Projectstatusweergave

Tekla Structures
2019i
Tekla Structures

Projectstatusweergave

Gebruik de tool Weergave Project Status om de status van modelobjecten in een bepaalde periode te bekijken.

U kunt Weergave Project Status bijvoorbeeld gebruiken om het montageschema voor groepen onderdelen met verschillende kleuren weer te geven en de onderdelen aan te duiden die volgens de planning in een bepaalde periode moeten worden gefabriceerd.

Voordat u projectstatusweergaven kunt maken, moet u een paar kleur- en doorzichtigheidsinstellingen definiëren, die objectengroepen bevatten op basis van datumregels.

Met de Taakmanager kunt u ook taken voor onderdelen en merken definiëren. De projectstatusweergave kan dan worden gebaseerd op taken.

Een weergave maken

Maak weergave-instellingen om de projectstatus van modelobjecten in een bepaalde periode weer te geven.

 1. Klik op het tabblad Beheren op Projectstatus om het dialoogvenster Weergave Project Status te openen.
 2. Wijzig de weergave-instellingen.
  1. Selecteer in de lijst Objectweergave een van de vooraf gedefinieerde instellingen voor de objectweergave.
  2. Definieer een start- en einddatum voor de tijdschuifbalk.
  3. Definieer de lengte van de tijdstap.
 3. Schakel het selectievakje Venster automatisch verversen in.
 4. Voer een unieke naam in het vak naast de knop Opslaan als in.
 5. Klik op Opslaan als om de weergave-instellingen op te slaan.
 6. Klik op de stapknoppen om de weergave in het model weer te geven.

Weergave-instellingen naar een ander model kopiëren

U kunt weergave-instellingen van de projectstatus naar een ander model kopiëren. De bestanden voor weergave-instellingen bevinden zich in de map \attributes van het model en hebben de bestandsextensie .4d.

 1. Selecteer in de map \attributes van het model de weergave-instellingen die u wilt kopiëren.
 2. Selecteer waar u de instellingen naartoe wilt kopiëren.
  • Als u instellingen beschikbaar wilt maken in een ander model, kopieert u deze naar de map \attributes van het doelmodel.

  • Als u de instellingen in alle modellen beschikbaar wilt maken, kopieert u deze naar de project- of bedrijfsmap die door de variabele XS_PROJECT of XS_FIRM is gedefinieerd.

 3. Sla een kopie van het bestand met instellingen voor de objectweergave ( .rep ) en de bestanden met objectgroepen ( .PObjGrp ) op in de \attributes -, project- en bedrijfsmappen om ervoor te zorgen dat alle bestanden correct functioneren.
 4. Start Tekla Structures opnieuw op.

Weergave-instellingen verwijderen

Verwijder de weergave-instellingen voor de projectstatus die met de tool Weergave Project Status zijn gemaakt.

 1. Verwijder de weergave-instellingen in de map \attributes van het model.

  Weergave-instellingen voor de projectstatus hebben de bestandsextensie .4d.

 2. Start Tekla Structures opnieuw op.

Voorbeeld van een weergave van de projectstatus: Het montageschema van een project visualiseren

Dit voorbeeld geeft weer hoe u montageschema's met de tool Weergave Project Status moet weergeven.

 1. Definieer een montageschema voor onderdelen met behulp van het gebruikersattribuut Geplande start.
  1. Dubbelklik op een onderdeel om de onderdeeleigenschappen in het eigenschappenpaneel te openen.
  2. Klik op Gebruikersattributen.
  3. Wijzig op het tabblad Workflow de waarde van het gebruikersattribuut Geplande start in het gedeelte Montage.

  4. Schakel het selectievakje Geplande start in.
  5. Controleer of alle andere selectievakjes zijn uitgeschakeld.
  6. Selecteer alle onderdelen waarvoor u dezelfde montagedatum wilt gebruiken.
   Tip:

   U kunt onderdelen eenvoudig selecteren door een apart selectiefilter te maken voor elke groep onderdelen.

  7. Klik op Wijzig.
  8. Herhaal de stappen voor elke groep onderdelen in het model.

   U kunt voor elke groep onderdelen een verschillende montagedatum gebruiken.

 2. Selecteer objecten voor de weergave door een objectgroep te maken die definieert welke objecten tijdens de weergave in het model worden getoond.
  1. Klik op het tabblad Venster op Weergave om het dialoogvenster Objectweergave te openen.
  2. Klik op Objectgroep... om het dialoogvenster Objectgroep - weergave te openen.
  3. Maak een objectgroep die alle objecten bevat waarvan het gebruikersattribuut Geplande start eerder is dan of gelijk is aan de revisiedatum.

   Definieer de volgende instellingen:

   • Selecteer Object in de lijst Categorie.
   • Selecteer PLANNED_START_E in de lijst Eigenschap.
   • Selecteer Vroeger dan of gelijk aan in de lijst Voorwaarde.
   • Selecteer Selecteer datum in de lijst Waarde.
   • In het dialoogvenster Selecteer datum selecteert u Revisiedatum en klikt u op OK.
  4. Voer een in het vak naast de knop Opslaan als een naam voor de groep in. bijvoorbeeld schema_gelijk_of_vroeger_revisie_datum.
  5. Klik op Opslaan als.

 3. Definieer de kleur en doorzichtigheid van de geselecteerde objecten met behulp van kleur- en transparantie-instellingen die definiëren hoe de objecten tijdens de weergave worden weergegeven.
  1. Klik op het tabblad Venster op Weergave om het dialoogvenster Objectweergave te openen.
  2. Definieer de instellingen van de kleur en doorzichtigheid voor de objectgroep die u in stap 2 hebt gemaakt.
   • Klik op Regel toevoegen.
   • Selecteer in de lijst Objectgroep de objectgroep die u zojuist hebt gemaakt.
   • Selecteer Kleur per klasse in de lijst Kleur.
   • Selecteer Zichtbaar in de lijst Doorzichtigheid.
  3. Definieer een andere set met kleur- en doorzichtigheidsinstellingen om de rest van de onderdelen van het model te verbergen.
   • Klik op Regel toevoegen.
   • Selecteer in de lijst Objectgroep de objectgroep All.
   • Selecteer Kleur per klasse in de lijst Kleur.
   • Selecteer Verborgen in de lijst Doorzichtigheid.
  4. Voer een in het vak naast de knop Opslaan als een naam voor de instellingen in. Bijvoorbeeld geplande_montagedatum.
  5. Klik op Opslaan als.

 4. Definieer een periode voor de weergave.
  1. Klik op het tabblad Beheren op Projectstatus om het dialoogvenster Weergave Project Status te openen.
  2. Definieer de lengte van de tijdstap.
  3. Definieer een start- en einddatum voor de tijdschuifbalk.
  4. Selecteer in de lijst Objectweergave de instelling voor de objectweergave die u in stap 3 hebt gemaakt.
  5. Schakel het selectievakje Venster automatisch verversen in.
  6. Voer een in het vak naast de knop Opslaan als een naam voor de weergave in.
  7. Klik op Opslaan als om de weergave-instellingen op te slaan.

 5. Geef het montageschema met de tool Weergave Project Status weer.
  1. Klik op het tabblad Beheren op Projectstatus om het dialoogvenster Weergave Project Status te openen.
  2. Selecteer in de lijst naast de knop Laad de weergave-instelling die u in stap 4 hebt gemaakt.
  3. Klik op Laad.
  4. Klik op de stapknoppen om de weergave in het model weer te geven.

   In de onderstaande afbeeldingen ziet u hoe de objecten worden weergegeven als u de revisiedatum wijzigt.

   Revisiedatum

   Weergave

   2 november

   5 november

   8 november

   11 november

   14 november

   17 november

   20 november

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende