Geselecteerde klonen in tekeningen

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Geselecteerde klonen in tekeningen

Wanneer u overzichttekeningen bewerkt, moet u vaak opmerkingen, maatlijnen en stijlen voor gebouwobjecten als een herhaalde taak toevoegen. De nieuwe functie Geselecteerde klonen kloont bestaande toegevoegde objecten, tekeningobjectweergaven en stijlen van geselecteerde bronobjecten naar geselecteerde doelobjecten in overzichttekeningen. Met deze functie kunt u handmatige herhaling aanzienlijk verminderen.

Met het commando Geselecteerde klonen kunt u eerder gemaakte toegevoegde objecten en tekeningobjectweergaven van merken of betonelementen met hetzelfde type en een vergelijkbare vorm klonen.

U kunt toegevoegde objecten en tekeningobjectweergaven binnen één tekeningaanzicht of uit verschillende tekeningaanzichten klonen.

Geselecteerde klonen herkent de volgende typen tekeninginhoud:

 • Associatieve en onafhankelijke toegevoegde objecten: maatlijnen, labels, teksten, symbolen, tekstbestanden, DWG/DXF-bestanden

 • Schetsobjecten zoals cirkels, rechthoeken en polygonen

 • Objectweergaven en stijlen: lijnkleuren, lijntypen, arceringen

De commando's die betrekking hebben op Geselecteerde klonen bevinden zich op het tabblad Tekening in de Tekening Editor. Deze commando's zijn alleen ingeschakeld als u een overzichttekening hebt geopend.

 • Voordat u kloont, wilt u mogelijk definiëren hoe en wat er moet worden gekloond. U selecteer hiervoor Instellingen klonen :

  • Samenvoegen : Overschrijft alle toegevoegde objecten en gebouwobjecteigenschappen in het kloondoel door overeenkomende inhoud van de kloonbron te klonen. Dit is de standaardmodus.

  • Alles bewaren : Bewaart de bestaande toegevoegde objecten en gebouwobjecteigenschappen in het kloondoel en kloont alleen de ontbrekende van de kloonbron.

  • Alle verwijderen : Verwijdert alle toegevoegde objecten en gebouwobjecteigenschappen die zich in het kloondoel bevinden en kloont alle geselecteerde inhoud van de kloonbron.

  • Eigenschappen en stijlen van gebouwobjecten klonen : Kloont eigenschappen van gebouwobjecten zoals lijnkleuren en -typen, arceringsstijlen en andere weergave-eigenschappen in het dialoogvenster met gebouwobjecteigenschappen voor onderdelen, wapening, bouten en lassen. Deze optie is standaard geselecteerd.

  • Labels en associatieve opmerkingen volgens beveiligingsinstellingen plaatsen : Voert automatisch het commando Tekeningobjecten bij huidige locatie rangschikken voor alle associatieve toegevoegde objecten behalve voor peilmaten, laslabels, maatlijnen en onafhankelijke toegevoegde objecten uit. Deze optie plaatst de toegevoegde objecten in het doel zodat deze niet met andere objecten overlappen. Objecten die zich op een vrije locatie bevinden, worden niet verplaatst en overlappende objecten worden verplaatst naar een locatie die zo dicht mogelijk bij de huidige locatie ligt.

 • Voordat u kloont, wijzigt u eerst het bronobject zodat deze de gewenste maatlijnen en opmerkingen bevat en past u de eigenschappen van het bronobject aan.
 • Als u wilt klonen, klikt u op Geselecteerde klonen op het tabblad Tekening. Selecteer vervolgens de bronobjecten door op de objecten te klikken of een gebiedsselectie te gebruiken. Druk met de middelste muisknop om de selectie te voltooien. Selecteer vervolgens de doelobjecten door op de objecten te klikken of een gebiedsselectie te gebruiken. Druk op Esc om het klonen te stoppen.

  • U kunt de objecten selecteren met Inhoudsbeheerder tekening en selectiefilters. U kunt de selectie van objecten opheffen door Ctrl ingedrukt te houden en op het geselecteerde object te klikken.

  • U kunt ook klonen van de bron die u het laatst hebt geselecteerd. U klikt hiervoor op Van laatste geselecteerde bron klonen op het tabblad Tekening.

  • Wanneer u maatlijnen kloont, moet u niet vergeten vóór het klonen de associativiteitsvoorwaarden van de maatlijn in te stellen om de situatie te vermijden waarbij het onduidelijk is aan welk object een maatlijnpunt is gekoppeld. Raadpleeg voor meer informatie Associativiteit van maatlijnen weergeven.

Hieronder ziet u aan de linkerzijde een gedetailleerde fundering en aan de rechterzijde een vergelijkbare fundering die het doel van het klonen is:

Hieronder is de gedetailleerde fundering aan de linkerzijde gebruikt als bron voor het doel aan de rechterzijde. De details zijn naar het doel gekloond.

Beperkingen

 • Sommige tekeningobjecten kunnen niet als bronobjecten worden gebruikt, zoals stramienlijnen, doorsnedesymbolen, namen van tekeningaanzichten, aansluitende onderdelen en aansluitende wapening. Deze objectentypen worden niet tijdens/na gebiedsselectie of enkelvoudige selectie gemarkeerd. Berichten in de statusbalk geven aan of een object niet kan worden geselecteerd.

 • Geselecteerde klonen kan niet met storteenheden worden gebruikt.

 • Als u nauwkeurige kloonresultaten wilt behalen, moeten alle maatlijnen aan stramienlijnsnijpunten of aan snijpunten van gebouwobjecten en stramienlijnen worden gekoppeld.

  Maatlijnpunt gekoppeld aan het snijpunt van twee loodrechte stramienlijnen:

  Maatlijnpunt dat aan het snijpunt van de onderdeelzijde en de stramienlijn is gekoppeld:

  Alle maatlijnpunten die zich in een willekeurige positie langs de stramienlijnen in de bronselectie bevinden, worden naar verkeerde coördinaten in het doel gekloond.

 • Geselecteerde klonen kan niet voor het klonen van radiale of gebogen maatlijnen worden gebruikt.

 • Het klonen van opmerkingen naar gespiegelde objecten die met het commando Spiegelen in het model worden gemaakt, levert geen nauwkeurige resultaten op.

 • Kloonmodi beïnvloeden niet het klonen van onafhankelijke toegevoegde objecten of schetsobjecten. De weergegeven objecttypen worden zo vaak naar het doel gekopieerd als Geselecteerde klonen op de doelobjecten wordt toegepast.

 • Maatlijnen worden niet gekloond als de kijkrichtingen van de bron- en doeltekeningaanzichten niet overeenkomen. In dat geval wordt er een bericht in de statusbalk weergegeven.

Raadpleeg voor meer informatie over het klonen van geselecteerde opmerkingen en objectweergaven en -stijlen Geselecteerde klonen in tekeningen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende