Dialoogvensters gebruiken

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Dialoogvensters gebruiken

U kunt dialoogvensters gebruiken om de eigenschappen van verschillende objecten in Tekla Structures weer te geven en te wijzigen. Dialoogvensters worden meestal geopend wanneer u op een object in het model of de tekening dubbelklikt.

Opmerking:

Modelobjecteigenschappen zoals onderdeeleigenschappen worden met het eigenschappenvenster gewijzigd, niet met dialoogvensters.

Leer de algemene dialoogvensterknoppen

De volgende tabel geeft enkele algemene knoppen weer die u in de dialoogvensters van Tekla Structures kunt tegenkomen.

Knop

Beschrijving

Hiermee worden de eigenschappen opgeslagen en het dialoogvenster gesloten. Tekla Structures gebruikt deze eigenschappen de volgende keer dat u een object van dit type maakt.

Hiermee worden de eigenschappen opgeslagen zonder het dialoogvenster te sluiten. Tekla Structures gebruikt deze eigenschappen de volgende keer dat u een object van dit type maakt.

Hiermee worden de geselecteerde objecten met de huidige eigenschappen van het dialoogvenster gewijzigd.

Hiermee worden de eigenschappen van het geselecteerde object geladen. Als er meerdere objecten worden geselecteerd, neemt Tekla Structures de eigenschappen in willekeurige volgorde van een van hen.

Hiermee worden alle selectievakjes in het dialoogvenster in- of uitgeschakeld.

Hiermee wordt het dialoogvenster gesloten zonder de eigenschappen op te slaan of objecten te wijzigen.

Hiermee worden de eigenschappen in het bestand in de lijst weergegeven.

Hiermee worden alle eerder opgeslagen eigenschappen in het dialoogvenster geladen. Tekla Structures laadt tevens de eigenschappen van subdialoogvensters, zelfs als deze niet zijn geopend. Selecteer de naam van het eigenschappenbestand dat u wilt gebruiken.

Raadpleeg voor meer informatie Objecteigenschappen opslaan en laden.

Hiermee worden de eigenschappen opgeslagen met de naam die in het vak is opgegeven. Met de knop Opslaan als wordt ook de lijst Laad bijgewerkt. Dit is belangrijk als u bestanden handmatig toevoegt of verwijdert.

Tekla Structures slaat de eigenschappenbestanden op in de modelmap, die ook de eigenschappen van subdialoogvensters bevat.

Raadpleeg voor meer informatie Objecteigenschappen opslaan en laden.

Objecteigenschappen wijzigen door dialoogvensters te gebruiken

 1. Dubbelklik op een object om het dialoogvenster met eigenschappen te openen.

 2. U kunt aangeven welke eigenschappen moeten worden gewijzigd door de selectievakjes in of uit te schakelen.

  Als u bijvoorbeeld wilt dat enkele onderdeellabels dezelfde naam delen maar u geen van de andere afzonderlijke eigenschappen wilt wijzigen, moet u ervoor zorgen dat alleen het selectievakje Naam is ingeschakeld.

  Tip:

  Klik op om alle selectievakjes in of uit te schakelen.

 3. Wijzig indien nodig de eigenschappen.

 4. Selecteer de objecten die u wilt wijzigen.

 5. Klik op Wijzigen.

  Tekla Structures wijzigt de eigenschappen waarvan u de selectievakjes hebt ingeschakeld.

Was this helpful?
Vorige
Volgende