De contextuele werkbalk gebruiken

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

De contextuele werkbalk gebruiken

Als u op een object in een model of tekening klikt, verschijnt er naast de muisaanwijzer een symbool van de contextuele werkbalk . Klik op het symbool om de werkbalk contextuele te openen. Gebruik de contextuele werkbalk om snel enkele basiseigenschappen van een object, venster, stramien enzovoort weer te geven en te wijzigen.

Als meerdere objecten worden geselecteerd, geeft de contextuele werkbalk de tekst Varieert weer voor eigenschappen die verschillen.

Objecteigenschappen met de contextuele werkbalk wijzigen

De wijzigingen die u op de contextuele werkbalk aanbrengt, worden onmiddellijk op het model of de tekening toegepast.

 1. Klik op een object in een model of tekening.

  Er verschijnt een contextuele werkbalk naast de muisaanwijzer.

 2. Wijzig de objecteigenschappen op de contextuele werkbalk.

  De wijzigingen worden onmiddellijk toegepast.

Tip:

Druk op de Tab-toets om tussen de eigenschappen en de commandoknoppen op de contextuele werkbalk te verplaatsen.

Contextuele werkbalk weergeven of verbergen

U kunt definiëren of de contextuele werkbalk in Tekla Structures zichtbaar is.

 1. Klik in het menu Bestand op Instellingen.
 2. Schakel onder Werkbalken het selectievakje Mini werkbalk in of uit.

  Of gebruik de toetsenbordsneltoets Ctrl+K om de contextuele werkbalk weer te geven of te verbergen.

De positie van de contextuele werkbalk definiëren

U kunt de positie van de contextuele werkbalk ten opzichte van het referentiepunt van een object definiëren.

 1. Selecteer een object.
 2. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik met de linkermuisknop op de contextuele werkbalk.

  Er verschijnt een streepjeslijn tussen de contextuele werkbalk en het object.

 3. Sleep de contextuele werkbalk naar een nieuwe positie.
  U kunt bijvoorbeeld de contextuele werkbalk aan de linkerzijde van het geselecteerde object plaatsen.
 4. Laat de linkermuisknop los.
  De contextuele werkbalk verschijnt nu op de positie die u definieerde, bijvoorbeeld aan de linkerzijde van een object dat u selecteert.

De contextuele werkbalk aan een plaats vastmaken

U kunt de contextuele werkbalk aan een specifieke locatie in het venster vastmaken, zodat de positie wordt vergrendeld. U kunt deze bijvoorbeeld in de linkerbovenhoek van het scherm laten verschijnen. Als de contextuele werkbalk is vergrendeld, is de positie ervan onafhankelijk van de locatie van het afzonderlijke onderdeel.

 1. Sleep de contextuele werkbalk naar een nieuwe locatie.
 2. Klik op om de contextuele werkbalk aan de nieuwe locatie vast te maken.

  De vastmaakknop wijzigt wanneer de positie wordt vergrendeld.

 3. Als u de positie wilt ontgrendelen, klikt u op .

Contextuele werkbalk minimaliseren

U kunt de contextuele werkbalk minimaliseren zodat deze minder ruimte op uw scherm inneemt.

 1. Klik op de contextuele werkbalk op .
  De contextuele werkbalk heeft nu het symbool .
 2. Als u de contextuele werkbalk naar de oorspronkelijke grootte terug wilt brengen, klikt u nogmaals op de knop .
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende