Voorbeeld: Een planning van de Taakmanager in het model weergeven

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Voorbeeld: Een planning van de Taakmanager in het model weergeven

U kunt de tool Weergave Project Status gebruiken om de in de Taakmanager gemaakte taakplanningen te bekijken.

In dit voorbeeld maakt u eerst objectgroepen om te definiëren welke taken in het model worden weergegeven. De objectgroepen zijn gerelateerd aan het huidige scenario van de Taakmanager. Vervolgens maakt u instellingen voor de objectweergave om te definiëren hoe de taken in het model worden weergegeven. Ten slotte controleert u de taakplanning met behulp van de tool Weergave Project Status.

 1. Maak objectgroepen voor taken:
  1. Ga in Tekla Structures naar het tabblad Venster en klik op Weergave.
  2. Klik op Objectgroep....
  3. Maak in het dialoogvenster Objectgroep - weergave een objectgroep met de volgende instellingen:

  4. Voer in het vak naast de knop Opslaan als als een naam in voor de groep, bijvoorbeeld Voltooid en klik vervolgens op Opslaan als.
  5. Herhaal stap 1c - d om een objectgroep te maken met de naam Gestart. Gebruik de volgende instellingen:

  6. Herhaal stap 1c - d om een objectgroep te maken met de naam Niet gestart. Gebruik de volgende instellingen:

  7. Herhaal stap 1c - d om een objectgroep te maken met de naam Alle. Gebruik de volgende instellingen:

  8. Klik op Sluiten.
 2. Maak objectweergave-instellingen voor taken:
  1. Selecteer in het dialoogvenster Objectweergave de objectgroep Voltooid in de lijst in de kolom Objectgroep.
  2. Selecteer in de kolom Kleur een kleur voor de objectgroep, bijvoorbeeld blauw.
  3. Selecteer in de kolom Doorzichtigheid een doorzichtigheidsinstelling voor de objectgroep, bijvoorbeeld Zichtbaar.
  4. Klik op Regel toevoegen om een nieuwe regel toe te voegen.
  5. Herhaal stap 2a – d om de kleur- en doorzichtigheidsinstellingen voor de andere objectgroepen te definiëren ( Gestart , Niet gestart en Alles ).

   U kunt bijvoorbeeld de volgende instellingen gebruiken:

   Voer een naam in voor de objectweergave-instellingen, bijvoorbeeld Taken en klik vervolgens op Opslaan als.

  6. Klik op OK.
 3. Controleer de taakplanning met Weergave Project Status :
  1. Ga in Tekla Structures naar het tabblad Beheren en klik op Projectstatus.
  2. Selecteer Taken in de lijst Objectweergave.
  3. Klik op de stapknoppen om de Datum te wijzigen en de wijzigingen in het model weer te geven.
Was this helpful?
Vorige
Volgende