Hardwareaanbevelingen Tekla License Server 2020

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Hardwareaanbevelingen Tekla License Server 2020

De informatie op deze pagina is niet geldig voor online abonnementen.

Als u Tekla Structures-kantoorlicenties hebt, moet u een licentieserver op uw eigen hardware installeren om deze te kunnen gebruiken. We raden u aan altijd uw licentieserver naar de nieuwste beschikbare versie te upgraden. Elke licentieserverversie is compatibel met verschillende versies van Tekla Structures. Raadpleeg de tabel onderaan deze pagina voor informatie over welke licentieserverversies compatibel zijn met eerdere versies van Tekla Structures.

Besturingssysteem

Het FlexNet-licentiesysteem voor Tekla Structures wordt op het volgende besturingssysteem uitgevoerd:

 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows Server 2016
 • Microsoft Windows Server 2019

Zowel 32-bits- als 64-bits-besturingssystemen worden ondersteund.

Het wordt aanbevolen om Tekla License Server op een besturingssysteem te installeren dat op een server is gebaseerd. Als uw bedrijf niet over een lokaal netwerk (LAN) beschikt, kunt u de licentieserver op elke computer installeren waarop Tekla Structures wordt uitgevoerd en per computer één licentie activeren.

Licentieserverhardware

De server die als Tekla License Server wordt gebruikt, hoeft niet erg efficiënt te zijn of maximale prestatiemogelijkheden te hebben. De betrouwbaarheid van de server en de netwerkverbinding zijn veel belangrijker.

U kunt Tekla Structures niet uitvoeren zonder toegang tot een licentie. Als u het risico van verstoring van het werk van uw gebruikers wilt minimaliseren, raden we u aan een licentieserver te laten draaien die door meerdere gebruikers op de juiste serverhardware en het juiste serverbesturingssysteem wordt gebruikt. Servers worden ontworpen om een lange tijd goed te werken zonder net zo vaak als een normale werkstations op te starten.

Virtualisatieplatformen

De ondersteunde virtuele machineplatformen voor Tekla License Server zijn:

 • Citrix XenServer 7.6
 • Microsoft Windows 10 Hyper-V
 • Microsoft Windows Server 2016 Hyper-V
 • Microsoft Windows Server 2019 Hyper-V
 • Oracle VirtualBox 5.2.18
 • Parallels Desktop 14.1.0 for MAC 10.14
 • QEMU-KVM (Host OS: CentOS 7.5)
  • Hypervisor: qemu-kvm-ev-2.10.0
  • Hypervisor Services: libvirt-daemon-kvm-3.9.0-14
  • Virtual Machine Manager: vmm v1.4.3
 • VMware ESXi 6.5 en 6.7
 • VMware Workstation 14.1.1

Linux of op Unix gebaseerde servers worden niet ondersteund. Rechtstreekse implementatie van de Tekla License Server in cloud-omgevingen wordt niet ondersteund.

Back-ups

Houd uw licenties veilig. Zorg ervoor dat u de licentie-entitlementbestanden opslaat die via e-mail naar u zijn verzonden. Maak een back-up van uw geactiveerde licenties naar een aparte back-uplocatie. Als de geactiveerde licenties worden verwijderd of als de computer van de licentieserver een hardwarefout ondervindt, hebt u de back-ups nodig om uw licenties te herstellen.

Als geactiveerde licenties verloren gaan en er geen back-ups beschikbaar zijn, kunnen vervangende licenties worden besteld volgens de voorwaarden die in de licentieovereenkomst voor eindgebruikers zijn vastgelegd.

Internetverbinding

U moet een internetverbinding hebben om uw licenties te kunnen activeren, deactiveren of repareren. Alleen in geval van een licentieactivering, -deactivering en -reparatie maakt uw licentieserver een verbinding met de activeringsserver van Trimble en een internetverbinding op uw licentieserver is dan nodig.

De licentieserver kan worden gebruikt in netwerken die IPv4-, IPv6- of zowel IPv4- als IPv6-protocollen gebruiken.

De servercomputer moet een rechtstreekse internetverbinding hebben terwijl de licentieserver van uw bedrijf verbinding maakt met de activeringsserver bij Trimble. De communicatie voor activering verloopt met SOAP (Simple Object Access Protocol) via HTTPS op TCP/IP-poort 443. Uw firewall mag tijdens de activering geen binnenkomende of uitgaande gegevens tegenhouden. Als u ervoor wilt zorgen dat uw computer communicatie voor activering toestaat, kunt u het adres voor de activeringsserver in uw firewallinstellingen opnemen: https://activate.tekla.com:443/flexnet/services/ActivationService?wsdl

Andere infrastructuur

Tekla Structures moet contact kunnen maken met de licentieserver om een licentie te reserveren wanneer deze opstart. Uw firewall (bijvoorbeeld Windows Firewall) moet de communicatie tussen de servercomputer en de computers met de Tekla Structures-computers toestaan. U moet toestaan dat de applicaties tekla.exe en lmgrd.exe via de firewall kunnen worden uitgevoerd. De applicaties bevinden zich in de map ..\Tekla\License\Server.

Het MAC-adres van uw netwerkadapter mag op een computer waarop de licentieserver wordt uitgevoerd niet worden gewijzigd. Voor het geval u een virtuele omgeving gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u statische MAC-adressering in plaats van dynamisch MAC-adressering gebruikt.

De computer waarop de licentieserver draait, moet een vast IP-adres hebben.

De te gebruiken licentieserver

Controleer de onderstaande tabel om te zien welke licentieserverversie u met uw huidige Tekla Structures-versie moet gebruiken. Controleer ook of u naar een nieuw Service Pack of Progress Release moet bijwerken.

Raadpleeg voor informatie over het bijwerken van de licentieserver De Tekla-licentieserver bijwerken.

Tekla Structures-versie Licenseserver 2016 SP1 License Server 2017 of later

2018 of later

2017i - alle versies

2017 - alle versies

2016i - alle versies

2016 SP5/PR5 of later

2016 tot SP4/PR4

Upgrade naar 2016 SP5/PR5 of later

21.1 SR7 of later

21.1 tot SR6

Upgrade naar 21.1 SR7 of later

21.1 alle PV-versies

21.0 of eerder

Raadpleeg voor instructies over hoe u de licentieserver moet installeren Tekla-licentieserver installeren.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende