Eigenschappen boutsamenstellingendatabase

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Eigenschappen boutsamenstellingendatabase

In het dialoogvenster Boutsamenstellingen database kunt u de eigenschappen van boutsamenstellingen weergeven en wijzigen. De eenheden hangen af van de instellingen in het menu Bestand > Instellingen > Opties > Eenheden en decimalen .

Optie

Beschrijving

Korte naam

Deze naam wordt in tekeningen en lijsten gebruikt. Meestal is dit de handelsnaam voor een specifieke bout.

Standaard

Deze naam is de volledige naam die in de boutsamenstellingenlijst in het dialoogvenster Boutsamenstellingen database en in de lijst Boutnorm in het dialoogvenster Bout eigenschappen wordt weergegeven.

De waarde wordt gebruikt bij het berekenen van de boutlengte.

Materiaal

Het materiaal van de boutsamenstelling.

Afwerking

Het type van de afwerking.

Kwaliteit

De kwaliteit van de boutsamenstelling.

Tolerantie

De tolerantie van de boutsamenstelling.

Extra lengte voor boutberekening

Optie

Beschrijving

Toevoeglengte...

Met de optie Toevoeglengte bepaalt u welk gedeelte van de bout uit de moer steekt.

Met de optie Toevoeglengte worden de waarden Toevoeglengte van alle bouten bijgewerkt die de geselecteerde boutnorm gebruiken en de geselecteerde diameter hebben.

De waarde wordt gebruikt bij het berekenen van de boutlengte.

Selecteer of de waarde van de extra lengte alle of individuele diameters van één boutsamenstelling beïnvloedt.

Voer de waarde van de extra lengte in.

Selecteer of de waarde absoluut of relatief ten opzichte van de diameter is.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende