Standaardbestanden

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Standaardbestanden

Standaardbestanden zijn eigenschappenbestanden die Tekla Structures standaard gebruikt wanneer u commando's toepast.

De standaard eigenschappen worden in het eigenschappenvenster van verschillende objecten zoals liggers, kolommen of platen, of in de dialoogvensters van bijvoorbeeld tekeningobjecten weergegeven.

Standaardbestanden in gebruik nemen

 • In het eigenschappenvenster: de eigenschappen worden geladen wanneer u de optie standard in het bovenste gedeelte van het eigenschappenvenster selecteert. De eigenschappen zijn onmiddellijk in gebruik.

  Als de waarden die u hebt geladen van de vorige waarden verschillen, markeert het eigenschappenvenster de gewijzigde eigenschappen.

 • In dialoogvensters: de eigenschappen worden geladen wanneer u de optie standard in de lijst naast de knop Laad selecteert en op de knop Laad klikt.

Standaardbestanden worden standard.* genoemd waarbij het symbool * de bestandsextensie is. Het bestand standard.clm wordt bijvoorbeeld voor eigenschappen stalen kolommen gebruikt. De gebruikersattributen worden opgeslagen met de standard-bestanden als *.more-bestanden. Het bestand standard.clm.more wordt bijvoorbeeld gebruikt voor gebruikersattributen van stalen kolommen.

Tekla Structures leest de standard-bestanden uit de systeemmap van de omgeving.

Een set standaardbestanden opslaan

U kunt indien nodig een set standard-bestanden in de map \attributes van het huidige model opslaan.

U kunt de standard-bestanden vervolgens voor toekomstig gebruik naar de projectmap of de bedrijfsmap kopiëren om Tekla Structures zo in te stellen dat het voldoet aan de manier waarop u werkt.

 1. Als u een set standaardbestanden wilt opslaan, gaat u naar Snel starten.
 2. Begin met invoeren van opslaan defaults.
 3. Selecteer het commando Opslaan defaults in de lijst.

  Tekla Structures slaat de volgende lijst met standard- en *.more-bestanden in de map ..\TeklaStructuresModels\<model_name>\attributes op:

  Bestand

  Eigenschap

  standard.bpl

  standard.bpl.more

  Eigenschappen gezette plaat

  standard.clm

  standard.clm.more

  Eigenschappen stalen kolom

  standard.cpl

  standard.cpl.more

  Eigenschappen willekeurige plaat

  standard.crs

  standard.crs.more

  Eigenschappen orthogonale ligger

  standard.dia

  standard.dia.more

  Eigenschappen dubbel profiel

  standard.fms

  standard.fms.more

  Plotkaders

  standard.fpl

  standard.fpl.more

  Gezette-plaateigenschappen

  standard.ipc

  standard.ipc.more

  Eigenschappen betonitem

  standard.ips

  standard.ips.more

  Itemeigenschappen

  standard.ler

  standard.ler.more

  Layereigenschappen

  standard.mvi

  standard.mvi.more

  Modelvenstereigenschappen

  standard.num

  standard.num.more

  Nummeringsinstelling

  standard.prf

  standard.prf.more

  Projecteigenschappen

  standard.prt

  standard.prt.more

  Eigenschappen stalen ligger

  standard.scr

  standard.scr.more

  Bouteigenschappen

  standard.wld

  standard.wld.more

  Laseigenschappen

 4. Als u de standaard eigenschapsinstellingen uit de standard-bestanden wilt laden die in de attributes-map zijn opgeslagen, gaat u naar Snel starten en gebruikt u het commando Standaards laden.

Door de gebruiker gedefinieerde standaardbestanden maken

U kunt ook uw eigen standard-bestanden maken. Tekla Structures slaat de door de gebruiker gedefinieerde standaardbestanden in \attributes-map van het huidige model op.

 1. Als u een door de gebruiker gedefinieerd standard-bestand wilt opslaan, opent u het eigenschappenvenster of een dialoogvenster waarvan u de eigenschappen als een standard-bestand wilt opslaan.
 2. Wijzig de eigenschappen of voer deze in.
 3. Sla de eigenschappen op.
  • In het eigenschappenvenster: voer standard als de naam in en klik op .
  • In een dialoogvenster: voer in het vak naast de knop Opslaan als standard als de naam in en klik op Opslaan als.

  Tekla Structures slaat het standard-bestand en het gerelateerde *.more-bestand in de \attributes-map van het huidige model op. Als een standard-bestand met dezelfde bestandsextensie in de \attributes-map bestaat, overschrijft Tekla Structures het vorige bestand.

 4. Als u het standard-bestand wilt laden, selecteert u het in de lijst met de eigenschappenbestanden in het eigenschappenvenster of in een dialoogvenster.

  Of als u de standaard eigenschapsinstellingen uit de standard-bestanden wilt laden die in de attributes-map zijn opgeslagen, gaat u naar Snel starten en gebruikt u het commando Standaards laden.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende