Wat wordt er in Tekla Model Sharing gedeeld

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Wat wordt er in Tekla Model Sharing gedeeld

Alle modelgegevens worden standaard gedeeld wanneer u een model in Tekla Model Sharing deelt.

Hoe gegevens in Tekla Model Sharing worden gedeeld, is afhankelijk van het soort gedeelde gegevens.

 • Sommige gegevens worden incrementeel gedeeld.

  Dit betekent dat alleen de nieuwe en gewijzigde gegevens worden gedeeld. Als u inleest, worden de gegevens die van de deelservice worden opgehaald met de gegevens op uw computer samengevoegd.

  Opmerking:

  U kunt geen incrementeel gedeelde databases verwijderen of vervangen. De compatibiliteit van incrementeel gedeelde databases wordt gecontroleerd wanneer het model wordt geopend.

 • Sommige gegevens worden gedeeld maar kunnen niet incrementeel worden bijgewerkt.

  Als u inleest, overschrijven de gegevens die van de deelservice worden opgehaald de gegevens op uw computer.

 • Sommige gegevens worden niet gedeeld.

  Lege mappen onder de modelmap worden niet gedeeld.

  Gegevens van de Organisator worden standaard niet gedeeld.

  U kunt de import en export van de Organisator echter met Tekla Model Sharing gebruiken om de wijzigingen met de Organisator te delen.

Opmerking:

Enkele databasebestanden die zich in de omgevingsmappen ( rebar_database.inp , assdb.db , screwdb.db , matdb.bin , profdb.bin ) bevinden, worden naar de modelmap gekopieerd wanneer het delen wordt gestart.

Hoe gegevens worden gedeeld

Als u wilt controleren welke bestanden zijn overschreven wanneer u inleest, klikt u op Bestand > Delen > Bestandsback-upmap openen om de map \ModelSharing\BackUpEnv onder de modelmap te openen. De map bevat overschreven bestanden van de drie nieuwste inlezingen. Vervolgens kunt u bijvoorbeeld de bestanden weer naar uw model kopiëren of de bestanden op wijzigingsdetectie controleren.

Note:

We raden u aan geen databases te verwijderen of te vervangen. Als u een database verwijdert of vervangt, moet u een nieuwe basislijn van het model maken. Alle andere gebruikers moeten vervolgens aan deze nieuwe basislijn deelnemen en doorgaan met het inlezen van pakketten.

Databases

  Beschrijving

Modeldatabase

De modeldatabase .db1 wordt incrementeel gedeeld.

Nummeringsdatabase

De nummeringsdatabase .db2 wordt gedeeld, maar kan niet incrementeel worden bijgewerkt.

Wanneer u de familienummeringsinstellingen hebt gewijzigd en u inleest, verliest u de wijzigingen als een andere gebruiker de familienummeringsinstellingen heeft gewijzigd en weggeschreven.

Note:

We raden aan dat één gebruiker bijwerkt en de nummeringsinstellingen met andere gebruikers deelt door deze weg te schrijven. Als de gebruiker moet inlezen voordat de nummeringsupdates worden weggeschreven, is het belangrijk om te controleren of de instellingen zijn zoals ze vóór het delen waren.

We raden u aan om tijdens het nummeren het commando Reeks van geselecteerde objecten nummeren op het tabblad Tekeningen & Lijsten te gebruiken.

Maak uw modeluitvoer zoals tekeningen, lijsten, NC-bestanden en IFC-bestanden nadat het wegschrijven is geslaagd.

Modelhistoriedatabase

De modelhistoriedatabase history.db wordt incrementeel gedeeld.

Plandatabase

Plandatabases .db3 worden gedeeld, maar ze kunnen niet incrementeel worden bijgewerkt.

Als u een CIS/2- of SDNF-model hebt geïmporteerd en u leest in, raakt u de wijzigingen van de plandatabase kwijt als een andere gebruiker hetzelfde CIS/2- of SDNF-model heeft geïmporteerd en weggeschreven.

Rekenmodeldatabase

De rekenmodeldatabase .db6 en de modeldatabase met rekenresultaten .db5 worden gedeeld, maar ze kunnen niet incrementeel worden bijgewerkt.

Als u een rekenmodel hebt gewijzigd en u inleest, verliest u de rekenmodelwijzigingen als een andere gebruiker hetzelfde rekenmodel heeft gewijzigd en weggeschreven.

Gebruikerscomponenten en geschetste profielen

De database voor gebruikerscomponenten en geschetste profielen xslib.db1 wordt incrementeel gedeeld.

Database met standaard onderdelen

De database met standaard onderdelen .db1 wordt gedeeld wanneer u het model met standaard onderdelen in een aparte map onder de huidige modelmap opslaat.

Zorg ervoor dat XS_STD_PART_MODEL relatief ten opzichte van de modelmap is ingesteld en dat er naar het juiste model met standaard onderdelen wordt verwezen, bijvoorbeeld XS_STD_PART_MODEL=.\StandardParts\.

Databases

  Beschrijving

Profielendatabase

Een gedeeld model bevat het profielendatabasebestand profdb.bin.

Wanneer u een nieuwe profieldefinitie aan het gedeelde model toevoegt en gebruikt , wordt de definitie de volgende keer dat u wegschrijft gedeeld. Als een andere gebruiker deze nieuwe definitie inleest, wordt het bestand profdb.bin in de modelmap van de gebruiker bijgewerkt zodat de toegevoegde definitie wordt opgenomen.

U kunt ook de profielendatabase bijwerken met nieuwe profieldefinities zonder nieuwe objecten te maken of de bestaande profieldefinities te wijzigen van een profiel dat al in het model wordt gebruikt.

Wapeningsstaafdatabase

Het gedeelde model bevat de wapeningsstaafdatabase rebar_database.inp.

Wanneer u een nieuwe wapeningsstaafdefinitie aan het gedeelde model toevoegt en gebruikt , wordt de definitie de volgende keer dat u wegschrijft gedeeld. Als een andere gebruiker deze nieuwe definitie inleest, wordt het bestand rebar_database.inp in de modelmap van de gebruiker bijgewerkt zodat de toegevoegde definitie wordt opgenomen.

U kunt ook de wapeningsstaafdatabase bijwerken met nieuwe wapeningsstaafdefinities zonder nieuwe objecten te maken.

Boutendatabase

Boutsamenstellingendatabase

Een gedeeld model bevat het boutendatabasebestand screwdb.db en het boutsamenstellingendatabase assdb.db.

Wanneer u een nieuwe bout- of boutsamenstellingsdefinitie aan het gedeelde model toevoegt en gebruikt , wordt de definitie de volgende keer dat u wegschrijft gedeeld. Als een andere gebruiker deze nieuwe definitie inleest, worden de bestanden screwdb.db en assdb.db in de modelmap van de gebruiker bijgewerkt om de toegevoegde definitie op te nemen.

U kunt ook de boutendatabase en de boutsamenstellingendatabase bijwerken met nieuwe bout- of boutsamenstellingendefinities zonder nieuwe objecten te maken.

Materialendatabase

Een gedeeld model bevat de materialendatabase matdb.bin.

Wanneer u een nieuwe materiaaldefinitie aan het gedeelde model toevoegt en gebruikt , wordt de definitie de volgende keer dat u wegschrijft gedeeld. Als een andere gebruiker deze nieuwe definitie inleest, wordt het bestand matdb.bin in de modelmap van de gebruiker bijgewerkt om de toegevoegde definitie op te nemen.

U kunt de materialendatabase ook bijwerken met nieuwe materiaaldefinities zonder nieuwe objecten te maken.

Gebruikersattributen, opties, aanzichten, stortobjecten

  Beschrijving

Definities van het gebruikersattribuut (UDA)

Als een model wordt gemaakt, worden de definities van het gebruikersattribuut gelezen uit de bestanden objects.inp en de definities worden opgeslagen in de database environment.db. Gewijzigde en toegevoegde nieuwe attribuutdefinities worden incrementeel gedeeld.

Nieuwe attribuutdefinities worden automatisch aan de database toegevoegd wanneer het model wordt geopend. Als het huidige bestand objects.inp een andere definitie heeft dan de database environment.db , is het mogelijk wijzigingen in gebruik te nemen door op Bestand > Controleer en repareer > Controleer en wijzig attribuutdefinities te klikken.

Als het bestand objects.inp zich in de modelmap bevindt, wordt het als een bestand gedeeld en overschrijft het het lokale objects.inp wanneer u inleest.

Opties

Wanneer een model wordt gemaakt, worden de opties gelezen uit de bestanden options.ini en de modelspecifieke opties worden opgeslagen in de databases options_model.db en options_drawings.db.

Modelspecifieke opties kunnen met de dialoogvensters Opties en Geavanceerde opties worden gewijzigd. Wijzigingen aan modelspecifieke opties worden incrementeel gedeeld.

 • Sommige opties zijn van het type SYSTEM(ROLE). Deze opties worden gelezen uit de bestanden .ini en worden niet gedeeld. Het is mogelijk om de modeloptie SYSTEM(ROLE) naar MODEL(ROL) te wijzigen en de tekeningoptie naar de optie DRAWINGS(ROLE). De opties worden vervolgens opgeslagen in de databases options_model.db of options_drawings.db in de modelmap en de waarde wordt incrementeel gedeeld.

 • Enkele van de opties zijn van het type USER. Deze opties zijn gebruikerspecifiek en worden niet gedeeld.

 • Enkele van de opties zijn van het type SYSTEM. Deze opties zijn gebruikerspecifiek en worden niet gedeeld. Het is mogelijk om een optie SYSTEM naar een optie MODEL(SYSTEM) te wijzigen. Als u een optie SYSTEM naar MODEL(SYSTEM) wijzigt, werkt de gewijzigde waarde alleen voor het huidige model. Deze opties worden niet gedeeld.

Andere belangrijke bestanden in de modelmap

Het mapper-bestand met het ID-bereik van de database db.idrm en het mapper-bestand met het id-bereik van de bibliotheekdatabase xslib.idrm zijn gerelateerd aan het verwerken van IDs's. Deze bestanden zijn bijvoorbeeld nodig voor het openen tekeningen die in single-user- of multi-user-modus zijn gemaakt.

Het bestand plotdev.bin bevat de definities van het afdrukapparaat die u in de Printerdatabase maakt ( oude manier van afdrukken ). Het bestand wordt gedeeld wanneer het zich in de map van het model bevindt.

Vensterdeling

Vensters worden standaard niet gedeeld. Vensters worden gedeeld als ze een naam hebben en de optie Delen in het dialoogvenster Venstereigenschappen wordt ingesteld op Gedeeld.

Wanneer u aan een model deelneemt, krijgt u alle modelvensters, maar wijzigingen in de vensters worden niet gedeeld als de optie Delen op Niet gedeeld is ingesteld.

Storteenheidgegevens

Automatische toewijzingen van objecten aan storteenheden worden niet gedeeld. Het commando Storteenheden berekenen moet de lokale versies van het gedeelde model uitvoeren om de storteenheden bij te werken.

Als XS_​CALCULATE_​POUR_​UNITS_​ON_​SHARING op TRUE is ingesteld (wat de standaardwaarde is), berekent Tekla Structures automatisch en werkt de storteenheden tijdens het wegschrijven en het inlezen bij.

Als XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING is ingesteld op FALSE moet elke gebruiker het commando Storteenheden berekenen in zijn/haar lokale versie van het gedeelde model uitvoeren om de storteenheden bij te werken.

Handmatige toewijzingen die door de commando's Aan storteenheid toevoegen en Uit storteenheid verwijderen zijn gemaakt, worden gedeeld.

Bestanden en mappen van Tekla Model Sharing uitsluiten

Bestanden en mappen in de modelmap worden standaard gedeeld wanneer u een model in Tekla Model Sharing deelt. Als u niet alle modelmapbestanden of mappen wilt delen, kunt u selecteren of u enkele hiervan van delen wilt uitsluiten.

Note:

Tekla Model Sharing werkt alleen als het model voor alle gebruikers hetzelfde is. Tekla Structures zorgt voor modelspecifieke gegevens. U kunt alleen bestanden uitsluiten die geen effect op het model hebben. U kunt geen van de databases uitsluiten die zich in de modelmap bevinden, bijvoorbeeld xslib.db1.

Lege mappen onder de modelmap en sommige bestanden worden automatisch uitgesloten.

 1. Klik in het menu Bestand op Delen > Instellingen delen .

  Het dialoogvenster Instellingen delen wordt geopend.

 2. Klik op de knop Uitsluiten om te zien welke bestanden en mappen in de modelmap van delen worden uitgesloten en om meer bestanden of mappen uit te sluiten.

  Sommige bestanden en mappen worden automatisch van delen uitgesloten. Deze bestanden en mappen verschijnen in de lijst Uitgesloten modelmapbestanden en -mappen en kunnen niet uit de lijst worden verwijderd.

  1. Als u meer mappen of bestanden wilt uitsluiten, klikt u op de Map of de knop Bestand.
  2. Selecteer de map of het bestand die/dat moet worden uitgesloten.

   De uitgesloten mappen en de bestanden worden aan de lijst Uitgesloten modelmapbestanden en -mappen toegevoegd.

   Als u een map uitsluit, worden alle submappen en deelbestanden ook van Tekla Model Sharing uitgesloten.

   U kunt op verschillende manieren bestanden uitsluiten. Als u bijvoorbeeld een bestand met de naam TeklaStructures.bbb hebt en de volgende instellingen gebruikt om de bestanden uit te sluiten.
   Optie Beschrijving
   (x.x) TeklaStructures.bbb wordt van delen uitgesloten.
   (x.*) Alle bestanden met TeklaStructures. worden van delen uitgesloten.
   (*.x) Alle bestanden met .bbb worden van delen uitgesloten.
   (*.*) Alle bestanden uit die map maar niet van de submappen worden van delen uitgesloten.
  3. Als u de toegevoegde mappen of bestanden uit de lijst met uitgesloten bestanden wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen.

   U kunt geen map of bestand verwijderen dat automatisch is uitgesloten.

 3. Klik op OK wanneer u klaar bent met het selecteren van de uitgesloten bestanden.

Database-updates delen

Soms moet u mogelijk databases met nieuwe definities zoals nieuwe profielen bijwerken en de wijzigingen delen zonder objecten met de nieuwe definities te maken.

 1. Zorg ervoor dat alle gebruikers op het gedeelde model hun wijzigingen wegschrijven.
 2. Lees alle modelwijzigingen in.
 3. Werk de benodigde databases bij.
 4. Maak een nieuwe basislijn.
 5. Zorg ervoor dat alle gebruikers aan de gemaakte basislijn deelnemen.

  Nadat gebruikers aan de basislijn zijn gaan deelnemen, moeten ze het volgende doen:

  1. Zorg ervoor dat gebruikers controleren of hun instellingen voor uitgesloten bestanden en mappen up-to-date zijn in Bestand > Delen > Instellingen delen > Uitsluiten of dat ze het bestand FileSharing.ini van de vorige lokale versie van het model in ..\TeklaStructuresModels\<model>\ModelSharing\Settings kopiëren.
  2. Ervoor zorgen dat de gebruikers hun vorige lokale versie van het model verwijderen.

Gegevens van de Organisator delen

Gegevens van de Organisator worden standaard niet gedeeld. U kunt de import en export van de Organisator echter met Tekla Model Sharing gebruiken om de wijzigingen met de Organisator te delen.

 1. Selecteer een gebruiker die verantwoordelijk is voor de gegevens van de Organisator. Dit is Gebruiker A.
 2. Gebruiker A maakt de gegevens van de Organisator en exporteert de gegevens naar een modelsubmap.

  De geselecteerde map kan niet de standaardmap ProjectOrganizer zijn.

 3. Gebruiker A schrijft weg.
 4. Gebruiker B leest in en ziet dat er nieuwe gegevens beschikbaar zijn.
 5. Gebruiker B opent de Organisator en importeert de gegevens die Gebruiker A heeft geëxporteerd.
 6. Gebruiker B verwijdert de oude gegevens van de Organisator en slaat het model op.
 7. Gebruiker A werkt de gegevens van de Organisator bij, exporteert de update en schrijft weg.
 8. Gebruiker B leest in en importeert de bijgewerkte gegevens van de Organisator.

  De gegevens verschijnen als nieuw in de Organisator. Gebruiker B verwijdert de oude gegevens.

Hoe verschillende objecttypen in gedeelde modellen werken

Als meerdere gebruikers tegelijkertijd het model in Tekla Model Sharing wijzigen, kunnen er conflicten ontstaan.

Over het algemeen werken alle objecttypen in Tekla Model Sharing op dezelfde manier. Als u inleest, overschrijven de wijzigingen in het binnenkomende pakket uw lokale wijzigingen aan hetzelfde object. Met andere woorden, als meerdere gebruikers hetzelfde object wijzigen, wint bij conflicten de gebruiker die het eerste de wijzigingen in de deelservice wegschrijft.

Voordat u modellen gaat delen, moet u met algemene werkwijzen akkoord gaan. U kunt het er bijvoorbeeld mee eens zijn dat gebruikers aan verschillende gebieden van het model werken.

Object/eigenschap Beschrijving
Modelobjecten

Een gedeelde wijziging van een objecteigenschap overschrijft een andere wijziging van de objecteigenschap.

De ene gebruiker wijzigt bijvoorbeeld een liggerprofiel en schrijft weg. Een andere gebruiker heeft het materiaal van dezelfde ligger gewijzigd en leest in. De gebruiker die het liggermateriaal wijzigde, raakt de wijzigingen kwijt omdat de gedeelde wijzigingen de lokale wijzigingen aan hetzelfde object overschrijven.

Familienummering

Controleer de familienummeringsinstellingen.

Familienummeringsinstellingen worden gedeeld maar kunnen niet incrementeel worden bijgewerkt. We raden aan dat één gebruiker eerst alle pakketten inleest, de updates uitvoert en vervolgens de instellingen deelt door deze weg te schrijven. Als de gebruiker vóór het wegschrijven moet inlezen, is het belangrijk om te controleren of de instellingen zijn zoals ze waren voordat u deze bent gaan delen.

Geef startnummers in groten getale op zodat u geen tekort aan nummers binnen een nummeringsserie hebt en dat geen enkele nummeringsserie met een andere overlapt.

We raden u aan om tijdens het nummeren het commando Reeks van geselecteerde objecten nummeren op het tabblad Tekeningen & Lijsten te gebruiken.

Stramienen

Als er zich bij het delen van stramienen een conflict voordoet, worden de stramienen opnieuw gemaakt met de oorspronkelijke waarden die in de stramieneigenschappen zijn ingesteld. Handmatig toegevoegde stramienlijnen raken verloren.

Wanneer twee gebruikers bijvoorbeeld een stramien wijzigen door extra stramienlijnen toe te voegen en weg te schrijven, verdwijnen de toegevoegde stramienlijnen uit het model wanneer ze worden ingelezen.

Databases

Controleer de databases zodat ze alle benodigde definities bevatten.

Vanaf Tekla Structures 2018 worden de vormgeometriebestanden die de .xml -indeling hebben automatisch naar de .tez -indeling in gedeelde modellen geconverteerd.

Gebruikersattributen (UDA's)

Een gedeelde wijziging aan een gebruikersattribuut (UDA) overschrijft alleen wijzigingen aan hetzelfde gebruikersattribuut.

Een wijziging in de UDA Opmerkingen overschrijft bijvoorbeeld een wijziging aan de UDA Opmerkingen maar niet aan de UDA Inkorten.

Een gedeelde wijziging aan een onderdeel overschrijft geen UDA-wijzigingen en vice versa.

Onderdeel en de gerelateerde component

Een gedeelde wijziging aan een onderdeel overschrijft geen componentwijzigingen en omgekeerd.

Gebruikerscomponenten

Als een gebruiker een gebruikerscomponent uit de database Applicaties en componenten in de lokale versie van het gedeelde model verwijdert, veroorzaakt het inlezen van een exemplaar van de gebruikerscomponent dat dit in het model wordt weergegeven, zelfs als de component niet in het model is gebruikt.

U kunt het exemplaar van de component niet in het model bewerken. Als u de component moet bewerken, explodeert u deze eerst.

Tekeningen

Er kunnen dubbele tekeningen van hetzelfde onderdeel zijn.

Twee gebruikers maken bijvoorbeeld tekeningen van hetzelfde onderdeel wanneer ze op hun lokale versie van het gedeelde model werken. Wanneer beide gebruikers hun wijzigingen wegschrijven, verschijnen er twee tekeningen in de Documentmanager. Tekla Structures verwijdert geen van de tekeningen en voegt de wijzigingen van de tekeningen niet samen. U moet de tekeningen visueel controleren en bepalen welke tekening moet worden verwijderd of tekeningvergrendelingen gebruiken om te voorkomen dat andere gebruikers de tekeningen wijzigen.

Storten

Ga akkoord of stortbeheer in het model wordt gebruikt en stel XS_​ENABLE_​POUR_​MANAGEMENT overeenkomstig in.

In sommige situaties heeft stortbeheer bij het inlezen conflicten veroorzaakt, zelfs als de storteenheden niet zijn gewijzigd. Deze conflicten kunnen leiden tot objecten die uit de storteenheden worden verwijderd.

Als stortbeheer in het model is ingeschakeld, moet u dit niet via  XS_​ENABLE_​POUR_​MANAGEMENT uitschakelen, vooral niet gedurende het project. Dit kan tot problemen leiden als u tekeningen hebt die stortobjecten bevatten en als u uw model deelt. De stortobjecten en stortnaden in het model en de tekeningen kunnen ongeldig worden en u kunt al het aan de stort gerelateerde modelleerwerk kwijtraken.

Automatische toewijzingen van objecten aan storteenheden worden niet gedeeld. Het commando Storteenheden berekenen moet worden uitgevoerd om de storteenheden bij te werken.

 • Als XS_​CALCULATE_​POUR_​UNITS_​ON_​SHARING op TRUE is ingesteld (wat de standaardwaarde is), berekent Tekla Structures automatisch en werkt de storteenheden tijdens het wegschrijven en het inlezen bij.

 • Als XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING op FALSE is ingesteld, moet elke gebruiker het commando Storteenheden berekenen in zijn/haar lokale versie van het gedeelde model uitvoeren als hij/zij up-to-date storteenheidsgegevens nodig heeft.

  Gebruiker 1 verplaatst bijvoorbeeld een wapeningsstaaf zodat deze een stortobject raakt, voert het commando Storteenheden berekenen uit om de staaf aan de storteenheid toe te voegen en schrijft weg. Wanneer gebruiker 2 inleest, ziet gebruiker 2 dat de wapeningsstaaf is verplaatst maar de staaf niet aan de storteenheid is toegevoegd.

Handmatige toewijzingen en andere wijzigingen aan stortobjecten en aan de objecten die aan de stortobjecten zijn gekoppeld (zoals wijzigingen aan geometrie of locatie), worden gedeeld. Een gedeelde handmatige wijziging in de toewijzing van de storteenheid overschrijft een lokale wijziging.

Gebruiker 1 voegt bijvoorbeeld een instortvoorziening aan een storteenheid toe door het commando Aan storteenheid toevoegen te gebruiken en schrijft weg. Gebruiker 2 heeft dezelfde instortvoorziening aan een andere storteenheid toegevoegd door het commando Aan storteenheid toevoegen te gebruiken. Wanneer gebruiker 2 inleest, ziet gebruiker 2 dat de instortvoorziening is toegevoegd aan de storteenheid die gebruiker 1 eraan heeft toegevoegd.

Standaardbestanden voor nummeringsinstellingen

De standaardbestanden voor nummeringsinstellingen worden niet automatisch geladen wanneer u inleest. Als u deze in gebruik wilt nemen, moet u ze na het inlezen opnieuw laden.

Warning:

Als een objectverwijdering naar de deelservice is weggeschreven, wordt het object in uw model verwijderd wanneer u inleest. Dit gebeurt ongeacht of u het object vóór het inlezen hebt gewijzigd. Verwijderde objecten blijven verwijderd als de verwijdering is gedeeld.

Verwijderde objecten worden niet gevisualiseerd wanneer u inleest.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende