Wijzigingen in variabelen

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Wijzigingen in variabelen

Gewijzigde variabelen

 • XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_OBJECTS is nu alleen van toepassing op onderdelen en de nieuwe variabele XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_REBARS op wapening.

 • Als XS_ENABLE_PHASE_OPTION_IN_NUMBERING op TRUE is ingesteld en het van naam gewijzigde selectievakje Fase merk in het dialoogvenster Nummering instelling is ingeschakeld, wordt alleen de merkfase van elk merk bij het nummeren vergeleken. De onderdeelfase of merkfase van onderdelen wordt niet vergeleken.

 • De functionaliteit van de variabele XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION is gewijzigd. Wanneer u een tekening opslaat, wordt u niet meer gevraagd of u een snapshot wilt maken. Als deze variabele op TRUE (standaard) is ingesteld, wordt de snapshot altijd gemaakt wanneer u een tekening opslaat en nooit als deze op FALSE is ingesteld.

Verwijderde variabelen

 • XS_​DEFAULT_​FONT_​SIZE_​GRID

  U kunt nu de lettertypegrootte van het stramien in de stramieneigenschappen in het eigenschappenvenster instellen in plaats van de variabele te gebruiken.

 • XS_GRID_COLOR

  U kunt nu de stramienkleur in de stramieneigenschappen in het eigenschappenvenster instellen in plaats van de variabele te gebruiken.

 • XS_​CONSTRUCTION_​LINE_​LINE_​TYPE , XS_​CONSTRUCTION_​CIRCLE_​LINE_​TYPE

  U kunt nu het lijntype van constructielijnen en constructiecirkels in het eigenschappenvenster instellen in plaats van de variabelen te gebruiken.

Was this helpful?
Vorige
Volgende