Lasten maken en groeperen

Tekla Structures
2019i
Tekla Structures

Lasten maken en groeperen

In deze paragraaf worden de verschillende typen beschikbare lasten in Tekla Structures geïntroduceerd en wordt uitgelegd hoe deze kunnen worden gemaakt en gegroepeerd.

Tekla Structures bevat de volgende lasttypen:

Lasttype

Beschrijving

Puntlast

Een geconcentreerde kracht of buigmoment die/dat aan een onderdeel kan worden toegevoegd.

Lijnlast

Een lineair-gedistribueerde kracht of torsie. Deze wordt standaard van het ene punt naar het andere punt uitgeoefend. U kunt ook een lijnlast met offsets van de punten maken. Een lijnlast kan aan een onderdeel worden gekoppeld. Zijn grootte kan lineair over de belaste lengte variëren.

Oppervlaktelast

Een lineair-gedistribueerde kracht begrensd door een driehoek of een vierhoek. U hoeft de omtrek van het gebied niet aan onderdelen te koppelen.

Uniforme last

Een uniform-gedistribueerde kracht begrensd door een polygoon. U hoeft de polygoon niet aan onderdelen te koppelen. Uniforme lasten kunnen openingen hebben.

Windlast

Oppervlaktelasten gedefinieerd door drukfactoren langs de hoogte van en aan alle zijden van een gebouw.

Temperatuurlast

  • Een uniforme wijziging in temperatuur die op opgegeven onderdelen wordt toegepast en asverlenging in onderdelen veroorzaakt.

  • Een temperatuurverschil tussen twee oppervlakken van een onderdeel veroorzaakt dat het onderdeel buigt.

Spanning

Een initiële asverlenging of een inkrimping van een onderdeel.

Gebruik oppervlaktelasten en uniforme lasten voor belastingen op vloeren om ervoor te zorgen dat de lastberekening correct is. Wanneer bijvoorbeeld de opmaak van liggers wijzigt, worden in Tekla Structures de lasten op de liggers opnieuw berekend. Dat gebeurt niet als punt- of lijnlasten op afzonderlijke liggers gebruikt. Tekla Structures distribueert ook automatisch uniforme en gebiedslasten als deze op onderdelen reageren die openingen hebben.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende