Modelmapbestanden en bestandsextensies

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Modelmapbestanden en bestandsextensies

De volgende tabellen geven de mappen, bestanden en bestandsextensies weer van de bestanden die zich in een modelmap van Tekla Structures bevinden.

Bestanden in de Tekla Structures-modelmap

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.db1

De modeldatabase

.db2

De nummeringsdatabase

environment.db

Database voor gebruikersattribuutdefinities

xslib.db1

Bevat gegevens over de door de gebruiker gedefinieerde verbindingen en details, en de standaard componentbeschrijvingen.

.idrm

Toewijzingsbestand dat ID's behandelt. Niet wijzigen.

xslib.db2

Bevat nummeringsgegevens.

options_model.db en options_drawings.db

Bevatten waarden voor modelspecifieke opties vanuit het dialoogvenster Opties en waarden voor modelspecifieke variabelen vanuit het dialoogvenster Geavanceerde opties. Als er een model wordt gemaakt, leest Tekla Structures modelspecifieke opties en opties voor variabelen vanuit het bestand standard.opt en de .ini-bestanden in de omgevingsmappen en slaat ze in deze twee databases op.

history.db

Modelhistoriedatabase.

xsdb.xs

Bestand dat voor het weergeven van de naam van het model in het dialoogvenster Openen wordt gebruikt.

xs_user.<username>

Bevat interface-instellingen die door de gebruiker worden gedefinieerd.

Elke keer wanneer een model wordt opgeslagen, wordt er een bestand xs_user.<username> gemaakt of bijgewerkt. Deze instellingen zijn gebruikerspecifiek. Als het bestand xs_user.<username> niet in de modelmap wordt gevonden wanneer u het model opent, zoekt Tekla Structures naar het bestand xs_user.default in de volgende zoekvolgorde voor mappen: model, model\attributes, project, XS_​FIRM\attributes, systeem. Als dit bestand niet wordt gevonden, worden de standaardinstelling van Tekla Structures gebruikt.

Dit bestand bevat instellingen voor veel van de opties in het dialoogvenster Opties en de instellingen voor de pictogrammen op de werkbalken Selectie en Snappen.

save_history.log

Tekla Structures slaat elke keer wanneer het model is opgeslagen de gegevens op in dit bestand. Het bestand bevat de tijd van opslaan, de datum en gegevens over fouten tijdens het opslaan.

notification_report.xsr

Bestand dat voor het weergeven van een meldingsrapport van toewijzingen wordt gebruikt wanneer u een model opent.

TeklaStructuresModel.xml

Bevat gegevens over de Tekla Structures-sessie, bijvoorbeeld over het openen, sluiten en welke databases worden gebruikt.

dotlog.txt

Een logboekbestand dat gegevens over het gebruik van de applicatie Tekla Open API bevat.

.locked

Een tijdelijk bestand dat de modelmapbestanden vergrendelt om wijzigingen te voorkomen terwijl het model in gebruik is.

.bak

Een back-up van de modeldatabase.

assert.txt

Een logboekbestand dat gegevens over handhavingsfouten bevat.

ClashCheck.txt

Een logboekbestand dat gegevens over clashes bevat die in de meest recente clashcheck zijn gevonden en de datum en tijd van de clashcheck.

ClashCheck.history

Een bestand dat gegevens over alle clashes bevat die in alle clashchecks zijn gevonden en datums en de tijden van de clashchecks.

wizard.txt

Tekla Structures slaat gegevens in dit bestand op als u een tekeningvoorwaarde (wizard) uitvoert. Het bestand bevat bijvoorbeeld gegevens over fouten, het aantal gemaakte tekeningen en gegevens over welke commando's zijn gebruikt.

.lis

Verschillende databases kunnen worden geëxporteerd vanuit en geïmporteerd naar verschillende Tekla Structures-modellen als .lis-bestanden. Deze bevatten de profiel-, materiaal- en boutendatabases.

.tsc

Vormen kunnen worden geëxporteerd vanuit en geïmporteerd naar verschillende Tekla Structures-modellen als .tsc-bestanden.

.This_is_multiuser_model

Bevat informatie over de pc waarop de multi-user server van Tekla Structures wordt uitgevoerd.

In normale omstandigheden moet u dit bestand niet wijzigen of verwijderen. Als u een model naar een andere server verplaatst, moet u dit bestand verwijderen. Tekla Structures genereert een nieuw bestand met dezelfde naam.

ComponentCatalog.xml

Bevat de databasedefinities op modelniveau van de database Applicaties en componenten.

<user>_ComponentCatalogUserSettings.xml

Geeft de onlangs gebruikte applicaties en componenten en hun locatie in de databasestructuur Applicaties en componenten weer.

Worktypes.xml

Geeft beschikbare taaktypen weer. Wordt gemaakt wanneer u de Taakmanager start.

WorkTypeProperties.xml

Geeft toegestane eigenschapstypen en hun eenheden weer.

.tmp

Een bestand dat wordt gebruikt om tijdelijke gegevens op te slaan.

.cnv

Een bestand waarmee profiel- en materiaalnamen van Tekla Structures worden toegewezen aan namen die in andere software worden gebruikt.

.colorset

Wordt gemaakt wanneer u een kleurenset uit de Organisator exporteert.

Bestanden in de map \Analysis

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.ifc

Het rekenmodel dat in IFC-indeling wordt geëxporteerd.

.stp

Het rekenmodel dat in CIS/2-indeling wordt geëxporteerd.

.map

Een bestand voor dat voor foutopsporing in rekenmodellen wordt gebruikt.

analysis_results.db5

Database voor berekening van de lastencombinatieresultaten.

.db6

Rekenmodeldatabase.

Bestanden in de map \attributes

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.rop

Referentieobjecteigenschappen

.rop.more

Eigenschappen van gebruikersattributen voor referentieobjecten

.m10000017

Importeigenschappen van FabTrol XML

.m10000015

Importattribuuteigenschappen

.ncf

NC-bestandseigenschappen

.ExportIFC.MainDialog

IFC-exporteigenschappen

.m440000004

3D DWG/DXF-exporteigenschappen

.m440000003

3D DGN-exporteigenschappen

.m1000004

FEM-exporteigenschappen

.m10000011

Exporteigenschappen CIS-rekenmodel

.m10000026

Exporteigenschappen CIS-fabricagemodel

.m1000007

CAD-exporteigenschappen

.m10000016

Exporteigenschappen dekking

.SObjGrp

Eigenschappen modelselectiefilter

.VObjGrp

Eigenschappen modelvensterfilter

.OrgObjGrp

Filtereigenschappen van de Organisator

.PObjGrp

Eigenschappen objectgroepfilter

.grd

Eigenschappen van rechthoekige stramienen

.grd.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van rechthoekige stramienen

.rgrd

Eigenschappen van radiale stramienen

.rgrd.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van radiale stramienen

.grdp

Eigenschappen stramienlijn

.grdp.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van stramienlijnen

.cnl

Constructielijneigenschappen

.cncrl

Constructiecirkeleigenschappen

.cnarc

Constructieboogeigenschappen

.cnplycrv

Constructiepolyboogeigenschappen

.mvi

Modelvenstereigenschappen die u voor het model hebt opgeslagen.

Standaard aanzichtinstellingenbestanden voor 3D, onderdeel, component, gebruikerscomponent, merk en betonelement moeten worden opgeslagen met namen die in de algemene omgeving worden gebruikt.

3D-aanzicht: basic_view

3D-aanzicht onderdeel: part_basic_view

Vooraanzicht onderdeel: part_front_view

Bovenaanzicht onderdeel: part_top_view

Eindaanzicht onderdeel: part_end_view

Perspectiefaanzicht onderdeel: part_persp_view

3D-componentvenster: component_basic_view

Vooraanzicht component: component_front_view

Bovenaanzicht component: component_top_view

Eindaanzicht component: component_end_view

Perspectiefaanzicht component: component_persp_view

Vooraanzicht gebruikerscomponent: custom_object_editor_front_view

Bovenaanzicht gebruikerscomponent: custom_object_editor_top_view

Eindaanzicht gebruikerscomponent: custom_object_editor_end_view

Perspectiefaanzicht gebruikerscomponent: custom_object_editor_perspective_view

3D-aanzicht merk of betonelement: assembly_basic_view

Vooraanzicht merk of betonelement: assembly_front_view

Bovenaanzicht merk of betonelement: assembly_top_view

Eindaanzicht merk of betonelement: assembly_end_view

Achteraanzicht merk of betonelement: assembly_back_view

Onderaanzicht merk of betonelement: assembly_bottom_view

Perspectiefaanzicht merk of betonelement: assembly_persp_view

.gvi

Opgeslagen eigenschappen voor het maken van aanzichten langs stramienlijnen

.rep

Eigenschappen voor objectweergave

.clm

Eigenschappen stalen kolom

.clm.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van stalen kolommen

.prt

Eigenschappen stalen ligger

.prt.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van stalen liggers

.sb

Eigenschappen van stalen spiraalvormige liggers

.sb.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van stalen spiraalvormige liggers

.crs

Eigenschappen orthogonale ligger

.crs.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van orthogonale liggers

.dia

Eigenschappen dubbel profiel

.dia.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van dubbele profielen

.cpl

Eigenschappen willekeurige plaat

.cpl.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van willekeurige platen

.blp

Eigenschappen gezette plaat

.blp.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van gezette platen

.lpl

Eigenschappen veelhoekige plaat

.lpl.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van veelhoekige platen

.ips

Itemeigenschappen

.ips.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van items

.cpf

Eigenschappen betonblok

.cpf.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van betonblokken

.csf

Eigenschappen betonstrook

.csf.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van betonstroken

.ccl

Eigenschappen betonkolom

.ccl.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van betonkolommen

.cbm

Eigenschappen van betonbalken of betonnen polyprofielen

.cbm.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van betonbalken of betonnen polyprofielen

.csb

Eigenschappen van betonnen spiraalvormige liggers

.csb.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van betonnen spiraalvormige liggers

.csl

Eigenschappen betonplaat

.csl.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van betonplaten

.cpn

Eigenschappen betonwand

.cpn.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van betonpanelen

.lsl

Eigenschappen van betonnen veelhoekige platen

.lsl

Gebruikersattribuuteigenschappen van veelhoekige platen

.ipc

Eigenschappen betonitem

.ipc.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van betonitems

.rbr

Eigenschappen wapeningsstaaf

.rbr.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van wapeningsstaven

.rbg

Eigenschappen wapeningsstaafgroep

.rbg.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van wapeningsstaafgroepen

.rcu

Eigenschappen gebogen wapeningsstaafgroep

.rci

Eigenschappen cirkelvormige wapeningsstaafgroep

.rbm

Eigenschappen wapeningsnet

.rbm.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van wapeningsnetten

.rbs

Eigenschappen wapeningsstrengpatroon

.rbs.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van wapeningsstrengpatronen

.rsp

Eigenschappen overlap wapeningsstaven

.rsp.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van overlap wapeningsstaven

.rst

Stavenseteigenschappen

.rst.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van stavensets

.rst.zones

Eigenschappen tussenafstandzone van de stavensets

.rst_pm

Eigenschappen eigenschappenaanpasser van stavensets

.rst_pm.more

Eigenschappen van de gebruikersattribuuteigenschappen van stavensets

.rst_edm

Eigenschappen van einddetailaanpasser van stavensets

.rst_edm.more

Einddetail van de gebruikersattribuuteigenschappen van stavensets

.rst_sm

Splitserseigenschappen van stavensets

.admodel

Eigenschappen rekenmodel

.admodel.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van rekenmodellen

.lm1

Eigenschappen puntlast

.lm2

Eigenschappen lijnlast

.lm3

Eigenschappen oppervlaktelast

.lm4

Eigenschappen uniforme last

.m10000028

Eigenschappen windlast

.lm6

Eigenschappen temperatuurlast

.lco

Eigenschappen lastencombinatie

.adnode

Knooppunteigenschappen

.adnode.more

Gebruikersattribuuteigenschappen van rekenknooppunten

.prt_ad, .prt_design

Bestandstypen die aan de instellingen van berekeningseigenschappen van een stalen ligger zijn gekoppeld. .prt_ad bevat gegevens die aan de eigenschappen van rekenonderdelen zijn gekoppeld en .prt_design bevat gegevens die aan het werkelijke ontwerp van de stalen ligger zijn gekoppeld.

.crs_ad, .crs_design

Bestandstypen die aan de instellingen van berekeningseigenschappen van een orthogonale stalen ligger zijn gekoppeld. .crs_ad bevat gegevens die aan de eigenschappen van rekenonderdelen zijn gekoppeld en .crs_design bevat gegevens die aan het werkelijke ontwerp van de orthogonale stalen ligger zijn gekoppeld.

.clm_ad, .clm_design

Bestandstypen die aan de instellingen van berekeningseigenschappen van een stalen kolom zijn gekoppeld. .clm_ad bevat gegevens die aan de eigenschappen van rekenonderdelen zijn gekoppeld en .clm_design bevat gegevens die aan het werkelijke ontwerp van de stalen kolom zijn gekoppeld.

.dia_ad, .dia_design

Bestandstypen die aan de instellingen van berekeningseigenschappen van een stalen dubbel profiel zijn gekoppeld. .dia_ad bevat gegevens die aan de eigenschappen van rekenonderdelen zijn gekoppeld en .dia_design bevat gegevens die aan het werkelijke ontwerp van het stalen dubbele profiel zijn gekoppeld.

.cpl_ad, .cpl_design

Bestandstypen die aan de instellingen van berekeningseigenschappen van een willekeurige plaat zijn gekoppeld. .cpl_ad bevat gegevens die aan de eigenschappen van rekenonderdelen zijn gekoppeld en .cpl_design bevat gegevens die aan het werkelijke ontwerp van de willekeurige plaat zijn gekoppeld.

.cpf_ad, .cpf_design

Bestandstypen die aan de instellingen van berekeningseigenschappen van een betonblok zijn gekoppeld. .cpf_ad bevat gegevens die aan de eigenschappen van rekenonderdelen zijn gekoppeld en .cpf_design bevat gegevens die aan het werkelijke ontwerp van het betonblok zijn gekoppeld.

.csf_ad, .csf_design

Bestandstypen die aan de instellingen van berekeningseigenschappen van een betonstrook zijn gekoppeld. .csf_ad bevat gegevens die aan de eigenschappen van rekenonderdelen zijn gekoppeld en .csf_design bevat gegevens die aan het werkelijke ontwerp van de betonstrook zijn gekoppeld.

.ccl_ad, .ccl_design

Bestandstypen die aan de instellingen van berekeningseigenschappen van een betonnen kolom zijn gekoppeld. .ccl_ad bevat gegevens die aan de eigenschappen van rekenonderdelen zijn gekoppeld en .ccl_design bevat gegevens die aan het werkelijke ontwerp van de betonnen kolom zijn gekoppeld.

.cbm_ad, .cbm_design

Bestandstypen die aan de instellingen van berekeningseigenschappen van een betonnen ligger zijn gekoppeld. .cbm_ad bevat gegevens die aan de eigenschappen van rekenonderdelen zijn gekoppeld en .cbm_design bevat gegevens die aan het werkelijke ontwerp van de betonnen ligger zijn gekoppeld.

.csl_ad, .csl_design

Bestandstypen die aan de instellingen van berekeningseigenschappen van een betonnen plaat zijn gekoppeld. .csl_ad bevat gegevens die aan de eigenschappen van rekenonderdelen zijn gekoppeld en .csl_design bevat gegevens die aan het werkelijke ontwerp van de betonnen plaat zijn gekoppeld.

.cpn_ad, .cpn_design

Bestandstypen die aan de instellingen van berekeningseigenschappen van een betonnen wand zijn gekoppeld. .cpl_ad bevat gegevens die aan de eigenschappen van rekenonderdelen zijn gekoppeld en .cpl_design bevat gegevens die aan het werkelijke ontwerp van de betonnen wand zijn gekoppeld.

.srf

Oppervlakte-eigenschappen

.srf.more

Door de gebruiker gedefinieerde eigenschappen van oppervlakteattributen

.srfo

Oppervlakte-eigenschappen

.srfo.more

Door de gebruiker gedefinieerde eigenschappen van oppervlakattributen

.cha

Eigenschappen vellingkant

.cha.more

Door de gebruiker gedefinieerde eigenschappen van vellingkanten

.scr

Bouteigenschappen

.scr.more

Door de gebruiker gedefinieerde bouteigenschappen

.wld

Laseigenschappen

.wld.more

Door de gebruiker gedefinieerde laseigenschappen

*.udwcs

Door de gebruiker gedefinieerde lasdoorsneden (UserDefinedWeldCrossSections.udwcs)

.m1000009

Eigenschappen van controlenummers

.m1000010

Vergrendelingseigenschappen van controlenummers

.num

Eigenschappen van nummeringsinstellingen

.rpr

Lijsteigenschappen

.4d

Eigenschappen van projectstatusweergaven

standard.opt

Instellingen worden alleen in standard.opt in de map \attributes opgeslagen als u uw eigen instellingen in het dialoogvenster Opties opslaat met Opslaan.

Er is in de omgevingsmap een bestand standard.opt dat de eerste waarde geeft die moet worden geladen als een model wordt gemaakt.

Bestanden met componenteigenschappen in de map \attributes

Eigenschappenbestanden voor componenten die in de database Applicaties en componenten beschikbaar zijn, bijvoorbeeld .j310000063 voor de componenteigenschappen 2L Splice (63). Deze bestanden worden in de map attributes onder de modelmap opgeslagen.

Tekeninginstellingen op objectniveau, opgeslagen in de map \attributes

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.dprt

Onderdeeleigenschappen op objectniveau

.dim

Maatlijneigenschappen op objectniveau

.pm

Eigenschappen van onderdeellabels op objectniveau

.jm

Eigenschappen van verbindingslabels op objectniveau

.sm

Eigenschappen van boutlabels op objectniveau

.rm

Eigenschappen van wapeningslabels op objectniveau

.mrms

Eigenschappen van samengevoegde wapeningslabels op objectniveau

.pom

Eigenschappen van stortobjectlabels

.surfm

Labeleigenschappen van oppervlakte op objectniveau

.note

Eigenschappen van associatieve opmerkingen op objectniveau

.wls

Eigenschappen van laslabels op objectniveau

.lev

Eigenschappen van peilmaten op objectniveau

.rev

Eigenschappen van revisielabels op objectniveau

.drmsh

Eigenschappen van wapeningsnetten op objectniveau

.drbr

Wapeningseigenschappen op objectniveau

.po

Stortobjecteigenschappen op objectniveau

.sc

Bouteigenschappen op objectniveau

.srf

Oppervlakte-eigenschappen op objectniveau

.dgr

Stramieneigenschappen op objectniveau

.sbl

Symbooleigenschappen op objectniveau

.wls

Eigenschappen van laslabels op objectniveau

.drtxt

Teksteigenschappen op objectniveau

.gln

Lijneigenschappen op objectniveau

.grt

Rechthoekeigenschappen op objectniveau

.gci

Cirkeleigenschappen op objectniveau

.gar

Boogeigenschappen op objectniveau

.gpl

Polylijneigenschappen op objectniveau

.gpg

Polygoon- en wolkeigenschappen op objectniveau

Tekeninginstellingen op aanzichtniveau, opgeslagen in de map \attributes

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.vi

.vi.copt

Aanzichteigenschappen op aanzichtniveau

.vclassif

.vclassif.copt

Gedetailleerde objectniveau-instellingen op aanzichtniveau

.vpm

Onderdeellabeleigenschappen op aanzichtniveau

.vsm

Boutlabeleigenschappen op aanzichtniveau

.vnpm

Labeleigenschappen aansluitend onderdeel op aanzichtniveau

.vsurfm

Labeleigenschappen van oppervlakte op aanzichtniveau

.vjm

Verbindingslabeleigenschappen op aanzichtniveau

.vrm

Wapeningslabeleigenschappen op aanzichtniveau

.vnrm

Labeleigenschappen van aansluitende wapening op aanzichtniveau

.vpom

Stortobjectlabeleigenschappen op aanzichtniveau

.vp

Onderdeeleigenschappen op aanzichtniveau

.vs

Bouteigenschappen op aanzichtniveau

.vnp

Eigenschappen aansluitend onderdeel op aanzichtniveau

.vsurf

Oppervlakte-eigenschappen op aanzichtniveau

.vw

Laseigenschappen op aanzichtniveau

.vr

Wapeningseigenschappen op aanzichtniveau

.vnr

Eigenschappen aansluitende wapening op aanzichtniveau

.vrmp

Referentieobjecteigenschappen op aanzichtniveau

.vpo

Stortobjecteigenschappen op aanzichtniveau

.vg

Stramieneigenschappen op aanzichtniveau

.vf

Filtereigenschappen op aanzichtniveau

.vnf

Filtereigenschappen aansluitend onderdeel op aanzichtniveau

Bestanden gerelateerd aan onderdeeltekening, tekeningniveau-eigenschappen, opgeslagen in de map \attributes

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.wd

.wd.copt

Eigenschappen van onderdeeltekeningen

.wd.more

Gebruikersattributen van onderdeeltekeningen

.wdf

Filtereigenschappen van onderdeeltekeningen

.wdnf

Filtereigenschappen van aansluitend onderdeel van onderdeeltekeningen

.wdl

Opmaakeigenschappen van onderdeeltekeningen

.wdl.more

Door de gebruiker gedefinieerde opmaakattributen van onderdeeltekeningen

.wdv

Aanzichteigenschappen van onderdeeltekeningen

.wdv.more

Door de gebruiker gedefinieerde aanzichtattributen van onderdeeltekeningen

.wdc

Doorsnede-eigenschappen van onderdeeltekeningen

.wdc.more

Door de gebruiker gedefinieerde doorsnedeattributen van onderdeeltekeningen

.wdd

Maatlijneigenschappen van onderdeeltekeningen

.wdd.more

Door de gebruiker gedefinieerde maatlijnattributen van onderdeeltekeningen

.wdcd

Bematingseigenschappen van onderdeeltekeningen

.wdcd more

Door de gebruiker gedefinieerde bematingsattributen van onderdeeltekeningen

.wpm

Onderdeellabeleigenschappen van onderdeeltekeningen

.wsm

Boutlabeleigenschappen van onderdeeltekeningen

.wnpm

Labeleigenschappen van aansluitend onderdeel van onderdeeltekeningen

.wdsurfm

Labeleigenschappen van oppervlakte van onderdeeltekeningen

.wdsurfm.more

Door de gebruiker gedefinieerde labelattributen van oppervlakte van onderdeeltekeningen

.wjm

Verbindingslabeleigenschappen van onderdeeltekeningen

.wdp

Onderdeeleigenschappen van onderdeeltekeningen

.wds

Bouteigenschappen van onderdeeltekeningen

.wds.more

Door de gebruiker gedefinieerde boutattributen van onderdeeltekeningen

.wdnp

Eigenschappen aansluitend onderdeel van onderdeeltekeningen

.wdnp.more

Gebruikersattributen aansluitend onderdeel van onderdeeltekeningen

.wdsrf

Oppervlakte-eigenschappen van onderdeeltekeningen

.wdsrf.more

Door de gebruiker gedefinieerde oppervlakteattributen van onderdeeltekeningen

.wdgr

Stramieneigenschappen van onderdeeltekeningen

.wdgr.more

Door de gebruiker gedefinieerde stramienattributen van onderdeeltekeningen

.wdr

Beveiligingseigenschappen van onderdeeltekeningen

.wdr.more

Door de gebruiker gedefinieerde beveiligingsattributen van onderdeeltekeningen

Bestanden gerelateerd aan merktekeningen, tekeningniveau-eigenschappen, opgeslagen in de map \attributes

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.ad

Merktekeningeigenschappen

.ad.more

Gebruikersattributen van merktekeningen

.adf

Filtereigenschappen van merktekeningen

.adnf

Filtereigenschappen aansluitend onderdeel van merktekeningen

.adl

Opmaakeigenschappen van merktekeningen

.adl.more

Door gebruiker gedefinieerd opmaakattributen van merktekeningen

.adv

Aanzichteigenschappen van merktekeningen

.adc

Doorsnede-eigenschappen van merktekeningen

.add

Maatlijneigenschappen van merktekeningen

.add.more

Door de gebruiker gedefinieerde maatlijnattributen van merktekeningen

.adcd

Bematingseigenschappen van merktekeningen

.adcd.more

Door de gebruiker gedefinieerde bematingsattributen van merktekeningen

.apm

Onderdeellabeleigenschappen van merktekeningen

.asm

Boutlabeleigenschappen van merktekeningen

.anpm

Labeleigenschappen aansluitend onderdeel van merktekeningen

.adsurfm

Labeleigenschappen oppervlakte van merktekeningen

.adsurfm.more

Door de gebruiker gedefinieerde labelattributen van oppervlakte van merktekeningen

.ajm

Verbindingslabeleigenschappen van merktekeningen

.adp

Onderdeeleigenschappen van merktekeningen

.adp.more

Door de gebruiker gedefinieerde onderdeelattributen van merktekeningen

.ads

Bouteigenschappen van merktekeningen

.adnp

Eigenschappen aansluitend onderdeel van merktekeningen

.adnp.more

Gebruikersattributen aansluitend onderdeel van merktekeningen

.adsrf

Oppervlakte-eigenschappen van merktekeningen

.adsrf.more

Door de gebruiker gedefinieerde oppervlakteattributen van merktekeningen

.adw

Laseigenschappen van merktekeningen

.adw.more

Door de gebruiker gedefinieerde lasattributen van merktekeningen

.adgr

Stramieneigenschappen van merktekeningen

.adgr.more

Door de gebruiker gedefinieerde stramienattributen van merktekeningen

.adr

Beveiligingseigenschappen van merktekeningen

Bestanden gerelateerd aan betontekeningen, tekeningniveau-eigenschappen, opgeslagen in de map \attributes

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.cud

.cud.copt

Betontekeningeigenschappen

.cud.more

Gebruikersattributen van betontekeningen

.cudl

Opmaakeigenschappen van betontekeningen

.cudl.more

Door de gebruiker gedefinieerde opmaakattributen van betontekeningen

.cudv

Aanzichteigenschappen van betontekeningen

.cudv.more

Door de gebruiker gedefinieerde aanzichtattributen van betontekeningen

.cudc

Doorsnede-eigenschappen van betontekeningen

.cudc.more

Door de gebruiker gedefinieerde doorsnedeattributen van betontekeningen

.cudd

Maatlijneigenschappen van betontekeningen

.cudd.more

Door de gebruiker gedefinieerde maatlijnattributen van betontekeningen

.cudcd

Bematingseigenschappen van betontekeningen

.cudcd.more

Door de gebruiker gedefinieerde bematingseigenschappen van betontekeningen

.cupm

Onderdeellabeleigenschappen van betontekeningen

.cusm

Boutlabeleigenschappen van betontekeningen

.cunpm

Onderdeellabeleigenschappen van betontekeningen

.cudsurfm

Labeleigenschappen van oppervlakte van betontekeningen

.cudsurfm.more

Door de gebruiker gedefinieerde labelattributen van oppervlakte van betontekeningen

.cudrm

Labeleigenschappen van wapening van betontekeningen

.cudrm.more

Door de gebruiker gedefinieerde labelattributen van wapening van betontekeningen

.cudp

Labeleigenschappen van betontekeningen

.cudp.more

Door de gebruiker gedefinieerde onderdeelattributen van betontekeningen

.cuds

Bouteigenschappen van betontekeningen

.cuds.more

Door de gebruiker gedefinieerde boutattributen van betontekeningen

.cudnp

Eigenschappen aansluitend onderdeel van betontekeningen

.cudnp.more

Gebruikersattributen aansluitend onderdeel van betontekeningen

.cudsrf

Oppervlakte-eigenschappen van betontekeningen

.cudsrf.more

Door de gebruiker gedefinieerde oppervlakteattributen van betontekeningen

.cudr

Wapeningeigenschappen van betontekeningen

.cudr.more

Door de gebruiker gedefinieerde wapeningsattributen van betontekeningen

.cudw

Laseigenschappen van betontekeningen

.cudw.more

Door de gebruiker gedefinieerde lasattributen van betontekeningen

.cudgr

Stramieneigenschappen van betontekeningen

.cudgr.more

Door de gebruiker gedefinieerde stramienattributen van betontekeningen

.cudrp

Beveiligingseigenschappen van betontekeningen

.cudrp.more

Door de gebruiker gedefinieerde beveiligingsattributen van betontekeningen

.cuf

Filtereigenschappen van betontekeningen

.cunf

Filtereigenschappen aansluitend onderdeel van betontekeningen

Bestanden gerelateerd aan overzichttekeningen, tekeningniveau-eigenschappen, opgeslagen in de map \attributes

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.gd

.gd.copt

Eigenschappen overzichttekening

.gclassif

.gclassif.copt

Gedetailleerde objectniveau-instellingen van overzichttekeningen

.gd.more

Gebruikerseigenschappen van overzichttekeningen

.gdl

Opmaakeigenschappen van overzichttekeningen

.gdl.more

Door gebruiker gedefinieerde opmaakattributen van overzichttekeningen

.gdv

Aanzichteigenschappen van overzichttekeningen

.gdv.more

Door gebruiker gedefinieerde aanzichtattributen van overzichttekeningen

.gdd

Maatlijneigenschappen van overzichttekeningen

.gdd.more

Door gebruiker gedefinieerde maatlijnattributen van overzichttekeningen

.gdcd

Bematingseigenschappen van overzichttekeningen

.gdcd.more

Door gebruiker gedefinieerde bematingsattributen van overzichttekeningen

.gpm

Onderdeellabeleigenschappen van overzichttekeningen

.gsm

Boutlabeleigenschappen van overzichttekeningen

.gnpm

Labeleigenschappen van aansluitend onderdeel van overzichttekeningen

.gdsurfm

Labeleigenschappen van oppervlakte van overzichttekeningen

.gdsurfm.more

Door de gebruiker gedefinieerde labelattributen van oppervlakte van overzichttekeningen

.gjm

Verbindingslabeleigenschappen van overzichttekeningen

.gdrm

Labeleigenschappen van wapening van overzichttekeningen

.gdrm.more

Door gebruiker gedefinieerde wapeningslabelattributen van overzichttekeningen

.gnrm

Labeleigenschappen van aansluitende wapening in een overzichttekening

.gpom

Stortobjectlabeleigenschappen van overzichttekeningen

.gdp

Onderdeeleigenschappen van overzichttekeningen

.gdp.more

Door gebruiker gedefinieerde onderdeelattributen van overzichttekeningen

.gds

Bouteigenschappen van overzichttekeningen

.gds.more

Door gebruiker gedefinieerde boutattributen van overzichttekeningen

.gdnp

Eigenschappen van aansluitend onderdeel van overzichttekeningen

.gdnp.more

Gebruikersattributen aansluitend onderdeel van overzichttekeningen

.gdsrf

Oppervlakte-eigenschappen van overzichttekeningen

.gdw

Laseigenschappen van overzichttekeningen

.gdw.more

Door gebruiker gedefinieerde lasattributen van overzichttekeningen

.gdr

Wapeningseigenschappen van overzichttekeningen

.gdr.more

Door gebruiker gedefinieerde wapeningsattributen van overzichttekeningen

.gnr

Eigenschappen van aansluitende wapening in een overzichttekening

.gpo

Stortobjecteigenschappen van overzichttekeningen

.gpbr

Stortnaadobjecteigenschappen van overzichttekeningen

.gdrmp

Referentieobjecteigenschappen van overzichttekeningen

.gdrmp.more

Door gebruiker gedefinieerde referentiemodelattributen van overzichttekeningen

.gdgr

Stramieneigenschappen van overzichttekeningen

.gdgr.more

Door gebruiker gedefinieerde stramienattributen van overzichttekeningen

.gdrp

Beveiligingseigenschappen van overzichttekeningen

.gdrp.more

Door gebruiker gedefinieerde beveiligingsattributen van overzichttekeningen

.gdf

Filtereigenschappen van overzichttekeningen

.gdnf

Filtereigenschappen aansluitende onderdeel van overzichttekeningen

Bestanden gerelateerd aan verzameltekeningen, tekeningniveau-eigenschappen, opgeslagen in de map \attributes

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.md

Verzameltekeningeigenschappen

.md.more

Gebruikersattributen van verzameltekeningen

.mdl

Opmaakeigenschappen van verzameltekeningen

.mdl.more

Opmaakattributen van verzameltekeningen

.mdr

Beveiligingseigenschappen van verzameltekeningen

.mdr.more

Door de gebruiker gedefinieerde beveiligingseigenschappen van verzameltekeningen

Bestanden gemeenschappelijk voor alle tekeningen en bestanden in de map \-drawings

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.dg

Tekeningbestanden

.ldb

Opmaakeigenschappen van tekeningexport

.ldr

Koppelingseigenschappen van tekening

.cs

Eigenschappen doorsnedesymbool

.detail

Detailsymbooleigenschappen

.fas

Tekstbestandeigenschappen

.fhl

Hyperlinkeigenschappen

.dsf

Eigenschappen van het tekeningselectiefilter. Dit bestand wordt opgeslagen wanneer u het selectievakje Tekening > Selectiefilter in de eigenschappen Filter of Selectiefilter inschakelt.

.GridsDimXml

.ShapeDimXml

.HolesDimXml

.FilterDimXml

.OverallDimXml

.RecessesDimXml

.SecPartsDimXml

Maatvoeringsvoorwaarden

.dg.DPM

Snapshotbestanden van tekeningen in de submap \<model>\drawings\snapshots. De bestanden worden automatisch of op basis van een verzoek van een gebruiker gemaakt.

Als u automatisch een snapshot van een tekening wilt maken terwijl u tegelijkertijd de tekening maakt, stelt u de variabele XS_DRAWING_CREATE_​SNAPSHOT_ON_DRAWING_​CREATION in op TRUE. Raadpleeg voor meer informatie over het maken van snapshots Snapshots in tekeningen.

Bestanden gerelateerd aan IFC-export in de map \IFC

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.ifc

Geëxporteerde IFC-bestanden

Bestanden gerelateerd aan NC in de map \DSTV_Profiles

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.nc1

NC-bestanden (numerieke controle)

Bestanden in de map \ModelSharing

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

ModelSharingService.key

Belangrijkste bestand dat nodig is om het delen in Tekla Model Sharing uit te kunnen voeren.

FileSharing.ini

Bestandsdelingsinstellingen in Tekla Model Sharing.

FileSharing.xml

Bestand nodig voor bestandsdeling in Tekla Model Sharing.

Bestanden in de map \ProjectOrganizer

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.db

Gemaakt wanneer de Organisator voor het eerst wordt geopend. Bevat alle eigenschappentemplates en categoriegegevens die in het model worden gebruikt.

De databasenaam geeft de versie van de database weer, bijvoorbeeld ProjOrg000020.db.

.propertytemplate

Wordt gemaakt wanneer u een eigenschappentemplate uit de Organisator exporteert.

.category

Wordt gemaakt wanneer u een categorie uit de Organisator exporteert.

Bestanden gerelateerd aan lijsten in de map \Reports

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.xsr

Tekla Structures-lijsten

Bestanden in de map \SessionFileRepository

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

Bestanden in de map SessionFileRepository

Back-ups van de bestanden die bij het inlezen in Tekla Model Sharing worden bijgewerkt of verwijderd.

SessionFile.db

Database voor het beheren van modelmapbestanden in Tekla Model Sharing.

.storage

Configuratiebestand van SessionFile.db.

Bestanden gerelateerd aan vormen in de mappen \ShapeGeometries en \Shapes

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.tez

.xml

Beschrijvingen van de vormgeometrie in de map \ShapeGeometries.

.xml

Beschrijvingen van de vorm in de map Shapes.

Bestanden in de map \screenshots

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.png

Screenshot gemaakt in Tekla Structures.

Bestanden gerelateerd aan Unitechnik-export in de map \UT_files

Bestand of bestandsextensie

Beschrijving

.uni

Geëxporteerde Unitechnik-bestanden

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende