Logbestanden

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Logbestanden

In Tekla Structures worden gegevens in logbestanden geschreven als u bijvoorbeeld een model nummert of een model opslaat.

Bestand

Beschrijving

analysis.log

Tekla Structures slaat gegevens in dit bestand op als u de berekening uitvoert. Het bestand bevat ook gegevens over de fouten die tijdens de verdeling van de lasten zijn opgetreden. Dit logboekbestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen.

check_database.log

Tekla Structures slaat gegevens in dit bestand op wanneer u het commando Repareren in het menu Bestand > Controleer en repareer > Model uitvoert. Dit logboekbestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen.

ClashCheck.log

Bevat clashes die in de meest recente clash check zijn gevonden. Dit logboekbestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen.

conflict.log

Bevat conflicten die in de multi-user modus zijn opgetreden toen een meer dan één gebruiker een object hebben gewijzigd. Dit logboekbestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen.

drawing_cloning.log

Bevat gegevens over gekloonde tekeningen. Dit logboekbestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen.

drawing_history.log

Bevat gegevens over de historie van tekeningen. Gebruik de variabele XS_​DRAWING_​HISTORY_​LOG_​TYPE om de inhoud van het bestand te definiëren. Dit logboekbestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen.

dstv_nc.log

Elke keer wanneer u NC-bestanden maakt, slaat Tekla Structures gegevens over de verwerkte merken in dit bestand op. Dit logboekbestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen.

filetranerror.log

Wordt alleen gebruikt voor koud gewalste componenten, zoals Albion, Ayrshire en Hispan. Als de componenten Bestandsoverdacht niet zoals verwacht werken, slaat Tekla Structures foutmeldingen in dit bestand op. Dit logboekbestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen.

numberinghistory.txt

Bevat de volledige gegevens over elke nummeringssessie die op het model is uitgevoerd. Elke sessie bevindt zich in een ander blok van het bestand. Dit logboekbestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen.

save_history.log

Tekla Structures slaat de gegevens elke keer wanneer u een model opslaat in dit bestand op. Dit logboekbestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen.

TeklaStructures_<user>.log

Bevat informatie over de hele Tekla Structures -sessie van het openen van het model tot aan het sluiten ervan. Het bestand bevat bijvoorbeeld fouten en gegevens over welke databases zijn gebruikt. Dit tijdelijke logbestand wordt opgeslagen in de map \TeklaStructuresModels en wordt verwijderd wanneer u Tekla Structures sluit.

wizard.log

Tekla Structures slaat informatie in dit bestand op als u een tekeningvoorwaarde (wizard) uitvoert. Het bestand bevat bijvoorbeeld fouten en het aantal gemaakte tekeningen. Dit logboekbestand wordt in de huidige modelmap opgeslagen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende