Vrachten samenstellen

Tekla Structures
2019i
Tekla Structures

Vrachten samenstellen

Met vrachten kunt u merken groeperen voor vervoer naar de bouwplaats. Voor het samenstellen van een vracht wordt aan de hand van onderdelen van het model bepaald hoeveel er kan worden vervoerd door een vrachtwagen.

U kunt bijvoorbeeld berekenen hoeveel ritten nodig zijn om het beton te gieten voor de fundering of voor platen voor een bepaald gedeelte van het model. Met deze informatie is het eenvoudiger om de vereisten voor een gebied te bepalen en een montageschema op te stellen.

Bij het definiëren van vrachten moet u rekening houden met de capaciteit van het voertuig, omdat een vracht de maximale laadcapaciteit niet mag overschrijden. U kunt de grootte van vrachtladingen berekenen op basis van het gewicht van de materialen en de hoeveelheden in het model. Voor de meeste onderdelen wordt het gewicht gebaseerd op de grootte, de lengte en het materiaal van het onderdeel.

Tip:

Als u de eigenschappen van een onderdeel wilt weergeven, dubbelklikt u op het onderdeel of klikt u op Informatie object en selecteert u het onderdeel.

U kunt vrachten gebruiken in combinatie met de tool Sequencer. U kunt bijvoorbeeld elk onderdeel van het model op een bepaalde vrachtwagen laden op basis van de montagevolgorde van het onderdeel.

Het samenstellen van vrachten is voor stalen en betonnen onderdelen in grote lijnen gelijk. Bij beton dat op locatie wordt gestort, moet u er echter rekening mee houden dat het beton wordt vervoerd in een cementwagen (bijvoorbeeld in een vrachtwagen met een capaciteit van zeven kubieke meter). In dat geval moet u de gewichtscapaciteit van het voertuig berekenen voordat u het aantal vrachten definieert.

Een vracht maken

Maak vrachten om merken voor transport naar een bouwplaats te groeperen.

 1. Klik op het tabblad Beheren op Vracht samenstellen.
 2. Klik op Eigenschappen... om het dialoogvenster Vracht-eigenschappen weer te geven.
 3. Voer een naam in het vak onder in het dialoogvenster in.
 4. Voer een vrachtnummer in het vak Nummer in.
 5. Voer het maximumgewicht van de vracht in het vak Maximum gewicht in. De eenheden hangen af van de instellingen in het menu Bestand > Instellingen > Opties > Eenheden en decimalen .
 6. Klik op Toevoegen.

  In Tekla Structures wordt een lege vracht gemaakt met de gedefinieerde eigenschappen.

Onderdelen aan een vracht toevoegen

Nadat u de benodigde vrachten hebt gemaakt, moet u de afzonderlijke onderdelen van het model selecteren en toewijzen aan een vracht totdat het totale gewicht van de vracht is bereikt.

 1. Klik op het tabblad Beheren op Vracht samenstellen.
 2. Selecteer een bestaande vracht in de lijst.

  In Tekla Structures worden de onderdelen gemarkeerd die zijn opgenomen in de vracht. Het totale gewicht van de vracht en het aantal merken dat de vracht bevat, worden weergegeven bij Overgenomen waarden.

 3. Houd de Shift -toets ingedrukt en selecteer de onderdelen die u wilt toevoegen aan de vracht.
 4. Klik op Geselecteerde opslaan.

  Het gewicht en het aantal toegevoegde onderdelen worden weergegeven bij Huidige waarden. Tekla Structures geeft een waarschuwing als het maximumgewicht van de vracht wordt overschreden.

 5. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

  Wanneer u het dialoogvenster opnieuw opent, worden het aantal en het gewicht van de onderdelen die u heeft toegevoegd bij Overgenomen waarden weergegeven.

Warning:

Onderdelen kunnen slechts tot één vracht tegelijk behoren. Als u onderdelen toevoegt die zich al in een andere vracht bevinden, worden de onderdelen uit die vracht verwijderd.

Onderdelen uit een vracht verwijderen

 1. Klik op het tabblad Beheren op Vracht samenstellen.
 2. Selecteer een bestaande vracht in de lijst.

  In Tekla Structures worden de onderdelen gemarkeerd die zijn opgenomen in de vracht.

 3. Houd Ctrl ingedrukt en selecteer de onderdelen die u uit de vracht wilt verwijderen.

  Als u alle onderdelen uit de vracht wilt verwijderen, klikt u ergens in het model zonder Ctrl ingedrukt te houden.

  In Tekla Structures wordt de selectie van de onderdelen ongedaan gemaakt.

 4. Klik op Geselecteerde opslaan.
 5. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

Een vracht verwijderen

 1. Klik op het tabblad Beheren op Vracht samenstellen.
 2. Klik op Eigenschappen....
 3. Selecteer een bestaande vracht in de lijst.
 4. Klik op Verwijderen.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende