Verbeteringen in Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Verbeteringen in Tekla Model Sharing

Tekla Structures 2019 introduceert verschillende verbeteringen in Tekla Model Sharing.

Versiecontrole voor tekeningen

In Tekla Model Sharing -modellen kunt u nu de verschillende versies van een tekening weergeven bij conflictsituaties en snapshots van tekeningen weergeven. U kunt nu beter onbedoelde wijzigingen beheren die in tekeningen zijn aangebracht en naar de versie terugkeren die de juiste inhoud heeft.

Wanneer gebruikers dezelfde tekening in hun lokale versie van het model wijzigen en één gebruiker wegschrijft, geeft de Wijzigingenlijst een conflict in de lokale versie van het model van andere gebruikers van het model weer wanneer ze inlezen.

Als u het dialoogvenster Tekeningversies en een snapshot van de tekening wilt openen, selecteert u de gewijzigde tekening in de Wijzigingenlijst , klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Open versies.

In het dialoogvenster Tekeningversies kunt u een tekeningversie selecteren, met de rechtermuisknop klikken en de geselecteerde versie openen. U kunt de tekeningversie opslaan en wegschrijven om dit voor alle gebruikers de huidige versie te maken.

Op landinstellingen controleren

Wanneer u aan een gedeeld model deelneemt, controleert Tekla Model Sharing nu of de huidige landinstelling van het Windows-systeem compatibel is met de systeeminstelling die is gebruikt toen het model werd gedeeld. Als de huidige systeeminstelling niet compatibel is, vraagt Tekla Structures u om de systeeminstelling te wijzigen. Dit is vooral handig voor nieuwe Tekla Model Sharing -gebruikers, omdat de inspanning en tijd bij het deelnemen aan een gedeeld model wordt geminimaliseerd.

De controle helpt problemen te voorkomen wanneer gedistribueerde teams het model gebruiken. Tekla Structures kan onjuist werken wanneer een gedeeld model wordt geopend met een systeeminstelling die niet compatibel is met degene die is gebruikt toen het model werd gedeeld.

Instellingen voor printerapparatuur (plotdev. bin) gedeeld

Het bestand plotdev.bin wordt nu gedeeld wanneer het zich in de modelmap bevindt. Op deze manier kunnen alle teamleden printeruitvoer maken met dezelfde instellingen die door één gebruiker worden beheerd.

Het bestand plotdev.bin bevat de printerdefinities die u in de Printerdatabase (oude manier van afdrukken) maakt en die kunnen worden gebruikt voor het afdrukken naar PDF, voor het afdrukken naar een bestand of naar verschillende printers en voor het afdrukken in verschillende formaten.

Raadpleeg voor meer algemene informatie over het afdrukken van tekeningen Tekeningen afdrukken.

Verbeterde prestaties van deelbewerkingen met referentiemodelobjecten

Informatie over referentiemodelobjecten tijdens het inlezen en wegschrijven zijn geoptimaliseerd om sneller dan voorheen te zijn. Hierdoor worden de inlees- en wegschrijfbewerkingen versneld, vooral als er een groot aantal referentiemodelobjecten in het gedeelde model zijn.

In de Wijzigingenlijst worden de namen van nieuwe referentiemodelobjecten niet meer weergegeven.

Verbeterde verwerking van parametrische profielen

Parametrische profielen ( .clb ) worden nu correct weergegeven in gedeelde modellen.

Voorheen werden de onderdelen met parametrische profielen als staven weergegeven en ze werden alleen na het opnieuw opstarten van Tekla Structures correct weergegeven. In sommige gevallen hebben gebruikers de parametrische profielen mogelijk ook handmatig geïmporteerd, wat problemen veroorzaakte.

Verbeterde verwerking van conflicterende wijzigingen

Conflicterende wijzigingen van onderdeeluitsnijdingen, montagebouten, toegevoegde onderdelen, vellingkanten, montagelassen, werkplaatslassen, polygoonlassen en submerken worden nu bij het inlezen verwijderd.

Een gebruiker verwijdert bijvoorbeeld een onderdeeluitsnijding en schrijft weg. Een andere gebruiker heeft dezelfde uitsnijding gewijzigd, maar moet inlezen voordat de wijziging wordt gedeeld. Het resultaat van het inlezen is nu dat het onderdeel de juiste nummering behoudt en de onderdeeluitsnijding wordt verwijderd.

Tekeningstatus correct weergegeven

De tekeningstatusvlag in Documentmanager wordt nu correct weergegeven bij een situatie waarin twee gebruikers een lokale nummering uitvoeren. Na de nummering schrijft één gebruiker weg. De andere gebruiker wijzigt nog steeds een onderdeel en leest in. De nummering in het lokale model van de andere gebruiker wordt overschreven. Voorheen werd de tekeningstatus voor de andere gebruiker weergegeven als niet up-to-date, zelfs als de tekening in werkelijkheid up-to-date was. Deze statusvlag wordt nu gewist en de tekeningstatus wordt correct weergegeven zoals verwacht.

Verbeterde schaalbaarheid met de volgende generatie deelservice

Tekla Structures 2019 is de eerste versie met de service van de volgende generatie (v.2.0) die een gedegen groeitraject voor het groeiend gebruik van modeldeling biedt.

Met de nieuwe vrijgegeven deelservice is de servicearchitectuur bijgewerkt. Alle klassieke Azure-services zijn vervangen door meer recente Azure-services. Eerdere Tekla Structures -versies gebruiken de klassieke deelservice die de klassieke Azure-services gebruikt.

Vereenvoudigde verbindbaarheid met de deelservice

Met de nieuwe deelservice zijn de vereiste netwerkinstellingen nu eenvoudiger.

Vanaf Tekla Structures 2019 moet alleen de uitgaande TCP-poort 443 (standaard HTTPS) geopend uitgaand zijn. Deze is meestal standaard geopend.

Bij eerdere Tekla Structures -versies moet u voor de beste prestaties nog steeds de TCP-poorten 9350 - 9354 geopend uitgaand configureren, zoals aanbevolen door Microsoft.

Was this helpful?
Vorige
Volgende