Templateattribuutbestanden (contentattributes.lst)

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Templateattribuutbestanden (contentattributes.lst)

Template-attributen vertegenwoordigen objecteigenschappen. U kunt template-attributen gebruiken in waardevelden, formules en rijregels om de vereiste gegevens op te halen uit de Tekla Structures-database.

Wanneer u de template uitvoert, vervangt Tekla Structures het attribuut door de werkelijke waarde van de corresponderende objecteigenschap. Als u bijvoorbeeld het attribuut WEIGHT in een lijsttemplate opneemt, geeft Tekla Structures het gewicht van het modelobject weer in de lijst.

Template-attributen worden gedefinieerd in de volgende bestanden:

Bestandsnaam

Beschrijving

contentattributes.lst

Dit is een containerbestand waarin alle bestanden worden genoemd die de werkelijke attribuutdefinities bevatten. De bestanden worden toegevoegd met INCLUDE-zinnen. De volgorde van de bestanden die in contentattributes.lst zijn opgenomen, bepaalt de leesvolgorde van de bestanden.

Dit bestand wordt bij de installatie overschreven wanneer u een nieuwere versie van Tekla Structures installeert. Maak altijd een kopie van dit bestand voordat u het bijwerkt.

Normaalgesproken hoeft u contentattributes.lst niet te wijzigen. Wijzig deze niet als u geen beheerder bent.

contentattributes_global.lst

Dit bestand bevat attributen die vooraf in het programma zijn gecodeerd.Bewerk dit bestand niet.

contentattributes_userdefined.lst

Dit bestand bevat gebruikersattributen, dezelfde als in het bestand objects.inp.

Dit bestand wordt bij de installatie overschreven wanneer u een nieuwere versie van Tekla Structures installeert. Als u uw eigen attributen wilt gebruiken in templates en lijsten, maakt u een kopie van dit bestand en voegt u de vereiste attributen toe aan dat bestand.

Deze bestanden bevinden zich standaard in ..\Program Files\Tekla Structures\<version>\nt\bin\TplEd\settings maar de locatie kan in uw omgeving anders zijn.

De zoekvolgorde voor het bestand contentattributes.lst is de volgende:

  1. Modelmap

  2. Projectmap gedefinieerd door XS_​PROJECT

  3. Bedrijfsmap gedefinieerd door XS_​FIRM

  4. Map gedefinieerd door XS_​TPLED_​INI

  5. Map gedefinieerd door XS_​TEMPLATE_​DIRECTORY/settings

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende