetailleerde instructies over de installatie. Raadpleeg voor meer informatie ook Tekla Structures installeren.

Mapstructuur

Mapstructuur op lokale computer

Raadpleeg Installatiemappen van Tekla Structures voor informatie over hoe de mapstructuur op de lokale computer wordt ingesteld.

Bedrijfsmapstructuur

We raden u aan een centrale bestandsmap voor het opslaan van de modellen en installatiebestanden voor de bedrijfspecifieke instellingen en de projectspecifieke instellingen te gebruiken. Tekla Structures leest vervolgens de instellingen van de centrale bestandsserver. Bij het upgraden naar een nieuwe Tekla Structures-versie of het bijwerken van het bedrijfslogo hoeven de bestanden bijvoorbeeld slechts op één plek te worden vervangen. Zo is het maken van back-ups en het upgraden eenvoudiger.

Raadpleeg voor meer informatie Project- en bedrijfsmappen maken.

Back-up

Met alle waardevolle gegevens en het werk dat uw bedrijf opslaat is het van belang om back-ups van de modelmappen en bedrijfs- en projectinstellingen te maken. Als uw bedrijf een systeem heeft om geplande automatische back-ups te maken, moet u in uw systeem plannen om 's nachts buiten werktijden de back-ups te maken zodat mogelijke conflicten in het model kunnen worden voorkomen. Vergeet niet om ook een back-up van de licentierechten en uw actieve licenties te maken.

Virusbeveiliging

Antivirussoftware heeft soms problemen bij het opslaan van modellen en tekeningen naar de modelmap veroorzaakt. Deze problemen kunnen met name voorkomen als u uw model op een netwerkstation hebt opgeslagen. We raden u ten zeerste aan om Tekla Structures aan de veilige lijst van uw antivirussysteem toe te voegen en uw antivirussoftware zo in te stellen dat de acties in uw modelmap niet worden geblokkeerd of gescand.

Tekla Structures-instellingen in het Windows-register

Het Windows-register is een hiërarchische database waarin configuratie-instellingen en -opties in Microsoft Windows-besturingssystemen worden opgeslagen. Registerinstellingen worden tijdens een Tekla Structures-sessie en tijdens een Tekla Structures-installatie gebruikt.

Attentie:

Wijzig de registerinstellingen niet. Het wijzigen van de instellingen kan het mislopen van het besturingssysteem tot gevolg hebben. Het is mogelijk om de registerinstellingen met de Register-editor weer te geven.

Gebruikersinstellingen

Enkele gebruikersinstellingen van Tekla Structures, bijvoorbeeld algemene opties en dialoogvensterlocaties en -groottes worden in het register opgeslagen. De instellingen worden opgeslagen in een registersleutel met de naam van het Tekla Structures-versienummer in de registervertakking HKEY_CURRENT_USER\Software\Trimble\Tekla Structures\<VERSION>.

Tekla Structures gebruikt de vastgelegde standaardinstelling wanneer het voor de eerste keer na de installatie wordt geopend. Als u een instelling tijdens een Tekla Structures-sessie wijzigt, slaat Tekla Structures de wijziging op tijdens de sessie of als u Tekla Structures sluit. Als u dezelfde versie van Tekla Structures opnieuw opent, wordt de gewijzigde instelling gebruikt.

Als u naar een nieuwere Tekla Structures-versie bijwerkt, kunt u de wizard Migratie gebruiken om de door u gewijzigde instellingen te kopiëren.

Installatie-instellingen

De Tekla Structures-installatie slaat gegevens op in de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Trimble\Tekla Structures\<VERSION>:

Gecentraliseerde installatie van Tekla Structures

Het centraal installeren van Tekla Structures op het bedrijfsnetwerk bespaart in een groot bedrijf tijd als er veel Tekla Structures-gebruikers zijn.

Met de gecentraliseerde installatie kunt u de installatie van Tekla Structures geruisloos op de achtergrond uitvoeren waarbij gebruikers de dialoogvensters van de installatiewizard niet zien. Raadpleeg voor meer informatie over gecentraliseerde installatie Gecentraliseerde distributie van Tekla Structures 2020.

Installatie in een virtuele omgeving

U kunt Tekla Structures ook in een virtuele omgeving van Citrix uitvoeren. Met de applicatie en de bureaubladvirtualisatie kunnen gebruikers software van een Citrix-server op het netwerk uitvoeren zonder een lokaal geïnstalleerde Tekla Structures op hun werkstation. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over gevirtualiseerde installatie Tekla Structures gebruiken met applicatie- en desktopvirtualisatie.

De licentieserver installeren

Als u slechts één licentie van Tekla Structures gebruikt, kunt u de licentieserver op dezelfde computer installeren als Tekla Structures, waardoor de licentie op dit werkstation beschikbaar komt. In een omgeving met meerdere licenties en gebruikers installeert u de licentieserver in uw bedrijfsnetwerk, waardoor er al naar gelang de behoefte flexibeler en efficiënter gebruik van uw licenties mogelijk is.

Voordat gebruikers Tekla Structures kunnen gaan gebruiken, moet u:

 • Een licentieserver op een computer installeren en configureren.
 • Sla het licentiecertificaat op en activeer de licenties.
 • Verbind elke clientcomputer met Tekla Structures handmatig met de licentieserver, via een aangepaste installatie of door de gebruikers te instrueren.

Raadpleeg voor meer informatie Tekla Structures-licentieverleningssysteem.

.tsep-pakketten installeren

Tekla Structures-extensiepakketten, .tsep-pakketten zijn Tekla Structures-extensies of installatieprogramma's van extra omgevingsinhoud. .tsep-pakketten zijn voor downloaden beschikbaar in Tekla Warehouse.

U kunt .tsep-pakketten op drie verschillende manieren installeren.

Rechtstreekse installatie

 1. Dubbelklik op het .tsep-installatieprogramma dat u hebt gedownload.
 2. Het dialoogvenster Tekla Structures-extensiebeheer wordt geopend met de naam van de extensie die geïnstalleerd gaat worden.

  De .tsep-installatieprogramma's worden standaard geopend met Tekla Structures-extensiebeheer. Enkele .tsep-installatieprogramma's worden rechtstreeks vanuit Tekla Warehouse met de optie In model invoegen uitgevoerd.

 3. Selecteer de Tekla Structures-versies waarin u wilt importeren en klik op de knop Importeren. De volgende keer dat u Tekla Structures start, wordt de extensie automatisch geïnstalleerd en wordt deze getoond in Tekla Structures-extensiebeheer.
Opmerking:

Als het .tsep-installatieprogramma niet is ingesteld om standaard met de Tekla Structures extension manager te worden geopend, kunt u dit handmatig instellen. Klik met de rechtermuisknop op het .tsep-installatieprogramma en selecteer Properties. In Opens with selecteert u Change en bladert u naar TsepFileDispatcherLauncher.

Installatie in Tekla Structures-extensiebeheer

U kunt een .tsep-installatieprogramma ook vanuit Tekla Structures-extensiebeheer in Tekla Structures installeren.

 1. Klik in de database Applicaties en componenten op > Extensies beheren > Extensiebeheer om Tekla Structures-extensiebeheer te openen.
 2. Klik op Import en blader naar het .tsep-installatieprogramma dat u wilt installeren.
 3. Klik op Openen.

  De geïmporteerde .tsep wordt de volgende keer dat u Tekla Structures start geïnstalleerd. Het wordt weergegeven in Tekla Structures-extensiebeheer en is klaar voor gebruik in de database Applicaties en componenten.

De installatie van .tsep-pakketten verwijderen

Als u de installatie van .tsep-pakketten verwijderen, doet u het volgende:

 • Selecteer in de Tekla Structures extension manager de .tsep-pakketten waarvan u de installatie wilt verwijderen (gebruik Ctrl of Shift om er meer dan één te selecteren) en klik op Remove. De .tsep-pakketten worden verwijderd wanneer u Tekla Structures opnieuw opstart.
 • Blader naar ..\Program Files\Tekla Structures\<version\nt\bin\ en dubbelklik op de TeklaExtensionPackage.Builder.exe om het dialoogvenster Tekla Structures Extension Package (TSEP) builder and test runner te openen.

  Ga naar het tabblad Uninstall TSEP based extensions, selecteer de .tsep-pakketten waarvan u de installatie wilt verwijderen (gebruik Ctrl of Shift om er meer dan één te selecteren) en klik op Uninstall selected. Dit verwijdert alle geselecteerde .tsep-pakketten. U hoeft Tekla Structures niet opnieuw op te starten.

Gecentraliseerde installatie

U kunt centraal een batch met .tsep-installatieprogramma's op bedrijfswerkstations installeren. Deze methode is bedoeld voor systeembeheerders.

De .tsep-installatieprogramma's die op installatie wachten, worden standaard opgeslagen in \ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Extensions\To be installed. Als u centraal wilt installeren, moet u de .tsep-installatieprogramma's naar de map %XSDATADIR%\Extensions\To be installed kopiëren. Maak de map \To be installed als deze nog niet bestaat.

Wanneer Tekla Structures wordt gestart, worden de beschikbare .tsep-installatieprogramma's van de map \To be installed gecontroleerd en worden deze automatisch geïnstalleerd. Als er een oudere versie van hetzelfde extensiepakket is, wordt het verwijderd voordat de nieuwe versie wordt geïnstalleerd. De installatie wordt geannuleerd als dezelfde of een nieuwere versie al is geïnstalleerd.

 • De geïnstalleerde .tsep-installatieprogramma's wordt opgeslagen in de map %XSDATADIR%\Extensions\Installed.
 • Ongeldige .tsep-installatieprogramma's worden verwijderd en naar de map %XSDATADIR%\Extensions\Invalid installations verplaatst.
 • Geannuleerde .tsep-installatieprogramma's worden opgeslagen in %XSDATADIR%\Extensions\Cancelled installations.

Installatieprogramma's .tsep kopiëren

We raden u aan ROBOCOPY vanaf de opdrachtprompt (cmd.exe) te gebruiken om de .tsep-installatieprogramma's te kopiëren. Meer informatie over ROBOCOPY kunt u bijvoorbeeld op de website van Microsoft vinden.

De basissyntaxis voor ROBOCOPY is: robocopy <Source> <Destination> [<File>[ ...]] [<Options>]

U kopieert .tsep-installatieprogramma's in Tekla Structures 2020 bijvoorbeeld als volgt:
robocopy
"\\Server1\prod\TeklaStructures\2020.0\Environments_TSEP"
"C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2020.0\Extensions\To be installed"
*.tsep
"C:\Program Files\Tekla Structures\2020.0\nt\bin\TeklaExtensionPackage.TepAutoInstaller.exe"
2020.0 "C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2020.0" "2020"
Dit commando haalt alle .tsep-installatieprogramma's van de netwerkmap \Server1 en kopieert ze naar de map \To be installed van de lokale gebruiker. Na het kopiëren installeert TepAutoInstaller.exe alle .tsep-installatieprogramma's uit de map \To be installed van de lokale gebruiker. Als u de pakketten installeert, kunnen gebruikers Tekla Structures starten zonder eerst te wachten tot de installatie is voltooid.

Gecentraliseerd ongedaan maken van de installatie

U kunt de installatie van .tsep-pakketten in batches ongedaan maken door een leeg bestand zonder een extensie met de naam RemoveExtensionOnStartup in \ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Extensions\Installed\[Extension_To_Be_Uninstalled] te maken. De extensies worden de volgende keer dat Tekla Structures wordt gestart verwijderd.

In samenwerking modelleren

Meerdere personen kunnen tegelijkertijd in hetzelfde Tekla Structures-model werken.

Als uw bedrijf aan externe projecten deelneemt of als meer dan één gebruiker in het bedrijf aan hetzelfde model op verschillende locaties werkt, raden we u aan Tekla Model Sharing te gebruiken. Met Tekla Model Sharing kunnen de gebruikers in uw bedrijf offline en met hoge prestaties aan hetzelfde gedeelde model werken en de wijzigingen met andere teamleden synchroniseren, zelfs in een netwerk met een lage snelheid.

Als u in een lokaal team werkt en liever geen internet gebruikt terwijl u aan uw modellen werkt, kunt u de multi-user-modus gebruiken.

Voor modelcoördinatie en -uitwisseling van andere projectbestanden bieden we Trimble Connect. Raadpleeg voor meer informatie over het instellen van samenwerking in uw organisatie Tekla Model Sharing en multi-user voor beheerders en Samenwerken binnen een Tekla Structures-model.

Een upgrade van Tekla Structures uitvoeren

U kunt behalve de bestaande installatie Service Packs van Tekla Structures installeren. U kunt naar nieuwe Service Packs bijwerken zonder bestaande licenties bij te werken. Een nieuwe Tekla Structures-versie wordt als afzonderlijk exemplaar geïnstalleerd en kan op hetzelfde werkstation naast andere Tekla Structures-versies bestaan. Een update naar een nieuwe versie vereist dat u ook uw licenties bijwerkt, omdat de licenties een hoogste toegestane versie hebben.

Als er op uw computer al een oudere versie van Tekla Structures is geïnstalleerd, kunt u de Wizard Migratie gebruiken om de persoonlijke instellingen naar de nieuwe versie te kopiëren. Met de Wizard Migratie kunt u ervoor kiezen om enkele van de volgende instellingen en waarden te kopiëren:

 • user.ini-bestand
 • Registerwaarden zoals:
  • Werkbalken
  • Dialoogvensters
  • Algemene opties

Als u Tekla Structures aanpast (bijvoorbeeld tekening- of lijsttemplates, of waarden en databasevermeldingen toevoegt of wijzigt), raden wij u ten zeerste aan project- en bedrijfsmappen voor aangepaste bestanden te maken. Dit is handig als u de bestanden wilt opslaan voor toekomstig gebruik of als u deze wilt behouden wanneer u een nieuwe versie installeert.

Tekla Structures vervangt geen bestanden in project- en bedrijfsmappen wanneer u een nieuwe versie installeert. U kunt uw aangepaste bestanden behouden zonder dat u hoeft te kopiëren en plakken of vanuit eerdere versies hoeft te exporteren en importeren. Dit maakt het upgraden sneller en eenvoudiger. Als u eerdere Tekla Structures-versies hebt aangepast zonder bedrijfs- of projectmappen te gebruiken, moet u de aangepaste gegevens naar de volgende Tekla Structures-versie overbrengen.

Voordat u een nieuwe Tekla Structures-versie gaat gebruiken, moet u altijd testen of de oude bedrijfsinstellingen werken.

Tip:

Als u de instellingen later wilt kopiëren, kunt u de wizard Migratie handmatig starten door op MigrationWizard.exe te dubbelklikken in de map \Tekla Structures\<version>\nt\bin\applications\Tekla\Migrations. U kunt de versie vanwaar de instellingen zijn gekopieerd en de versie waar de instellingen naartoe zijn gekopieerd selecteren.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende