Versiecontrole voor tekeningen

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Versiecontrole voor tekeningen

U kunt nu verschillende versies van dezelfde tekening weergeven, hun snapshots weergeven en de huidige tekeningversie wijzigen.

Het weergeven van tekeningversies is handig als u om de een of andere reden een oudere versie van de tekening wilt terugkeren. U kunt ook de verwijderde tekeningversies weergeven die niet meer in de Documentmanager beschikbaar zijn en voor overzichttekeningen een verwijderde overzichttekening als een nieuwe tekening openen. In Tekla Model Sharing kunt u nu beter onbedoelde wijzigingen beheren die in tekeningen zijn aangebracht en naar de versie terugkeren die de juiste inhoud heeft.

 • Elke keer als u een tekening opslaat, wordt een nieuwe versie van de tekening opgeslagen. Als u de verschillende versies van een tekening wilt weergeven, opent u de Documentmanager , selecteert u een tekening en klikt u op de knop Tekeningversies aan de onderzijde.

  De huidige tekeningversie verschijnt met een vet lettertype.

 • In Tekla Model Sharing -modellen kunt u de verschillende versies van een tekening in conflictsituaties weergeven. Wanneer gebruikers dezelfde tekening in hun lokale versie van het model wijzigen en één gebruiker wegschrijft, geeft de Wijzigingenlijst een conflict in de lokale versie van het model van andere gebruikers van het model weer wanneer ze inlezen.

  U kunt het dialoogvenster Tekeningversies vanuit de Wijzigingenlijst openen. Selecteer de gewijzigde tekening, klik met de rechtermuisknop en selecteer Open versies om de tekeningversies en de wijzigingen weer te geven die in de tekening zijn aangebracht.

 • De tekeningsnapshot wordt in een apart venster weergegeven. Wanneer u een tekening opslaat, wordt standaard een snapshot gemaakt. De variabele voor het instellen van het automatisch opslaan van snapshots is XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION.

  Snapshots worden niet bij het maken van tekeningen gemaakt als de variabele XS_CREATE_SNAPSHOT_ON_DRAWING_CREATION op FALSE is ingesteld. Als u een tekening opent en opslaat, krijgt u een snapshot als XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION op TRUE is ingesteld. De variabele XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES verwijdert de dg-bestanden die ouder zijn dan zeven dagen. Dit is de standaardwaarde voor de variabele XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES_SAFETY_PERIOD.

 • U kunt nu een oudere versie van de tekening selecteren en de snapshot weergeven of deze openen.

 • Als u de huidige versie van de tekening wilt wijzigen, opent u een andere versie, sluit u de tekening en wanneer u wordt gevraagd Wilt u de wijzigingen van de tekening opslaan? , antwoordt u Ja. Hierdoor wordt de tekeningversie de huidige tekeningversie.

 • Als u alle tekeningen en hun versies, zelfs de verwijderde tekeningen, wilt weergeven die aan het model zijn gerelateerd, gaat u naar de Documentmanager en klikt u op Tekeningversies zonder een tekening in de lijst Documentmanager te selecteren. In dit dialoogvenster kunt u de tekeningversies zien, de verschillende versies openen en de snapshots weergeven.

  U kunt ook tekeningen in twee verschillende modellen vergelijken: van het huidige model en van een model dat u in de linkerbovenhoek van het dialoogvenster Tekeningversies selecteert.

 • U kunt een versie van een verwijderde overzichttekening openen door de tekening in de lijst in het dialoogvenster Tekeningversies te selecteren, met de rechtermuisknop te klikken en Als nieuw openen te selecteren.

Was this helpful?
Vorige
Volgende