Wat is Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Wat is Tekla Model Sharing

Met Tekla Model Sharing kunt u efficiënt wereldwijd in samenwerking modelleren binnen één Tekla Structures -model. Tekla Model Sharing biedt gebruikers de vrijheid om tegelijkertijd met hetzelfde model in verschillende locaties en tijdzones te werken.

Met Tekla Model Sharing kunt u lokaal werken en de modelwijzigingen wereldwijd delen. Eén Tekla Model Sharing -team met gebruikers kan bijvoorbeeld in New York werken, één in Londen en één in Bangkok. Ze dragen allen bij aan hetzelfde model terwijl ze tijdens hun kantooruren in verschillende tijdzones ergens op de aardbol werken terwijl het model al die tijd wordt opgebouwd.

In Tekla Model Sharing heeft elke gebruiker een lokale versie van het model op de computer of op een netwerkstation en de modelgegevens worden gedeeld en via internet gesynchroniseerd met een Microsoft Azure-clouddeelservice. Als een model wordt gedeeld, wordt het met de op de cloud gebaseerde deelservice verbonden. U kunt op elk moment de status van de service controleren.

Als u uw modelwijzigingen eenvoudig wilt delen , schrijft u deze weg naar de deelservice. Als u uw model wilt bijwerken met de wijzigingen die door andere gebruikers zijn uitgevoerd, moet u de wijzigingen van de deelservice inlezen.

Hoewel de wijzigingen via internet worden gedeeld, hoeft u niet al die tijd met de deelservice te zijn verbonden. U hoeft alleen online te zijn wanneer u de wijzigingen wilt wegschrijven of inlezen. Hierdoor wordt offline werken mogelijk als uw internetverbinding niet altijd beschikbaar is.

Opmerking:

Tekla Model Sharing vereist een single-user model.

Een model kan niet worden gedeeld en tegelijkertijd in de multi-user modus worden gebruikt. Als u de multi-user modus als een middel wilt gaan gebruiken om uw model in plaats van met Tekla Model Sharing te delen, moet u eerst uw lokale versie van het model van de deelservice uitsluiten en het vervolgens naar een multi-user model converteren.

Het uitgesloten model heeft geen koppeling naar het oorspronkelijke gedeelde model in de deelservice. Dit betekent dat als u uw lokale versie van het model voor de deelservice uitsluit en het in de multi-user modus gaat gebruiken, u het multi-user model niet later weer met het oorspronkelijke gedeelde model kunt samenvoegen.

Vereisten voor Tekla Model Sharing

Voordat u Tekla Model Sharing kunt gaan gebruiken en uw modellen kunt delen, moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

 • Internetverbinding

  U moet verbinding met de service Tekla Model Sharing maken om modeldeelacties te kunnen uitvoeren.

  • De uitgaande TCP-poort 443 (de standaard HTTPS) moet geopend zijn.

   Als er een HTTP-proxy wordt gebruikt, moet deze HTTP 1.1 ondersteunen.

 • Trimble Identity

  Alle deelacties vereisen verificatie en de verificatie wordt uitgevoerd met de gebruikersnaam en het wachtwoord van het Trimble Identity.

  Als u geen a Trimble Identity hebt, gaat u naar Tekla Online services en klikt u op Inloggen.

 • Licentie

  Alle deelacties vereisen een geldige Tekla Model Sharing -licentie. Tekla Model Sharing -licenties zijn aan Trimble Identities van gebruikers gekoppeld. De beheerder van de organisatie wijst de licenties toe en beheert deze in de Tekla Online Admin Tool.

 • Tekla Structures

  De gebruikers van hetzelfde gedeelde model moeten hetzelfde Tekla Structures -versie hebben en bij voorkeur dezelfde nieuwste Service Pack gebruiken.

Tekla Model Sharing-licenties

Tekla Model Sharing vereist een geldige Tekla Model Sharing -licentie.

Tekla Model Sharing -licenties worden in Tekla Online Admin Tool toegewezen en beheerd. Als u een Tekla Model Sharing -licentie wilt verkrijgen, neemt u contact op met de beheerder van uw organisatie. Raadpleeg voor meer informatie over licenties voor het delen van een model Licenties van Trimble Identities en Tekla Online beheren.

Tekla Model Sharing gebruikt licenties van het type bedrijf die als jaarlijks abonnement worden gekocht. Het licentiegebruik wordt beperkt tot een maximumaantal gelijktijdige gebruikers. Een licentie is gereserveerd wanneer een gebruiker in een gedeeld model gaat ingelezen of wegschrijven. De licentie wordt binnen drie uur nadat de gebruiker uit Tekla Structures is uitgelogd, vrijgegeven door Tekla Structures af te sluiten.

Gebruikers kunnen offline aan een gedeeld model werken zonder een licentie te reserveren. Licenties kunnen tijdelijk aan gebruikers buiten uw organisatie worden toegewezen.

De configuratie, het type en de onderhoudsstatus van uw Tekla Structures -licentie heeft geen effect op uw Tekla Model Sharing -licentie. Houd het aantal licenties en gebruikers, en ook uw licentieverloopdatums bij om u van voortgang van de service te verzekeren.

Hoe Tekla Model Sharing de deelservice gebruikt

Als u een model met Tekla Model Sharing gaat delen, wordt het model verbonden met de op de cloud gebaseerde deelservice.

 • Als u modelwijzigingen naar de deelservice wilt verzenden, moet u wegschrijven.

 • Als u modelwijzigingen van andere gebruikers uit de deelservice wilt ophalen, moet u inlezen.

Als u wijzigingen van andere gebruikers inleest, worden de updates op uw lokale versie van het gedeelde model als incrementele pakketten aan u geleverd. Dit betekent dat wanneer u inleest, de gegevens die van de deelservice worden opgehaald met de gegevens op uw computer worden samengevoegd. U moet alle gedeelde wijzigingen inlezen voordat u uw eigen wijzigingen naar de deelservice kunt wegschrijven.

Er is als zodanig geen centraal model in de deelservice, alleen een modelexemplaar dat uit een modelbasislijn en incrementele updates bestaat. U kunt het model niet in de deelservice openen en hebt geen toegang tot bestanden.

De onderstaande afbeelding geeft weer hoe de modelgegevens in de deelservice worden opgeslagen. Elke gebruiker download de modelgegevens van de deelservice naar de lokale versies van het model wanneer er wordt ingelezen. Gebruikersverificatie is gebaseerd op Trimble Identity.

Note:

U kunt een afzonderlijke cacheservice van Tekla Model Sharing installeren die de modelwijzigingen namens de clientwerkstations van Tekla Structures downloaden en in cache opslaan. De cacheservice versnelt de workflow omdat de gebruikers de wijzigingen vanaf de LAN in plaats van de deelservice van Tekla Model Sharing naar hun lokale versie van het model kunnen downloaden. De cacheservice is vooral handig als er ten minste twee Tekla Model Sharing -gebruikers in hetzelfde kantoor aanwezig zijn en in gebieden waar de downloadsnelheid mogelijk beperkt is.

De basiswerkmethoden van Tekla Model Sharing leren kennen

Tekla Model Sharing is beschikbaar in alle configuraties van Tekla Structures. U kunt alle Tekla Model Sharing commando's in Bestand > Delen zoeken.

Als u Tekla Model Sharing wilt gaan gebruiken, moet u het volgende hebben:

 • Tekla Structures geïnstalleerd
 • Een persoonlijk Trimble Identity dat aan een bedrijfsaccount is gekoppeld
 • Een internetverbinding om wijzigingen te delen en te downloaden
 • Een geldige Tekla Model Sharing -licentie

  Tekla Model Sharing gebruikt licenties van het type bedrijf die als jaarlijks abonnement worden gekocht. De bedrijfsbeheerder wijst Tekla Model Sharing -licenties aan de gebruikers in de Tekla Online Admin Tool toe.

Hoe werkt Tekla Model Sharing?

Tekla Model Sharing vereist een single-user model dat wordt gedeeld. Als een model wordt gedeeld , wordt deze met een op de cloud gebaseerde deelservice verbonden. Elke gebruiker van het model heeft een lokale versie van het model op de computer of op een netwerkstation.

Als u met een gedeeld model werkt, doet u het modelleren en bewerken offline. U hebt een internetverbinding nodig wanneer u de wijzigingen die u in het model hebt aangebracht wilt delen en als u wijzigingen van andere gebruikers van het model wilt downloaden. Meestal wilt u dit een aantal keer per dag doen om alles bijgewerkt te houden. Modelwijzigingen worden verzameld in pakketten die erg snel te downloaden en uploaden zijn.

Het gedeelde model heeft een basislijn die het hele model bevat. Het model heeft een of meer eigenaren die de basislijn meestal in één keer de week maken. Aan de basislijn deelnemen kan een voordeel zijn voor gebruikers die aan het model deelnemen wanneer er al veel wijzigingen zijn aangebracht.

Hoe kan ik aan een gedeeld model deelnemen?

U kunt aan een model deelnemen dat iemand met u heeft gedeeld of u kunt uw eigen model gaan delen. Het gedeelde model heeft een Eigenaar die andere gebruikers bij het model kan uitnodigen. De Eigenaar kan een e-mailmelding naar de uitgenodigde gebruikers verzenden.

U kunt ook aan een model deelnemen waarbij u zonder de e-mailmelding bent uitgenodigd. Als u als een gebruiker aan het model bent toegevoegd, vindt u alle gedeelde modellen waarin u een gebruiker bent in Bestand > Delen > Gedeelde modellen doorbladeren . Selecteer gewoon het model in de lijst en klik op Deelnemen. Het model wordt gedownload en u kunt ermee gaan werken.

