Sequencer

Tekla Structures
2019i
Tekla Structures

Sequencer

Met de tool Sequencer kunt u volgorden maken en oplopende nummers aan onderdelen toewijzen.

U kunt meerdere volgorden voor verschillende doeleinden definiëren en een onderdeel kan bij meerdere volgorden horen. U kunt bijvoorbeeld montagevolgorden maken om de volgorde te definiëren waarin onderdelen moeten worden gemonteerd.

De werking van de Sequencer bestaat uit het toewijzen van een volgnummer aan een gebruikersattribuut (UDA) van een onderdeel. Als u de volgnummers achteraf wilt weergeven en wijzigen, moet u eerst een nieuw gebruikersattribuut maken waaraan u de volgnummers toewijst.

Beperkingen

De Sequencer werkt niet voor objecten die zich binnen een referentiemodel bevinden.

Een volgorde maken

 1. Eerst maakt u een gebruikersattribuut (UDA) waaraan u volgnummers toewijst.

  Zoek in het bestand objects.inp naar het gedeelte Part attributes om een nieuw gebruikersattribuut (UDA) toe te voegen. Het value_type moet integer zijn en het field_format moet %d zijn.

  Bijvoorbeeld:

  attribute("SEQUENCE_1", "Sequence 1", integer, "%d", no, none, "0.0", "0.0")

 2. Ga in Tekla Structures naar het tabblad Beheren en klik op Sequencer.

  Het dialoogvenster Sequencer eigenschappen wordt geopend.

 3. Voer in de Sequence naam de naam van de volgorde in. De volgordenaam moet precies hetzelfde zijn als de naam van het gebruikersattribuut dat in het bestand objects.inp wordt gedefinieerd.

  Bijvoorbeeld SEQUENCE_1.

 4. Klik op Toepassen.
 5. Selecteer de onderdelen die u in de volgorde wilt opnemen.

  Het eerste onderdeel krijgt volgnummer 1, het tweede onderdeel nummer 2 enzovoort.

  Het dialoogvenster Sequencer eigenschappen geeft de volgorden weer die u in het vak Sequence naam hebt ingevoerd. Max. aantal geeft het hoogste nummer weer dat in de geselecteerde volgorde in gebruik is.

  Als u een onderdeel selecteert dat al in de volgorde is opgenomen, vraagt Tekla Structures of u het bestaande nummer wilt overschrijven. Als u op Ja klikt, geeft Tekla Structures het eerstvolgende beschikbare nummer aan het onderdeel.

 6. Als u klaar bent met het toevoegen van onderdelen aan de reeks, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Interrupt of drukt u op Esc.

Onderdelen aan een volgorde toevoegen

U kunt nieuwe onderdelen aan het einde van een bestaande volgorde toevoegen. Als u onderdelen in het midden van de volgorde wilt toevoegen, moet u de hele volgorde opnieuw definiëren.

 1. Klik op het tabblad Beheren op Sequencer.
 2. Selecteer een reeksnaam in de lijst.
 3. Klik op OK of Toepassen.
 4. Selecteer de onderdelen die u wilt toevoegen aan de reeks.
 5. Als u klaar bent met het toevoegen van onderdelen aan de reeks, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Interrupt of drukt u op Esc.

De volgorde van een onderdeel controleren

U kunt de naam van de volgorde en het nummer van een onderdeel controleren door het commando Informatie object te gebruiken.

 1. Klik op het lint op Informatie object .
 2. Selecteer een onderdeel.

  In Tekla Structures worden de eigenschappen van het onderdeel weergegeven. De naam van de volgorde en het nummer van de volgorde worden weergegeven bij Meer. Bijvoorbeeld:

Het volgnummer van een onderdeel wijzigen

U kunt het volgnummer wijzigen dat aan een gebruikersattribuut (UDA) van een onderdeel is toegewezen.

 1. Dubbelklik op een onderdeel om de onderdeeleigenschappen in het eigenschappenpaneel te openen.
 2. Klik op Meer.

  Het huidige volgnummer wordt weergegeven naast het UDA waaraan u het volgnummer hebt toegewezen. Bijvoorbeeld Sequence 1.

 3. Wijzig het volgnummer.
 4. Klik op Wijzig.

Een volgorde verwijderen

 1. Klik op het tabblad Beheren op Sequencer.
 2. Selecteer een reeksnaam in de lijst.
 3. Klik op Verwijderen en klik vervolgens op Ja.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende