Nieuwe gebogen constructieobjecten en andere verbeteringen

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Nieuwe gebogen constructieobjecten en andere verbeteringen

Tekla Structures 2019 introduceert twee nieuwe constructieobjecten, constructieboog en constructiepolyboog, en een nieuw commando om constructieobjecten te kopiëren. Constructiecirkels en -lijnen zijn ook verbeterd.

Constructieboog

U kunt constructiebogen maken door drie punten in de 3D-ruimte in het model aan te wijzen.

Start het commando Constructieobject > Boog op het tabblad Bewerken en gebruik vervolgens de contextuele werkbalk om op te geven welke set punten u wilt aanwijzen:

U kunt bijvoorbeeld het middelpunt, het beginpunt en het eindpunt van de boog aanwijzen:

Of het beginpunt, eindpunt en een optioneel punt langs de boog:

Raadpleeg voor meer informatie Een constructieboog maken.

Constructiepolyboog

U kunt 3D-constructiepolybogen maken die door de door u aangewezen punten lopen en die rechte en gebogen segmenten kunnen hebben.

Start het commando Constructieobject > Polyboog op het tabblad Bewerken. Gebruik de contextuele werkbalk om tussen het maken van rechte en gebogen segmenten te schakelen en klik vervolgens met de middelste muisknop om de polyboog te voltooien.

Raadpleeg voor meer informatie Een constructiepolyboog maken.

Constructieobjecten met offset kopiëren

U kunt constructielijnen, cirkels, bogen en polybogen in de door u aangegeven richting kopiëren en de offsetwaarden gebruiken die u opgeeft. U kunt bijvoorbeeld nieuwe cirkels en bogen op dezelfde locatie als de oorspronkelijke cirkel of boog maken en de radiussen met de offsetwaarden aanpassen.

Raadpleeg voor meer informatie Een constructieobject met een offset kopiëren.

Constructieobjecten wijzigen

U kunt nu een constructielijn wijzigen in een boog. Sleep het boogsymbooleenvoudigweg naar het middelpunt van de lijn.

Als u een constructieboog in een lijn wilt wijzigen, verwijdert uhet middelpunt van de boog.

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van handles voor rechtstreekse wijziging voor het wijzigen van constructieobjecten Een constructieobject wijzigen.

Verbeteringen in constructiecirkels en -lijnen

  • Het commando Bewerken > Constructieobject > Cirkel vervangt de twee vorige commando's Cirkel met middelpunt en radius en Cirkel met drie punten.

    U kunt nu met de contextuele werkbalk opgeven welke drie punten u in de 3D-ruimte in het model wilt aanwijzen om een constructiecirkel te maken. De contextuele werkbalk verschijnt nadat u het commando hebt gestart.

  • U kunt nu het lijntype van de constructielijnen en - cirkels wijzigen met hun eigenschappenvensters.

    De variabelen XS_​CONSTRUCTION_​LINE_​LINE_​TYPE en XS_​CONSTRUCTION_​CIRCLE_​LINE_​TYPE die voorheen voor het wijzigen van de lijntypen werden gebruikt, zijn nu verwijderd.

  • Constructiecirkels hebben nu het standaardbestand.

    U kunt ook andere eigenschappenbestanden voor constructiecirkels opslaan.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende