Templates

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Templates

Templates zijn omschrijvingen van formulieren en tabellen die in Tekla Structures kunnen worden toegevoegd. Templates zijn grafisch of tekstueel. Grafische templates worden bijvoorbeeld in tekeningopmaken als tabellen, tekstblokken en tekeningkoppen ingevoegd. Tekstuele templates worden gebruikt voor het maken van lijsten. De inhoud van de templatevelden wordt tijdens uitvoeringstijd door Tekla Structures ingevuld.

Tekla Structures wordt geleverd met een groot aantal standaardtemplates. Met de Template Editor kunt u bestaande templates wijzigen of nieuwe templates maken. Grafische templates hebben de bestandsextensie .tpl. Tekstuele templates hebben de bestandsextensie .rpt.

De kant-en-klare tekstuele en grafische templates bevinden zich onder de omgevingsmappen in ...\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\. De exacte bestandslocatie kan variëren, afhankelijk van de mapstructuur van uw omgevingsbestanden.

Voorbeelden

Voorbeeld van een titelblok:

Voorbeeld van een informatielijst:

Voorbeeld van een onderdelenlijst:

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van templates Template Editor User's Guide of open de Help van de Template Editor door op Help > Contents te klikken.

Was this helpful?
Vorige
Volgende