De toetsenbordsneltoetsen aanpassen

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

De toetsenbordsneltoetsen aanpassen

In het dialoogvenster Sneltoetsen toetsenbord kunt u een lijst bekijken met alle snelkoppelingen die in Tekla Structures beschikbaar zijn. U kunt nieuwe toetsenbordsneltoetsen definiëren en bestaande verwijderen. Na aanpassing kunt u de toetsenbordsneltoetsen exporteren en deze delen met uw collega’s delen.

Nieuwe toetsenbordsneltoetsen definiëren

U kunt toetsenbordsneltoetsen aan elk commando, elke macro of component toewijzen. U kunt zelfs indien nodig de standaard toetsenbordsneltoetsen wijzigen.

 1. Klik in het menu Bestand op Instellingen > Sneltoetsen.

  Het dialoogvenster Sneltoetsen wordt geopend.

 2. Selecteer in de lijst Groep de snelkoppelingsgroep die u wilt wijzigen.

  Er verschijnt een lijst met commando's en snelkoppelingen.

 3. Als u naar een bepaald commando of een toetsenbordsneltoets wilt zoeken, voert u een tekst in het vak Filter in.

  Bijvoorbeeld:

  • Voer stramien in om alleen de commando's te zien waarvan de naam het woord 'stramien' bevat.

  • Voer '+' in om een lijst met snelkoppelingen te krijgen die uit twee onderdelen bestaat (zoals Ctrl+S).

  • Voer "," in om een lijst met snelkoppelingen te krijgen die uit twee opeenvolgende toetsen bestaat (zoals M, N).

 4. Selecteer een commando in de lijst.
 5. Klik op Voer sneltoetsregels in.
 6. Voer op het toetsenbord de combinatie van toetsen in die u als snelkoppeling wilt gebruiken.
 7. Controleer het vak Conflicten om te zien of de toetsenbordsneltoets al aan een ander commando is toegewezen.

  Als de sneltoets al in gebruik is, voert u een andere toetsencombinatie in.

  Note:

  Als u een toetsenbordsneltoets die al wordt gebruikt opnieuw toewijst, is deze niet meer gekoppeld aan het commando waaraan het oorspronkelijk is toegewezen.

 8. Klik op Toewijzen om de toetsenbordsneltoets op te slaan.

Snelkoppelingen wissen en herstellen

U kunt een bestaande snelkoppeling verwijderen. U kunt ook alle snelkoppelingen naar de standaard resetten.

 1. Klik in het menu Bestand op Instellingen > Sneltoetsen.
 2. Als u een toetsenbordsneltoets wilt verwijderen, selecteert u het commando in de lijst en klikt u op Wissen.
 3. Als u alle toetsenbordsneltoetsen naar de standaard wilt resetten, klikt u op de knop Herstellen.

Toetsenbordsneltoetsen exporteren

U kunt uw aangepaste toetsenbordsneltoetsen exporteren en deze met uw collega’s delen.

 1. Klik in het menu Bestand op Instellingen > Sneltoetsen.
 2. Klik op Exporteren.
 3. Voer een bestandsnaam en locatie in.
 4. Klik op Opslaan om de toetsenbordsneltoetsen te exporteren.
 5. Als u uw toetsenbordsneltoetsen met andere gebruikers wilt delen, stuurt u hen het geëxporteerde bestand.

Toetsenbordsneltoetsen importeren

U kunt toetsenbordsneltoetsen uit een bestand importeren. Gebruik deze methode om toetsenbordsneltoetsen uit Tekla Structures 2016 of nieuwer te importeren.

 1. Klik in het menu Bestand op Instellingen > Sneltoetsen.
 2. Klik op Importeren.
 3. Blader naar het sneltoetsenbestand dat u wilt importeren.
  Bijvoorbeeld: ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\Settings\KeyboardShortcuts_4.xml.
 4. Klik op Openen om de toetsenbordsneltoetsen te importeren.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende