Updates aan onderdeellabels, kijkvlakken en vensteropties

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Updates aan onderdeellabels, kijkvlakken en vensteropties

In Tekla Structures 2019 hebben de onderdeellabels nieuwe opties, het verwijderen van kijkvlakken is eenvoudiger gemaakt en de weergave van vensters is gewijzigd.

Nieuwe onderdeellabelopties

Onderdeellabels in het dialoogvenster Venstereigenschappen > Weergave hebben nu nieuwe opties.

Onderdeellabels hebben een nieuwe lijst Weergeven voor waarin u kunt selecteren voor welke onderdelen u de onderdeellabels wilt weergeven.
  • Alle : Onderdeellabels worden voor alle onderdelen in het venster weergegeven.
  • Geselecteerd : Onderdeellabels worden alleen weergegeven voor de onderdelen die u selecteert.
  • Hoofdonderdeel voor geselecteerd : Onderdeellabels worden alleen weergegeven voor de hoofdonderdelen van merken die u selecteert.
  • Hoofdonderdeel voor alle : Onderdeellabels worden weergegeven voor alle hoofdonderdelen van alle merken.

    Als u de optie Geselecteerd of Hoofdonderdeel voor geselecteerd selecteert, moet u eerst de wijzigingen in het venster toepassen wanneer het venster wordt geselecteerd. Ga vervolgens door met het selecteren van de objecten waarvoor u de onderdeellabels wilt weergeven.

Daarnaast wordt het selectievakje Onderdeellabel nu automatisch ingeschakeld wanneer u op Toevoegen > klikt om een eigenschap aan de lijst Onderdeellabel toe te voegen.

Nieuw commando voor het kijkvlak: Alle kijkvlakken verwijderen

U kunt nu alle kijkvlakken in één keer verwijderen. Als u alle kijkvlakken in alle geopende vensters wilt verwijderen, klikt u op Venster > Alle kijkvlakken verwijderen.

Vensters in alfabetische volgorde weergeven

Wanneer u nu op Beeld klikt om de vensterlijst te openen, worden de vensters in alfabetische volgorde weergegeven.

Was this helpful?
Vorige
Volgende