Updates voor startscherm, zijvenster, Snel starten en projecteigenschappen

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Updates voor startscherm, zijvenster, Snel starten en projecteigenschappen

Tekla Structures 2019 wordt geleverd met een vernieuwde gebruikersinterface. De gebruikersinterface van Tekla Structures 2019 introduceert een nieuw, neutraal kleurenschema, dat de duidelijkheid van het lint en de pictogrammen benadrukt. Dit nieuwe op blauw gebaseerd kleurenschema is in overeenstemming met het kleurenschema van andere Trimble-producten.

Startschermupdates

Het startscherm van Tekla Structures 2019 is bijgewerkt.

 • Alle tabbladen van het startscherm hebben nu hun eigen toegewezen vensters.

 • Er is een nieuw tabblad Gedeelde modellen dat de Tekla Model Sharing -modellen bevat. Als u een model wilt openen dat wordt gedeeld door Tekla Model Sharing te gebruiken, moet u met uw Trimble Identity zijn aangemeld.
 • Wanneer u een model op het tabblad Recent of Alle modellen selecteert en het geselecteerde model nog geen miniatuur heeft, wordt er een hyperlink weergegeven. Wanneer u op de hyperlink klikt, geeft Tekla Structures een bericht met instructies over het maken van een miniatuur weer.
 • Wanneer u een model op het tabblad Recent of Alle modellen selecteert, heeft de knop Openen een kleine pijl die een vervolgkeuzemenu opent dat afhankelijk van het type van het model de knop Naar multi-user model converteren , Naar single-user model converteren of Uitsluiten van delen bevat.
 • Op de tabbladen Recent en Alle modellen kunt u elk van de kolommen sorteren. Daarnaast kunt u de volgorde en de grootte van de kolommen wijzigen door deze te verslepen.
 • Als het tabblad Recent leeg is, wordt het tabblad Alle modellen weergegeven.

  Als het tabblad Alle modellen leeg is, wordt het tabblad Nieuw weergegeven.

 • Als u een model uit de lijst met modellen op het tabblad Recent wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op een model en selecteert u een van de opties.
  • Het geselecteerde item verwijderen : het geselecteerde model uit de lijst verwijderen
  • Alles wissen : alle modellen uit de lijst verwijderen
  • Ongeldige gegevens wissen : alle ongeldige modellen uit de lijst verwijderen, zoals verwijderde modellen die niet meer kunnen worden geopend
 • Op het tabblad Nieuw kunt u de modeltemplates die u niet nodig hebt verbergen of de belangrijke templates als favorieten markeren.
  1. Selecteer een modeltemplate in de lijst.
  2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Favoriet of Verborgen.

   Als u een template als Favoriet hebt gemarkeerd, wordt deze bovenaan de templatelijst geplaatst. Of gebruik het sterpictogram op de template om deze als Favoriet te markeren of de markering te verwijderen.

   Als u een template als Verborgen markeert, wordt deze uit de lijst verwijderd. Schakel het selectievakje Verborgen items weergeven in om de template opnieuw weer te geven.

 • Als u de zijvenster zoals Uw huidige Tekla Structures-instellingen en Meldingen hebt samengevouwen, onthouden de zijgedeelten nu hun samengevouwen status.
 • Er zijn nieuwe mogelijkheden voor de commandoregel toegevoegd. U kunt nu nieuwe modellen maken of een automatisch opgeslagen versie van het model openen door het doel in de Tekla Structures -snelkoppeling toe te voegen.

  Bijvoorbeeld:

  Table 1.
  Een bestaand model openenTeklaStructures.exe "C:\TeklaStructuresModels\My Existing Model"
  Een bestaand model openen (automatisch opgeslagen)TeklaStructures.exe "C:\TeklaStructuresModels\My Existing Model" /autosaved
  Een nieuwe model maken (geen template)TeklaStructures.exe /create:"C:\TeklaStructuresModels\automatically created"
  Een nieuw model maken (met template)TeklaStructures.exe /create:"C:\TeklaStructuresModels\automatically created" /modelTemplate:"Cast-in-Place"
  Een nieuw multi-user model makenTeklaStructures.exe /create:"C:\TeklaStructuresModels\automatically created" /server:"my-server,1234"

Updates Snel starten

Snel starten is verbeterd en opnieuw ontworpen voor Tekla Structures 2019.

 • De zoekresultaten geven nu de locatie van het commando weer en de commando's worden weergegeven per locatie. U kunt eenvoudig door de zoekresultaten bladeren door op de tabbladen Recent , Lint , Menu en Alle commando's te klikken. Het tabblad Recent geeft de tien meest recent gestarte commando's van de zoekresultaten weer, waardoor het eenvoudiger wordt om toegang tot de meest gebruikte commando's te krijgen.
 • U kunt in de zoekresultaten bladeren door de toetsen pijl omhoog en omlaag op het toetsenbord te gebruiken. Start het geselecteerde commando door op Invoeren te klikken.

 • Het zoekvak wordt niet meer automatisch gewist wanneer u een commando in de zoekresultatenlijst selecteert. Het trefwoord blijft zichtbaar en wanneer u op het zoekvak klikt, wordt de vorige zoekresultatenlijst automatisch geopend. Als u het vak Snel starten wilt wissen, klikt u op de knop of drukt u op de Esc -toets.
 • Als het commando dat u hebt gezocht door Snel starten te gebruiken zich in het zijvenster bevindt, opent Tekla Structures het zijvenster als het niet al is geopend.
 • Commando's en werkbalken die kunnen worden in- of uitgeschakeld, kunnen nu worden in- of uitgeschakeld zonder de zoekresultatenlijst te sluiten.

 • De zoekresultaten van Snel starten in het lint, in het menu en in het zijvenster zijn gemarkeerd met een gele kleur.
 • De zoeklijst van Snel starten geeft nu apart de lokale Tekla Warehouse -verzamelingen in plaats van alle lokale verzamelingen en lokale pakketten weer. De zoekinhoud van Tekla Warehouse is alleen zichtbaar als er zoekresultaten weergegeven kunnen worden. Snel starten geeft het aantal gevonden items weer op een knop die de werkelijke zoekopdracht in een webbrowser opent.

Wijzigingen aan zijvenster

Tekla Structures opent nu standaard slechts één zijvenster tegelijkertijd.

Wanneer u met de rechtermuisknop op een zijvensterknop klikt, kunt u selecteren of u de optie Enkel venster of Gestapelde zijvensters wilt gebruiken.

Enkel venster : Tekla Structures opent een nieuw zijvenster en sluit alle andere geopende zijvensters.

Gestapelde zijvensters : Tekla Structures opent een nieuw zijvenster en stapelt deze op de reeds geopende zijvensters.

Of u kunt op Ctrl+zijvensterknop klikken als u de zijvensters wilt openen die op elkaar zijn gestapeld.

De optie Enkel venster of Gestapelde zijvensters zijn niet van invloed op de zwevende vensters. U kunt een of meer zwevende vensters open hebben terwijl u de optie Enkel venster gebruikt.

Nieuwe controle voor de lettertypegrootte van het lint

U kunt nu de lettergrootte van het lint wijzigen. Gebruik de Font size (Ribbon) -schuifregelaar in File > Settings > User interface om de lettertypegrootte van het lint aan te passen.

U kunt de lettergrootte van het lint instellen tussen 9p en 14p. De standaard lettertypegrootte is 11p. De instelling wordt onthouden wanneer u Tekla Structures sluit en start.

Nieuwe stijl voor Projecteigenschappen in het menu Bestand

De Projecteigenschappen in het menu Bestand werken nu meer zoals het eigenschappenvenster.

 • U kunt nu de tekstvelden wijzigen zonder eerst het bewerken te activeren.
 • De gewijzigde tekstvelden worden met een lichtgele achtergrondkleur gemarkeerd.
 • Wanneer u de Projecteigenschappen hebt gewijzigd, wordt de knop Wijzigen ingeschakeld. Klik op Wijzigen om de wijzigingen toe te passen.

Nieuwe schaalbare pictogrammen

Alle commando's, bijvoorbeeld in het lint en in het menu Bestand, hebben nu schaalbare vectorpictogrammen. Vectorpictogrammen worden scherp naar een grootte verschaald zonder verlies van kwaliteit.

Voorheen hadden de commando's alleen een klein of een groot rasterpictogram beschikbaar.


Was this helpful?
Vorige
Volgende