Gebruikersattributen (UDA's) definiëren en bijwerken

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Gebruikersattributen (UDA's) definiëren en bijwerken

Het eigenschappenvenster en veel dialoogvensters bevatten gebruikersattributen (UDA's) voor verschillende objecten waaronder liggers, kolommen, bouten en tekeningen. Tekla Structures geeft deze velden weer als u op de knop Meer in het eigenschappenvenster of op de knop Gebruikersattributen in een dialoogvenster klikt. Opmerking, vergrendeld en montagestatus zijn bijvoorbeeld gebruikersattributen.

Wanneer u nieuwe gebruikersattributen definieert

De gebruikersattributen worden beheerd in het bestand objects.inp. Als u een nieuw gebruikersattribuut wilt definiëren, maakt u uw eigen bestand objects.inp in de model-, bedrijfs- of projectmap. Na het toevoegen van uw eigen gebruikersattributen moet u het commando Controleer en wijzig attribuutdefinities uitvoeren om de definities in het model bij te werken.

Wanneer u een nieuw gebruikersattribuut definieert, moet u de definitie van het gebruikersattribuut uniek maken. Dit komt doordat een gebruikersattribuut geen verschillende definities voor verschillende objecttypen zoals liggers en kolommen kan hebben.

De bestanden object.inp worden samengevoegd, zodat gebruikersattributen die in de bestanden zijn gedefinieerd, in de gebruikersinterface worden weergegeven. Tekla Structures voegt de bestanden zodanig samen dat dubbele attributen worden verwijderd. Als Tekla Structures dezelfde attribuutnaam in verschillende objects.inp-bestanden aantreft, wordt het attribuut uit het eerst gelezen bestand objects.inp gebruikt.

Als u meerdere bestanden objects.inp in dezelfde map moet hebben, kunt u een suffix in de bestandsnaam gebruiken om alle bestanden te kunnen gebruiken. Hierdoor kunt u meerdere bestanden objects_<suffix>.inp in dezelfde map hebben. De bestandsnaam kan bijvoorbeeld objects_precast.inp zijn.

Attentie:

Kopieer het bestand objects.inp niet naar de map ..\environments\common\inp\. Het kopiëren van het bestand maakt onnodige duplicaten en latere updates van objects.inp door Tekla Structures kunnen verloren raken.

Tekla Structures leest de bestanden objects.inp uit de volgende mappen en in de deze volgorde:

  1. modelmap
  2. projectmap
  3. bedrijfsmap
  4. systeemmap
  5. inp-map

Bestaande gebruikersattribuutdefinities wijzigen

Het bijwerken van een gebruikersattribuutdefinitie in een model converteert geen waarden die al in het veld zijn opgeslagen. Als u het waardetype wijzigt van een veld dat al waarden in het model bevat, moet u ervoor zorgen dat de waarden voor het nieuwe gegevenstype geldig zijn en de resultaten controleren.

De veiligste benadering is om een nieuw attribuut te maken wanneer de indeling van de waarden in het veld wijzigt. Als u de waarden van gebruikersattributen wilt converteren, kunt u een lijst maken waarin de waarden worden weergegeven, deze converteren met externe tools en de geconverteerde waarden importeren.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende