Nieuwe manier om objecten in het model en tekeningen te zoeken en te selecteren: Selecteren op identificeerder

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Nieuwe manier om objecten in het model en tekeningen te zoeken en te selecteren: Selecteren op identificeerder

In Tekla Structures 2019 kunt u eenvoudig objecten zoeken en selecteren wanneer u de GUID (Globally Unique Identifier), de ID van een object of de IFC GUID van een referentieobject kent. Dit werkt in de Model Editor en in de Tekening Editor.

Lijsten en logboekbestanden bevatten vaak informatie over de GUID of ID van het object. Als u deze objecten voorheen in het model of de tekeningen wilde zoeken, moest u een vensterfilter of selectiefilter met de specifieke GUID's of ID's definiëren. U kunt nu het nieuwe commando Op identificeerder selecteren gebruiken om de objecten op basis van hun GUID of ID te zoeken. U kunt ook de IFC GUID's van IFC-referentieobjecten gebruiken. Dit is handig als u updates en wijzigingen in IFC-referentiemodellen moet bijhouden.

Daarnaast kunt u door het commando Op identificeerder selecteren te gebruiken informatie over de GUID's van geselecteerde objecten opvragen, in plaats van de traditionele informatie te gebruiken.

Taak Actie
Objecten zoeken op basis van de object-GUID, -ID of IFC GUID-identificeerder
  • In de Model Editor: klik in het lint op de kleine pijl omlaag naast de pijlknopen klik vervolgens op Op identificeerder selecteren.
  • In de Tekening Editor: voer in Snel starten Op identificeerder selecteren in.

  Het dialoogvenster Op identificeerder selecteren wordt geopend.

 1. Kopieer de object-identificeerder, bijvoorbeeld vanuit een logboekbestand naar het dialoogvenster.

  U kunt in het dialoogvenster meerdere identificeerders invoeren. Voer elke identificeerder in zijn eigen rij in of scheid ze door een puntkomma ;.

 2. Als u de zoekopdracht wilt definiëren, schakelt u de benodigde selectievakjes in.
  • Referentie-objecten : Tekla Structures selecteert IFC-objecten op basis van hun GUID of IFC GUID.
  • Behoud selectie : Tekla Structures bewaart het momenteel geselecteerde object en voegt het toe met nieuwe selectie.
  • Inzoomen op selectie : Tekla Structures selecteert het object en zoomt erop in.
 3. Klik op Selecteren.

  Tekla Structures selecteert de objecten op basis van de GUID in het model of in de tekening.

  Als er identificeerder zijn die niet in het model of in de tekening kunnen worden gevonden, worden ze in de statusbalk weergegeven als identifier?.

Een modelobject in een tekening zoeken

U kunt een object in een model selecteren, de identificeerder krijgen en die vervolgens in een tekening zoeken op basis van de identificeerder.

 1. In de Model Editor: klik in het lint op de kleine pijl omlaag naast de pijlknopen klik vervolgens op Op identificeerder selecteren.

  Het dialoogvenster Op identificeerder selecteren wordt geopend.

 2. Selecteer een object of objecten in het model.
 3. Klik op Haal op.

  Het dialoogvenster Op identificeerder selecteren geeft de identificeerders van de geselecteerde objecten weer.

  Als u IFC GUID's wilt krijgen, moet u ervoor zorgen dat het selectievakje Referentie-objecten is ingeschakeld.

 4. Houd het dialoogvenster open.
 5. Open een tekening.
 6. Klik in de Tekening Editor op Selecteren om de objecten in de tekening te zoeken.

  U kunt vervolgens met de gevonden objecten blijven werken.

Een tekeningobject in een model zoeken

U kunt een object in een tekening selecteren, de identificeerder krijgen en die vervolgens in een model zoeken op basis van de identificeerder.

 1. In de Tekening Editor: voer in Snel starten Op identificeerder selecteren in.

  Het dialoogvenster Op identificeerder selecteren wordt geopend.

 2. Selecteer een object of objecten in de tekening.
 3. Klik op Haal op.

  Het dialoogvenster Op identificeerder selecteren geeft de identificeerders van de geselecteerde objecten weer.

 4. Houd het dialoogvenster open.
 5. Sluit de tekening.
 6. Klik in de Model Editor op Selecteren om de objecten in het model te zoeken.

  U kunt vervolgens met de gevonden objecten blijven werken.

Was this helpful?
Vorige
Volgende