Nieuwe puntenwolkinstellingen en andere verbeteringen

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Nieuwe puntenwolkinstellingen en andere verbeteringen

Het zijvenster Puntenwolken is voor Tekla Structures 2020 volledig vernieuwd.

De nieuwe puntenwolkfunctionaliteiten zijn beschikbaar wanneer u een puntenwolk hebt gekoppeld en DirectX-rendering is ingeschakeld.

De instellingen Visualisatie van de puntenwolk zijn vensterspecifiek en instellingen worden slechts voor dit ene venster ingeschakeld. De naam die bovenaan het zijvenster Puntenwolken zichtbaar is (als u niet meerdere vensters hebt geselecteerd). De instellingen Eigenschappen worden alleen ingeschakeld als puntenwolk in de lijst is geselecteerd.

U kunt het volgende doen:

 • Pas de puntenwolklocatie, -schaal en -rotatie aan. Als u de waarden wilt wijzigen, moet u de puntenwolk in het zijvenster selecteren.

  De knop Resetten zet de waarden terug die de laatste keer voor de puntenwolk was opgeslagen.

 • Gebruik het EDL-effect (Eye-dome lighting) om de diepteperceptie van de puntenwolk te verbeteren. Versleep de schuifregelaars om de dikte en sterkte van de omtrek van de puntenwolk te vergroten of te verkleinen. U kunt het EDL-effect uitschakelen door op de knop EDL te klikken.

 • Pas de grootte en dichtheid van de punten aan door de schuifregelaars te verslepen.

 • Normaalgesproken zijn de standaard kleurwaarden in gebruik. U kunt de puntenwolk ook op verhoging kleuren.

 • Als de puntenwolk classificaties bevat, kunt u de kleur van de punten van de classificatiecategorie wijzigen of verbergen.

 • Controleer clashes en afwijkingen: Detecteer punten die zich in of binnen een afstand van de geselecteerde onderdelen en de geselecteerde referentiemodelobjecten bevinden op basis van de aanpasbare instellingen.

 • De tolerantie-instellingen zijn vensterspecifiek en daarom is het mogelijk om verschillende toleranties in verschillende vensters te gebruiken.

 • Sla de eigenschappen en renderinstellingen op in instellingenbestanden voor toekomstige behoeften.

Andere verbeteringen voor puntenwolken

 • Naast de nieuwe functionaliteiten is de vensterdetectie verbeterd en is het selecteren van het venster niet altijd meer nodig. De naam van het venster die op de huidige instellingen van invloed is, wordt bovenaan het zijvenster weergegeven.

 • De standaard cachemap van de puntenwolk is nu algemeen voor alle versies en de versiespecifieke mappen zijn verwijderd.

 • De bruikbaarheid van het zijvenster van de Puntenwolken is op de volgende manier verbeterd:

  • De prullenbak verschijnt nu bovenop de naam van de puntenwolk weergegeven, waardoor het makkelijker wordt om puntenwolken met lange namen te verwijderen.

  • Het horizontaal scrollen is uitgeschakeld. Als u de hele naam van de puntenwolk wilt zien, past u de breedte van het zijvenster aan.

  • De breedte van het venster wordt niet langer automatisch gewijzigd.

Raadpleeg voor meer informatie over puntenwolken Puntenwolken.

Was this helpful?
Vorige
Volgende