Het lint en de commando's in het lint gebruiken

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Het lint en de commando's in het lint gebruiken

Alle essentiële commando's in Tekla Structures zijn beschikbaar op het lint. De commando's zijn gegroepeerd op basis van hun gebruik. U kunt indien nodig het uiterlijk van het lint wijzigen en de inhoud van het lint aanpassen. Alle commando's voor heel Tekla Structures werken op dezelfde manier.

Commando's in het lint gebruiken

Taak Actie

Commando's zoeken

Schuif het lint met de muis naar rechts of links of scroll met uw muiswiel.

Sommige commando's beschikken over meerdere opties. De opties zijn beschikbaar wanneer u op de naam van het commando klikt:

Activeer het commando dat u wilt gebruiken

Klik in het lint op het commando.

Het commando wordt uitgevoerd totdat u het beëindigt of een ander commando gebruikt.

Controleren welk commando u voor uw huidige taak nodig hebt, als u dat niet zeker weet

Laat de muisaanwijzer op een commando rusten.

Er verschijnt een klein venster met de naam tooltip. Tooltips verstrekken u meer informatie over commando's en geven ook voorbeelden, aanwijzingen en tips. Bijvoorbeeld:

Meer Help over het commando zoeken

Druk op Ctrl+F1 wanneer een tooltip geopend is.

Als u de tooltips in of uit wilt schakelen, klikt u in het menu Bestand > Instellingen > Knoppen en schakelt u vervolgens het selectievakje Tooltips in of uit.

Commando beëindigen

Klik met de rechtermuisknop en selecteer Interrupt.

U kunt ook op Esc drukken.

Het laatste commando opnieuw activeren

Druk op Enter.

Het uiterlijk van het lint wijzigen

U kunt de volgorde van linttabbladen wijzigen, kiezen hoe deze worden uitgelijnd en zelfs sommige onderdelen van het lint verbergen als u deze niet in uw huidige project nodig hebt. Als u bijvoorbeeld alleen stalen onderdelen modelleert, kunt u het tabblad Beton tijdelijk verbergen.

Taak Actie

De volgorde van tabbladen op het lint wijzigen

Versleep de tabbladtitels.

Wijzigen hoe de tabbladen worden uitgelijnd

Klik met de rechtermuisknop op de bovenste balk van het lint, selecteer Navigatiemodus en selecteer vervolgens een van de opties.

 • Zichtbaar scrollen: de lintbeweging is minimaal wanneer u tussen tabbladen schakelt

 • Naar links uitlijnen: de pictogrammen beginnen vanaf de linkerzijde van het lint

 • Naar tabblad uitlijnen: de pictogrammen beginnen vanaf de linkerzijde van het huidige tabblad

De tabbladen verbergen die u in uw huidige project niet nodig hebt

 1. Houd de muisaanwijzer stil op een tabbladtitel.

  Een klein oogsymbool verschijnt naast de tabbladtitel:

 2. Klik op het oogsymbool .

  Het oogsymbool wijzigt en de tabbladtitel wordt grijs:

  Het tabblad Venster wordt nu verborgen in het lint. Als u het lint verschuift, verschijnen verborgen tabbladen als:

 3. Als u het verborgen tabblad weer wilt weergeven, klikt u opnieuw op het oogsymbool.

Het lint minimaliseren

U kunt het lint minimaliseren om ruimte op uw scherm te besparen. Wanneer het lint wordt geminimaliseerd, zijn de commandoknoppen verborgen maar de tabbladen zichtbaar.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de bovenste balk van het lint en selecteer Geminimaliseerd.

  Het lint wordt nu geminimaliseerd om ruimte op het scherm te besparen:

 2. Als u toegang tot de commando's wilt wanneer het lint is geminimaliseerd, klikt u op een tabbladtitel.

  Het lint wordt zichtbaar zodat u een commando kunt selecteren.

 3. Als u het lint wilt herstellen, klikt u met de rechtermuisknop op de bovenste balk van het lint en selecteert u vervolgens opnieuw Geminimaliseerd.
Was this helpful?
Vorige
Volgende