DWG-export verbeteringen

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

DWG-export verbeteringen

Er zijn enkele verbeteringen aangebracht in het DWG-exportdialoogvenster. Het voorbeeld wordt nu bijvoorbeeld in een apart venster geopend en op het tabblad Layervoorwaarde zijn er nieuwe kleurcodes die aangeven wanneer een nieuw DWG-bestand wordt geladen en wanneer er zich geen layers in het DWG-bestand bevinden. Er zijn ook enkele nieuwe bevestigingsberichten bij DWG-export. De geëxporteerde bloknamen bevatten nu een tekening-ID om bij de identificatie te helpen. Daarnaast kunt u nu een relatieve locatie in de definitie van de uitvoermap invoeren.

Wijzigingen in het exportdialoogvenster

Het dialoogvenster Tekeningen exporteren naar DWG/DXF is op de volgende manieren verbeterd:

  • De lay-out van het exportdialoogvenster is nu gebruikersvriendelijker en duidelijker.

  • Het tekeningvoorbeeld wordt nu in een ander venster geopend, waarin u ook de huidige tekening kunt wijzigen. Als u het voorbeeld wilt openen, klikt u op Voorbeeld openen en klikt u vervolgens op Voorbeeld verversen.

  • Op het voorwaardentabblad Layervoorwaarde is de naam van de instelling DWG-template gewijzigd in Beoogde layers van DWG. De vakken van de beoogde layer zijn kort geel gekleurd als een nieuw DWG-bestand uit de lijst Beoogde layers van DWG wordt geladen. Als er geen layers in het DWG-bestand beschikbaar zijn, zijn de vakken rood gekleurd.

  • De tekst DWG bestand niet gevonden wordt naast de knop Bladeren... weergegeven totdat een DWG- of DXF-bestand wordt gevonden en geladen.

  • Wanneer u op de knop Exporteren klikt, controleert Tekla Structures voordat u de export begint eerst of er naar de bestanden kan worden weggeschreven en vraagt u om de benodigde applicaties te sluiten. Er wordt ook gecontroleerd of de bestanden al bestaan en er wordt gevraagd of u de bestaande bestanden wilt overschrijven.

Andere DWG-exportverbeteringen

  • In DWG-export bevatten de geëxporteerde bloknamen nu een tekening-ID waarmee ze eenvoudiger kunnen worden geïdentificeerd. Voorheen bestonden de bloknamen uit het objecttype en het exportvolgordenummer.

  • De DWG-export ondersteunt nu de relatieve locatie in de definitie van de uitvoermap. De gedefinieerde uitvoermap wordt nu opgeslagen in de exportinstellingen. Als u relatieve maplocatie wilt gebruiken, voegt u .\ vóór de mapnaam toe.

  • Wanneer u de DWG-export van tekeningen voor meerdere tekeningen gebruikt, werd voorheen een dialoogvenster weergegeven voor elke tekening die vóór het exporteren een update nodig had. Nu wordt in plaats daarvan uiteindelijk één dialoogvenster weergegeven.

  • Als u in DWG-export een exportlijntype hebt geselecteerd om een Tekla Structures-object en -layer te volgen, wordt het ononderbroken lijntype nu expliciet als ononderbroken lijntype geëxporteerd. Voorheen werd het ononderbroken lijntype per layer geëxporteerd.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende