Lasten combineren

Tekla Structures
2019i
Tekla Structures

Lasten combineren

In deze paragraaf wordt het belastingscombinatieproces in Tekla Structures uitgelegd.

De belastingscombinatie is een proces waarin sommige tegelijkertijd uitgeoefende belastingsgroepen worden vermenigvuldigd met hun veiligheidscoëfficient en volgens specifieke voorwaarden met elkaar worden gecombineerd.

Belastingscombinatievoorwaarden zijn specifiek voor een toetsingsproces en worden gedefinieerd in gebouw- of toetsnormen. Een van de duidelijkste toetsingsprocessen is de limietconditietoetsing.

Met de eigenschappen van belastingscombinaties wordt gedefinieerd hoe belastingen worden gecombineerd in Tekla Structures. De volgende eigenschappen bepalen het belastingscombinatieproces:

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende