Een basislijn voor een model in Tekla Model Sharing maken

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Een basislijn voor een model in Tekla Model Sharing maken

Als u de Eigenaar van een model in Tekla Model Sharing bent en een record van de huidige voortgang in het model wilt bewaren of u sneller een nieuwe gebruiker aan het model wilt laten deelnemen, kunt u in de deelservice een nieuw startpunt voor het model maken. Dit nieuwe startpunt is een basislijn. De basislijn is een snapshot van de huidige status van het model. Als u een basislijn maakt, wordt er altijd een volledig model naar de deelservice geschreven. We raden de Eigenaar aan om een nieuwe basislijn te maken wanneer een nieuwe gebruiker voor het model wordt uitgenodigd.

 1. Klik in het menu Bestand op Delen > Basislijn maken .
 2. Voer een code of opmerking in als het invoeren van revisieopmerkingen in het dialoogvenster Instellingen delen is ingeschakeld.

  Er wordt een geheel model naar de deelservice weggeschreven.De bestanden en mappen die van delen zijn uitgesloten, worden niet in de basislijn opgenomen.

  Als u moet inlezen terwijl u de basislijn maakt, moet u het commando Basislijn maken herhalen nadat u de wijzigingen van andere gebruikers hebt ingelezen.

 3. Indien nodig: nodig iemand uit om aan het model deel te nemen.

  Wanneer de nieuwe gebruiker aan het model deelneemt, wordt de lijst Beschikbare updates geopend.

  De gebruiker kan dan een basislijn of een update selecteren om aan deel te nemen. De lijst Beschikbare updates geeft alle basislijnen en de updates na de nieuwste basislijn weer. U kunt elke basislijn die u wilt verbinden selecteren of bijwerken, niet alleen de laatste. Door aan een eerdere basislijn of update deel te nemen, kunt u in de modelhistorie teruggaan en bijvoorbeeld de modelstatus op een bepaalde datum controleren.

  Aan een basislijn deelnemen kan een voordeel zijn voor gebruikers die aan het model deelnemen wanneer er al veel wijzigingen zijn aangebracht. Deelnemen aan een basislijn in plaats van een update is ook sneller.

  Na het deelnemen aan een model worden alleen de incrementele updatepakketten vanuit de deelservice ingelezen.

  Tip:

  U kunt een basislijn ook maken met de Automatiseringstool delen uit de database Applicaties en componenten.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende