Databasebestanden

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Databasebestanden

Tekla Structures gebruikt ASCII- en binaire bestanden om profiel-, materiaal-, wapenings-, bout- en boutsamenstellingendatabases te beheren.

Elke omgeving heeft zijn eigen map waar de bestanden met betrekking tot verschillende databases worden opgeslagen. ..\environments\uk\general\profil\ bevat bijvoorbeeld de bestanden voor het beheren van databasebestanden die in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt. De exacte bestandslocatie kan variëren, afhankelijk van de mapstructuur van uw omgevingsbestanden.

De volgende tabel geeft bestanden en bestandstypen weer die betrekking hebben op databases.

Bestandstype Bestandsnaam Gebruikt voor Bevindt zich in

.inp

profitab.inp

Definieert de namen die u voor parametrische profielen kunt gebruiken.

In de map \profil onder de omgevingsmappen in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

rebar_database.inp

De stavendatabase.

In de map \profil onder de omgevingsmappen in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

mesh_database.inp

De wapeningsnetdatabase.

In de map \profil onder de omgevingsmappen in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

U kunt tijdens het exporteren de bestandsnaam definiëren.

Wordt gemaakt wanneer u stavendatabases exporteert.

U kunt de map definiëren waarheen u de bestanden wilt exporteren.

.cnv

matexp_<software>.cnv

Bevat gegevens om materiaalnamen bij het overgedragen van modelgegevens met behulp van koppelingen te converteren. Converteert bijvoorbeeld S235JR naar FE360B voor DSTV.

In de map \profil onder de omgevingsmappen in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

prfexp_<software>.cnv

Bevat gegevens om profielnamen bij het overgedragen van modelgegevens met behulp van koppelingen te converteren. Converteert bijvoorbeeld HEA100 naar HE100A voor DSTV.

In de map \profil onder de omgevingsmappen in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

.clb

Bijvoorbeeld RU_CF.clb

Bevat de definities van parametrische profielen die in profitab.inp worden gebruikt.

..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\inp

.lis

U kunt tijdens het exporteren de bestandsnaam definiëren.

Wordt gemaakt wanneer u bout-, profiel- en materiaaldatabases exporteert.

U kunt de map definiëren waarheen u de bestanden wilt exporteren.

.db

assdb.db

De boutsamenstellingendatabase.

In de map \profil onder de omgevingsmappen in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

screwdb.db

De boutendatabase.

In de map \profil onder de omgevingsmappen in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

.bin

profdb.bin

De profielendatabase.

In de map \profil onder de omgevingsmappen in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

matdb.bin

De materialendatabase.

In de map \profil onder de omgevingsmappen in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende