Een afbeelding van een profiel maken

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Een afbeelding van een profiel maken

Om de vorm en afmetingen van een door u gemaakt profiel te tonen, kunt er een afbeelding van maken. Tekla Structures geeft de afbeelding weer wanneer u naar profielen bladert in de profielendatabase. De afbeelding moet het Windows bitmap-formaat hebben ( .bmp ) en kan met elke geschikte bitmap-editor worden gemaakt, bijvoorbeeld Microsoft Paint.

  1. Maak een screenshot van het profiel dat u hebt getekend of geschetst.

    Druk bijvoorbeeld op de toets Print Screen ( PrtScn ) om een screenshot van uw hele desktop te maken. Als u een screenshot van een actief venster wilt maken, drukt u op Alt+Print Screen. Het screenshot wordt op het klembord geplaatst.

  2. Open het screenshot in een willekeurige bitmap-editor (bijvoorbeeld Microsoft Paint) en wijzig de afbeelding indien nodig.
  3. Sla de afbeelding in de indeling .bmp in de map ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Bitmaps op.

    De bestandsnaam moet overeenkomen met de werkelijke profielnaam. Als de profielnaam bijvoorbeeld mysketch is, moet de afbeelding mysketch.bmp worden genoemd.

  4. Start Tekla Structures opnieuw op.

    De afbeelding wordt nu weergegeven in de profielendatabase.

Was this helpful?
Vorige
Volgende