Hoe houdt ik mijn model up-to-date?

Als u up-to-date wilt worden en de wijzigingen wilt ontvangen die door de andere gebruikers van het model zijn aangebracht, kunt u de wijzigingen van de deelservice Inlezen. U kunt naar Bestand > Delen > Inlezen gaan of op de werkbalk Snelle toegang klikken.

Het pictogram Inlezen geeft het aantal pakketten weer dat beschikbaar is om te worden ingelezen. Alleen de gewijzigde gegevens worden ingelezen. Elk pakket bevat een of meer wijzigingen die door een andere gebruiker zijn aangebracht. Nadat alle pakketten zijn ingelezen, worden de wijzigingen weergegeven in een tabel onderaan het scherm.

De wijzigingen zijn met een kleur gecodeerd:

 • Rood voor verwijderde objecten
 • Geel voor gewijzigde objecten
 • Groen voor nieuwe objecten

Hoe deel ik-mijn wijzigingen?

Als u wijzigingen in uw lokale model hebt aangebracht, kunt u uw wijzigingen met andere gebruikers van het model delen door de wijzigingen naar de deelservice weg te schrijven. Voordat u wegschrijft, moet u altijd eerst inlezen als andere gebruikers wijzigingen aan het model hebben aangebracht. Dit wordt gedaan om eventueel conflicterende wijzigingen op te lossen die door andere gebruikers zijn aangebracht.

Nadat u hebt ingelezen, ziet u een groene pijl op het pictogram Wegschrijven . U kunt uw wijzigingen nu wegschrijven.

Als u wegschrijft, worden alleen de wijzigingen die u hebt aangebracht naar de deelservice verzonden. Deze wijzigingen zijn vervolgens voor andere gebruikers beschikbaar om in te lezen.

Hoe deel ik-mijn model?

Naast het deelnemen aan modellen die andere gebruikers delen, kunt u uw eigen model gaan delen.

Open een single-user model dat u wilt delen of maak een nieuw single-user model. Voordat u uw modellen in Tekla Model Sharing kunt gaan delen, moet u met uw Trimble Identity bij Tekla Structures zijn ingelogd. Als u niet bent ingelogd, wordt het inlogdialoogvenster van Trimble Identity geopend.

Ga naar Bestand > Delen > Beginnen met delen om het dialoogvenster Beginnen met delen te openen. U kunt andere gebruikers uitnodigen om aan het model deel te nemen en een e-mailuitnodiging naar hen verzenden of u kunt later gebruikers toevoegen. Als u gaat delen, wordt u de Eigenaar van het model.

Wanneer u uw model gaat delen, wordt een modelbasislijn naar de deelservice geüpload. De basislijn is een snapshot van de huidige status van het model.

Wie kan het gedeelde model gebruiken?

Met Tekla Model Sharing kunt u zonder beperkingen nieuwe gebruikers aan uw gedeelde model toevoegen. Tekla Model Sharing heeft vier rollen die definiëren wat een gebruiker in het gedeelde model kan doen.

 • Wanneer u uw model deelt, krijgt u automatisch de rol Eigenaar. U kunt meer gebruikers uitnodigen en de passende rollen aan hen toewijzen. In een bepaalde situatie hebt u mogelijk een of twee eigenaren die alles in het gedeelde model kunnen bepalen. De gebruikers van een model en hun rollen worden in Bestand > Delen > Gebruikers weergegeven. De Eigenaar kan de rollen indien nodig wijzigen.
 • De Editor kan alle modelleer- en tekeningstaken uitvoeren.
 • De rol Viewer is bedoeld voor degenen die het project alleen maar willen volgen.
 • De Projectviewer is voor degenen die de modelgegevens gebruiken en bijvoorbeeld de fabricagestatus moeten bijwerken.

De machtigingen van elke rol worden in de onderstaande tabel weergegeven:

  Eigenaar Editor Viewer Projectviewer
Inlezen Ja Ja Ja Ja
Wegschrijven Ja Ja Nee Ja
Objecten en tekeningen wijzigen Ja Ja Nee Nee
Gebruikersattributen wijzigen Ja Ja Nee Ja
Gebruikers uitnodigen/verwijderen, rollen wijzigen, basislijn, van delen uitsluiten Ja Nee Nee Nee

De Eigenaar heeft alle machtigingen, de Editor heeft machtigingen behalve modeladministratie, de Viewer kan alleen inlezen en de Projectviewer kan inlezen en wegschrijven, maar kan geen objecten of tekeningen wijzigen, alleen de gebruikersattributen die geen invloed op de nummering hebben.

Naast de Eigenaar kan de bedrijfsbeheerder alle gedeelde modellen van de organisatie en de gebruikers en hun rollen in de op het web gebaseerde Management Console for Tekla Model Sharing weergeven. De beheerder kan de rollen in Management Console wijzigen zonder Tekla Structures te openen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende