Objectvergrendelingen, tekeningvergrendelingen en privileges in Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Objectvergrendelingen, tekeningvergrendelingen en privileges in Tekla Model Sharing

U kunt objectvergrendelingen, tekeningvergrendelingen en privileges gebruiken om de gebruikerstoegang in te stellen en rechten naar de gedeelde modelobjecten en de gedeelde tekeningen te bewerken.

Objectvergrendelingen

U kunt merken, betonelementen en modelobjecten vergrendelen om onopzettelijk wijzigen en nummeren van objecten te voorkomen. Dit is handig wanneer er meerdere organisaties aan hetzelfde gedeelde model werken en de organisaties wijzigingen aan de door hen gemaakte merken, betonelementen en modelobjecten willen voorkomen.

Een vergrendeling vanuit de organisatie betekent dat merken, betonelementen en modelobjecten worden vergrendeld, zodat gebruikers die geen medewerkers van een bepaalde organisatie zijn deze niet kunnen wijzigen. De merken, betonelementen en modelobjecten zijn gemarkeerd als vergrendeld Voor anderen in het dialoogvenster Object locks ( Beheren > Locks ). We raden u de optie Merken voor het vergrendelen te gebruiken omdat dit ook het bewerken van objecten in het merk voorkomt.

Note:

De organisatiegegevens zijn gebaseerd de Windows-gebruikersaccount, niet op het Trimble Identity.

We raden u de variabele XS_OBJECTLOCK_DEFAULT te gebruiken om de standaard vergrendelingsstatus op ORGANIZATION in te stellen zodat de merken, betonelementen en modelobjecten automatisch Voor anderen worden vergrendeld wanneer ze worden gemaakt.

De standaard vergrendelingsstatus van de organisatie instellen

U kunt de standaard vergrendelingsstatus voor alle nieuwe merken en betonelementen automatisch instellen wanneer ze worden gemaakt. Gebruik de variabele XS_​OBJECTLOCK_​DEFAULT om de standaard vergrendelingsstatus in te stellen. De standaard vergrendelingsstatus kan ORGANIZATION of NO zijn. Wanneer u het model gaat delen, wordt de standaard vergrendelingsstatus ingesteld voor alle merken en betonelementen die nog geen vergrendelingsstatus hebben.

U stelt de standaard vergrendelingsstatus van de organisatie als volgt in:

 1. Klik in het menu Bestand op Instellingen > Variabelen > Eigenschappen modelleren .

 2. Stel de variabele XS_​OBJECTLOCK_​DEFAULT in op ORGANIZATION.

 3. Klik op OK.

  Alle nieuwe merken en betonelementen worden voor uw organisatie vergrendeld en hun vergrendelingsstatus in het dialoogvenster Object locks is Voor anderen. De gebruikers in uw organisatie kunnen objecten in de merken en betonelementen wijzigen. Gebruikers die zich niet in uw organisatie bevinden, zien de vergrendelde status als Voor ons.

De vergrendelingsstatussen wijzigen

U wijzigt de vergrendelingsstatussen als volgt:

 1. Klik op het tabblad Beheren op Locks.

  Het dialoogvenster Object locks wordt geopend.

 2. Selecteer de objecten in het model.

  U kunt de objecten op het merk- en betonelementniveau of op het modelobjectniveau selecteren. Gebruik de opties Merken en Alle objecttypen en het selectievakje Subobjecten om het selectieniveau te definiëren.

 3. Klik op de knop Objecten toevoegen om de merken, betonelementen of objecten aan de lijst toe te voegen.

  Zodra de objecten in de lijst staan, kunt u hun status Objecttype , Naam en Locked controleren.

 4. Als u de status van de vergrendelingen wilt wijzigen, selecteert u de merken of objecten in de lijst of in het model en een nieuwe vergrendelingswaarde in de lijst onder aan het dialoogvenster en klikt u op Instellen.

  De vergrendelingsstatus wordt gewijzigd.

  De objectvergrendelingen instellen Wat vergrendeld is

  Het merk is ingesteld op Organisatie (de status Locked is Voor anderen ) en de objecten in het merk zijn ingesteld op Nee.

  Het merk en de objecten in het merk zijn voor uw organisatie vergrendeld en gebruikers in uw organisatie kunnen het merk of de objecten in het merk wijzigen.

  Gebruikers in andere organisaties kunnen het merk of de objecten in het merk niet wijzigen. Het merk en de objecten in het merk zijn groen in het model.

  Het merk is ingesteld op Ja en de objecten in het merk zijn ingesteld op Nee.

  Het merk en de objecten in het merk zijn voor alle gebruikers vergrendeld. Niemand kan het object wijzigen.

  Het merk en de objecten in het merk zijn rood in het model. Het is niet mogelijk om het merk of het object te verwijderen, wijzigen of nummeren.

  Het merk is ingesteld op Nee en de objecten in het merk zijn ingesteld op Nee.

  Het merk of de objecten in het merk hebben geen vergrendelingen. Iedereen kan de objecten wijzigen.

  Het merk en de objecten in het merk zijn groen in het model.

Als u de lijst wilt wissen, klikt u op de knop Data opnieuw instellen .

U kunt de volgende templatevelden in lijsttemplates gebruiken om de vergrendelingsstatussen weer te geven: ASSEMBLY.OBJECT_​LOCKED , ASSEMBLY.OWNER_​ORGANIZATION en ASSEMBLY.LOCK_​PERMISSION.

Daarnaast kunt u de objectweergave gebruiken om de vergrendelingen zichtbaar te maken. Als u de objectweergaven deelt, kunnen andere leden binnen het project de vergrendelingsstatussen visueel controleren.

Tekeningvergrendelingen

U kunt tekeningen vergrendelen om onopzettelijke wijzigingen te voorkomen en tekeningen voor bewerking te behouden. Als een tekening is vergrendeld en de vergrendeling wordt gedeeld, kunnen andere gebruikers geen wijzigingen in de tekening aanbrengen.

 1. Lees alle modelwijzigingen in.

 2. Open de Documentmanager , schakel het rechtstreekse bewerking in en klik op de kolom Lock naast de tekening.

  De kolom Gelockt door in de Documentmanager geeft de gebruiker weer die de tekening heeft vergrendeld.

 3. Schrijf weg om de gegevens van de tekeningvergrendeling te delen.

 4. Open de tekeningvergrendelingen om de tekening te bewerken.

 5. Bewerk de tekening zoals nodig is.

 6. Schrijf weg om de bijgewerkte tekeningen te delen.

Privileges

De gebruiker die het model heeft gemaakt of iemand binnen dezelfde organisatie, kan bepaalde toegangsrechten van het model definiëren met privileges. In de praktijk worden de privileges van het model via het bestand privileges.inp beheerd. Alle gebruikers kunnen de status van vergrendelingen wijzigen tenzij de toegangsrechten in privileges.inp worden beperkt.

Door het bestand privileges.inp te wijzigen, kunt u de toegang beheren om

U wijzigt de toegangsrechten als volgt:

 1. Sluit het model.

 2. Open het bestand privileges.inp in een willekeurige teksteditor.

 3. Wijzig de gewenste instellingen en sla het bestand privileges.inp in uw modelmap op.

 4. Open het model opnieuw.

 5. Schrijf weg om de gegevensprivileges te delen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende