De installatie van Tekla Structures

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

De installatie van Tekla Structures

Installatiepakketten van Tekla Structures zijn beschikbaar voor download in Tekla Downloads. Naast het installeren van Tekla Structures moet u een Tekla-licentieserver installeren en configureren en uw Tekla Structures-licentie activeren.

De software en de omgevingen van Tekla Structures zijn beschikbaar als aparte installatiepakketten. Het installatiepakket van de software bevat altijd een leeg project die generieke inhoud bevat. Andere omgevingen van Tekla Structures zijn als aparte installatiebestanden beschikbaar. De omgevingen zijn gebied- of bedrijfspecifieke instellingen en gegevens die in Tekla Structures vooraf zijn gedefinieerd of die door de gebruiker worden gedefinieerd.

U kunt de licentieserver van Tekla op dezelfde computer installeren als de Tekla Structures-software en -omgevingen. De licentieserver kan ook op een aparte servercomputer worden geïnstalleerd als er veel Tekla Structures-gebruikers en veel Tekla Structures-licenties in het bedrijf aanwezig zijn. De licenties die u kunt gebruiken en hun activerings-ID's worden weergegeven in een licentiecertificaat dat u via e-mail ontvangt.

Tekla Structures maakt gebruik van het FlexNet Publisher License Management-licentieverleningssysteem (FlexNet). Het FlexNet-licentieverleningssysteem wordt niet gebruikt met Tekla Structures Educational (Tekla Campus) en licentieverleningsinstructies van FlexNet zijn niet van toepassing.

Gecentraliseerde installatie

Tekla Structures kan op het bedrijfsnetwerk worden geïnstalleerd via gecentraliseerde installatie. Het centraal installeren van Tekla Structures op het bedrijfsnetwerk bespaart in een groot bedrijf tijd omdat de installatie voor elke gebruiker geruisloos op de achtergrond wordt uitgevoerd.

Tekla Structures gebruiken met applicatie- en desktopvirtualisatie

Tekla Structures kan met de Citrix-applicatie en desktopvirtualisatie worden gebruikt. Tekla Structures wordt op een server geïnstalleerd of op een virtuele machine waarop de server wordt uitgevoerd. Het gebruik van Tekla Structures vanaf de server zorgt ervoor dat alle gebruikers in een project dezelfde installatie van de projectomgeving gebruiken.

Versie-updates: Service Packs

Service packs zijn versie-updates die nieuwe functies en verbeteringen en oplossingen voor bestaande functies bevatten.

Service Packs zijn beschikbaar in Tekla Downloads voor alle klanten met een geldige onderhoudsovereenkomst. We raden alle gebruikers aan om het nieuwste Service Pack te installeren.

Licenties lenen met de Tekla License Borrow Tool

Als u offline wilt werken en de Tekla-licentieserver niet op uw computer heeft, kunt u een geactiveerde licentie van de licentieserver lenen met de Tekla License Borrow Tool. De geleende licentie wordt van de licentieserver naar uw computer overgebracht. Deze is tijdens het lenen niet voor andere gebruikers beschikbaar. De installatiesoftware voor Tekla License Borrow Tool is beschikbaar in Tekla Downloads.

Samenwerking binnen een Tekla Structures-model

Met Tekla Model Sharing kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd toegang tot hetzelfde model krijgen. Met Tekla Model Sharing kan een wereldwijd team efficiënt in één model werken, ongeacht de locatie en tijdzone van het team. De modelgegevens worden gedeeld en via internet naar een op de cloud gebaseerde Tekla Model Sharing-service gesynchroniseerd. Het is ook mogelijk om offline te werken. Tekla Model Sharing vereist een licentie.

Met de multi-user modus hebben meerdere gebruikers ook tegelijkertijd toegang tot hetzelfde model. De multi-user modus is geschikt voor lokale teams met projecten waar de teamleden niet noodzakelijkerwijs een internetverbinding hebben. In de multi-user modus voert een servercomputer de multi-user server uit, bevat een bestandsservercomputer het multi-user hoofdmodel en de clientcomputers voeren Tekla Structures uit. De multi-user serverinstallatie van Tekla Structures is beschikbaar in Tekla Downloads.

De multi-user server van uw bedrijf gebruiken om meer dan één Tekla Structures-licentie te hebben.

Extensies

Extensies zijn applicaties die met de Tekla Open API of gebruikerscomponenten zijn gemaakt. Extensies zijn geen onderdeel van de productrelease van Tekla Structures. Extensies voor Tekla Structures zijn beschikbaar in Tekla Warehouse.

U kunt de Tekla Structures-extensies die de bestandsextensie .tsep (Tekla Structures Extension Package) hebben in de database Applicaties en componenten in Tekla Structures importeren. De extensies worden geïnstalleerd wanneer u Tekla Structures opnieuw start. Tekla Structures-extensies die de bestandsextensie .msi hebben, moeten apart worden geïnstalleerd door het installatiebestand uit te voeren.

Tekla User Assistance

Tekla User Assistance verzamelt al het Help- en ondersteuningsmateriaal op één plek. Alle Help-inhoud is standaard online. U hebt in Tekla User Assistance toegang tot het Help-materiaal van Tekla Structures door in Tekla Structures op de F1-knop te drukken. U kunt de Help ook offline gebruiken. Er zijn offline Help-installatiepakketten beschikbaar in Tekla Downloads.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende