Workflow van structurele berekeningen in Tekla Structures

Tekla Structures
2019i
Tekla Structures

Workflow van structurele berekeningen in Tekla Structures

Hier volgt een voorbeeld van de stappen die u mogelijk moet ondernemen wanneer u structuren met Tekla Structures en een rekenapplicatie berekent. Afhankelijk van uw project en de rekenapplicatie die u gebruikt, zijn enkele stappen mogelijk niet nodig en enkele worden mogelijk herhaald of in een andere volgorde uitgevoerd.

Maak voordat u begint de belangrijkste belastingdragende onderdelen die u moet berekenen. U hoeft in deze fase geen verbindingen te detailleren of te maken. Als u een gedetailleerd model hebt of als het fysieke model meer onderdelen bevat dan u moet berekenen, kunt u deze onderdelen uitsluiten van de berekening.

 1. De lastenmodelleringscode instellen.

 2. Maak lastengroepen.

 3. Lasten maken.

 4. Maak filters voor het selecteren en toevoegen van objecten aan het rekenmodel en voor het definiëren van aansluitende rekenonderdelen en windverbanden.

 5. Als u geen rekenmodel van het gehele fysieke model en de lastenmodellen wilt maken, definieert u welke objecten in het rekenmodel moeten worden opgenomen.

  We raden u aan eerst alleen kolommen in het rekenmodel op te nemen om ervoor te zorgen dat kolommen worden uitgelijnd.

 6. Maak een nieuw rekenmodel van de geselecteerde onderdelen en lasten met de filters die u hebt gemaakt.

 7. Controleer het rekenmodel en de rekenonderdelen in een Tekla Structures -modelvenster en breng indien nodig wijzigingen aan.

 8. Voeg de primaire liggers en andere benodigde objecten aan hetzelfde rekenmodel toe.
 9. Indien nodig wijzigt u het rekenmodel of de rekenonderdelen en hun eigenschappen. U kunt bijvoorbeeld:

 10. Maak zo nodig alternatieve of subrekenmodellen.

 11. Maak lastencombinaties.

 12. Exporteer het rekenmodel naar de rekenapplicatie en voer de berekening uit.

 13. Voeg zo nodig speciale belastingen en andere vereiste instellingen toe in de rekenapplicatie.

 14. Verwerk het rekenmodel of de berekeningsresultaten zo nodig verder met de rekenapplicatie. U kunt bijvoorbeeld onderdeelprofielen wijzigen.

  Na de wijzigingen voert u de berekening opnieuw uit.

 15. Importeer de berekeningsresultaten in Tekla Structures , bekijk ze en gebruik ze bijvoorbeeld in verbindingsontwerp.

 16. Als de berekeningsresultaten in de rekenapplicatie wijzigingen aan het model vereisen, importeert u de wijzigingen naar Tekla Structures.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende