Weergavebestanden

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Weergavebestanden

Tekla Structures gebruikt op meerdere plaatsen weergavebestanden:

  • In templates in tekeningen

  • In snapshots in tekeningen

  • In dialoogvensters van componenten en miniatuurweergaven

  • In lijntypen in tekeningen

  • In het oppervlaktedialoogvenster

  • In de Tekeningendatabase voor miniatuurweergaven en voorbeeldafbeeldingen

  • In dialoogvensters voor profieleigenschappen

De volgende formaten voor afbeeldingsbestanden worden in Tekla Structures ondersteund:

  • In templates: bmp, gif, grd, jpg, ppm, pgm, rle, tiff en xkrl

  • In snapshots in tekeningen en in miniaturen en voorbeeldafbeeldingen voor de Tekeningendatabase: png

  • Andere situaties: bmp

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende