Licentieverleningsupdates

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Licentieverleningsupdates

Tekla Structures 2019 introduceert online licenties in enkele van de configuraties. In de Tekla License Borrow Tool kunt u nu gemakkelijker de licentieserver en het product-ID-bestand opgeven in het nieuwe dialoogvenster Setup. Sommige productnamen bij licentieverlening zijn ook gewijzigd.

Tekla online-licentieverlening

Tekla Structures 2019 heeft een nieuwe optie voor het gebruik van Tekla Structures via online licentieverlening. Dit is op dit moment slechts voor enkele configuraties beschikbaar en u moet een geldige Trimble Identity hebben.

 • Download en installeer Tekla Structures 2019.

 • Wanneer u Tekla Structures 2019 de eerste keer start, hebt u nu een nieuwe optie Gebruik uw Tekla online licentie beschikbaar voor het gebruik van Tekla online-licentieverlening in plaats van kantoorlicentieverlening.

 • Als u een vorige versie van Tekla Structures hebt geïnstalleerd en u een kantoorlicentieserver (FlexNet) hebt gebruikt, gebruikt Tekla Structures 2019 dezelfde licentieserver en wordt het configuratieselectiescherm weergegeven.

 • Als u Tekla Structures niet hebt gebruikt, ziet u de bovenstaande opties. Uw beheerder moet u informeren welke licentie u hebt.

 • De optie Gebruik uw Tekla online licentie is op dit moment alleen voor sommige licenties ingeschakeld:

  • Educational (Tekla Campus) - U krijgt deze licentie door te registreren bij campus.tekla.com.

  • Partner - Uw werkgever neemt deel aan het Tekla Partners Program bij developer.tekla.com. Nadat uw beheerder is goedgekeurd, kan uw beheerder een licentie aan u toewijzen in de Tekla Admin Tool.

  • EPM-modelleerder - Deze configuratie is alleen beschikbaar met Tekla PowerFab.

 • Als u Gebruik uw Tekla online licentie selecteert en op OK klikt, wordt een aanmeldingsdialoogvenster weergegeven. Voer uw Trimble Identity en uw wachtwoord in. In het opstartdialoogvenster kunt u de configuraties zien die voor u beschikbaar zijn.

 • U kunt het licentietype ook later wijzigen via Bestand > Licentieserver wijzigen of door op de optie Licentieserver wijzigen in het opstartdialoogvenster Tekla Structures te klikken.

Offline gebruik

 • Partner werkt zeven dagen per keer zonder een actieve internetverbinding: open een model en schakel bij het online aanmelden het selectievakje Stay signed in in.

 • Educational werkt 24 uur offline.

 • EPM-modelleerder werkt 24 uur offline.

Voor beheerders

De variabele XS_LICENSE_SERVER_SELECTION kan worden gebruikt om het gedrag van Tekla Structures bij het opstarten te overschrijven en de optie uit te schakelen:

 • Gebruik uw lokale licentie server : De licentieservergegevens moeten al zijn opgegeven om dit te laten werken.

 • Gebruik uw Tekla online licentie : Tekla Structures vraagt om aanmelding bij Trimble Identity.

Als deze variabele op 1 of 2 is ingesteld, geeft Tekla Structures het dialoogvenster tijdens het opstarten niet weer, tenzij de licentieservergegevens ontbreken of er een probleem is met de verbinding met Trimble Identity. Met de waarde 1 wordt de optie Gebruik uw lokale licentie server en met 2 wordt de optie Gebruik uw Tekla online licentie ingeschakeld. Als u de variabele wilt laten werken, moet deze met een van de volgende methoden worden ingesteld:

 • Windows-omgevingsvariabele:

  • Windows 10: Open Instellingen , zoek naar 'De omgevingsvariabelen van het systeem bewerken', klik op Omgevingsvariabelen , voeg een gebruikers- of systeemvariabele toe, voer XS_LICENSE_SERVER_SELECTION voor de naam en 1 of 2 voor de waarde in.

  • Vorige versies van Windows: Open het Configuratiescherm , klik op Systeem > Geavanceerde systeeminstellingen > Omgevingsvariabelen , voeg een gebruikers- of systeemvariabele in, voer XS_LICENSE_SERVER_SELECTION voor de naam en 1 of 2 voor de waarde in.

 • Batchbestand voor het starten van Tekla Structures :

  • Maak een batchbestand (een tekstbestand dat de bestandsextensie .bat of .cmd heeft) met de volgende inhoud:

   set XS_LICENSE_SERVER_SELECTION=2

   start /D "C:\Program Files\Tekla Structures\2019\nt\bin\" TeklaStructures.exe

   exit /B 0

Raadpleeg ook de volgende artikelen:

Updates in de Tekla License Borrow Tool

Als u een licentie met de Tekla License Borrow Tool wilt lenen, moet u de licentieserver en het product-ID-bestand opgeven ( .tpi ) die specifiek voor de licentieserver is. Nu kunt u dit in één dialoogvenster doen.

 • Open de Tekla License Borrow Tool.

 • Wanneer u de Tekla License Borrow Tool de eerste keer opent, wordt het nieuwe dialoogvenster Setup weergegeven waar u het poortnummer en de hostnaam (computernaam) van de licentieserver in het vak Server kunt invoeren in de indeling port@hostname, bijvoorbeeld 27007@server_hostname. Klik vervolgens op Browse en selecteer het product-ID-bestand.

  Wanneer u op OK klikt, wordt het gebied Products in de Tekla License Borrow Tool bijgewerkt met de beschikbare licenties die u nu kunt lenen.

 • Er is ook een nieuwe knop Setup in het venster, dat u kunt gebruiken om de licentieserver of de product-ID te wijzigen. U hoeft niet meer opnieuw op te starten om van een andere licentieserver te lenen.

 • U kunt nu alle licenties tegelijkertijd aan meerdere licentieservers teruggeven.

Raadpleeg voor meer informatie over het lenen van licenties Licenties lenen om Tekla Structures offline te gebruiken.

Productnaamwijzigingen bij licentieverlening

Oude naam Nieuwe naam
Tekla Structures License Server Tekla License Server
Tekla Structures Licensing Service Tekla Licensing Service
Tekla Structures License Administration Tool Tekla License Administration Tool
Tekla Structures License Borrow Tool Tekla License Borrow Tool
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende